Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2730(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0006/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0007

Přijaté texty
PDF 137kWORD 49k
Čtvrtek, 18. července 2019 - Štrasburk
Situace ve Venezuele
P9_TA(2019)0007RC-B9-0006/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. července 2019 o situaci ve Venezuele (2019/2730(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2), ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele(3), ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele(4), ze dne 27. dubna 2017 o situaci ve Venezuele(5), ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele(6), ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele(7), ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií(8), ze dne 25. října 2018 o situaci ve Venezuele(9), ze dne 31. ledna 2019 o situaci ve Venezuele(10) a ze dne 28. března 2019 o mimořádné situaci ve Venezuele(11),

–  s ohledem na zprávu vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 4. července 2019 o Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Venezuele ze dne 10. ledna 2019, 26. ledna 2019, 24. února 2019, 28. března 2019, 4. dubna 2019, 30. dubna 2019, 18. června 2019 a 16. července 2019,

–  s ohledem na zprávu Organizace amerických států ze dne 8. března 2019 o venezuelských migrantech a uprchlících,

–  s ohledem na čtvrté mezinárodní technické zasedání procesu z Quita, které se konalo v Buenos Aires ve dnech 4. a 5. července 2019,

–  s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 30. dubna 2019,

–  s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 3. května 2019,

–  s ohledem na prohlášení o společném zasedání Mezinárodní kontaktní skupiny a Limské skupiny věnované situaci ve Venezuele, které se konalo dne 3. června 2019,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1656 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele(12), které do 14. listopadu 2019 obnovuje již zavedená cílená omezující opatření,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na venezuelskou ústavu,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v letech 2018 až 2019 došlo k výraznému zhoršení politické, hospodářské, institucionální, sociální a vícerozměrné humanitární krize; vzhledem k tomu, že rostoucí nedostatek léků a potravin, masivní porušování lidských práv, hyperinflace, politický útlak, korupce a násilí ohrožují životy lidí a nutí je opustit zemi;

B.  vzhledem k tomu, že vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová navštívila tuto zemi ve dnech 19. až 21. června 2019; vzhledem k tomu, že naléhavě vyzvala faktickou vládu Venezuely, aby přijala okamžitá a konkrétní opatření k zastavení a nápravě závažného porušování lidských práv, které je v této zemi zdokumentováno; vzhledem k tomu, že rovněž bylo vzato na vědomí, že Venezuela již více než deset let přijímá a uplatňuje řadu zákonů, politik a postupů, které omezují demokratický prostor, oslabují veřejné instituce a mají dopad na nezávislost soudnictví;

C.  vzhledem k tomu, že ve Venezuele potřebuje humanitární pomoc více než 7 milionů osob; vzhledem k tomu, že Madurova faktická vláda porušuje právo na potraviny, včetně povinnosti státu zajistit, aby obyvatelstvo nehladovělo; vzhledem k tomu, že podle údajů OSN trpí 3,7 milionu Venezuelanů podvýživou, což má zvláště škodlivé dopady na děti a těhotné ženy; vzhledem k tomu, že 94 % obyvatel žije pod hranicí chudoby a 62 % osob trpí extrémní chudobou; vzhledem k tomu, že 70 % dětí nenavštěvuje školu; vzhledem k tomu, že některé ženy byly nuceny k pohlavnímu styku výměnou za potraviny a při mnoha příležitostech čelily násilí;

D.  vzhledem k tomu, že stav zdravotnictví ve Venezuele je katastrofální, protože nemocnice se potýkají s nedostatkem personálu, vybavení, léků a elektřiny, což mělo od listopadu 2018 do února 2019 za následek nejméně 1 557 úmrtí; vzhledem k tomu, že ve čtyřech největších městech Venezuely včetně Caracasu chybí 60 až 100 % základních léků; vzhledem k tomu, že vzrostla mateřská úmrtnost a mnoho žen muselo před porodem opustit zemi;

E.  vzhledem k tomu, že více než 3,4 milionu Venezuelanů muselo ze země uprchnout; vzhledem k tomu, že do konce roku 2019 překročí celkový počet Venezuelanů donucených emigrovat 5 milionů, což z této migrace činí druhou největší migrační a uprchlickou krizi na světě; vzhledem k tomu, že tento migrační tok vyvíjí mimořádný tlak na sousední země, ale i rostoucí měrou na Evropskou unii a území členských států EU v Karibiku;

F.  vzhledem k tomu, že podle Rady OSN pro lidská práva bylo za uplynulý rok a půl během bezpečnostních operací ve Venezuele mimosoudně zabito téměř 7 000 osob; vzhledem k tomu, že faktické orgány využívají zvláštní jednotky bolívarovské národní policie (FAES) a další bezpečnostní složky pro účely své politiky sociální kontroly; vzhledem k tomu, že rodinám osob, které byly během protestů mimosoudně zabity, stále není umožněno uplatňovat práva na pravdu, spravedlnost a odškodnění;

G.  vzhledem k tomu, že režim používá mučení jako systémový nástroj k zastrašování a odrazování protestujících, čímž vytváří atmosféru teroru; vzhledem k tomu, že podle zprávy Rady OSN pro lidská práva bezpečnostní a zpravodajské služby, zejména SEBIN (Bolívarovská zpravodajská služba) a DGCIM (Generální ředitelství Vojenské kontrarozvědky) tyto praktiky běžně používaly; vzhledem k tomu, že političtí vězni ve Venezuele jsou vystavováni mučení a řada z nich se v současné době nachází v izolaci, aniž by mohli kontaktovat své právníky a rodinné příslušníky, kteří se obávají o jejich život a fyzickou integritu;

H.  vzhledem k tomu, že 22 poslanců, včetně předsedy Národního shromáždění, bylo zbaveno poslanecké imunity; vzhledem k tomu, že 2 poslanci jsou ve vazbě a 16 poslanců buď požádalo o ochranu na velvyslanectvích, opustilo zemi nebo se ukrývá;

I.  vzhledem k tomu, že původní obyvatelstvo je vystavováno násilí a trestným činům; vzhledem k tomu, že 63 příslušníků komunit původního obyvatelstva bylo svévolně zadrženo a mučeno, 7 zemřelo a 23 bylo zraněno a muselo odcestovat do nemocnic v zahraničí, aby jim mohla být poskytnuta zdravotní péče;

J.  vzhledem k tomu, že těžba nerostných surovin a ropy, zejména ve vzdálených regionech s velkou biologickou rozmanitostí, ničí živobytí menšin, jako jsou původní a černošské komunity, které, pokusí-li se vystoupit proti aktivitám vojenských sil, organizovaných zločineckých skupin a ozbrojených skupin a znovu prosadit svá práva, musí čelit drastickému násilí a vysídlování ze strany těchto skupin;

K.  vzhledem k tomu, že dne 29. června 2019 zemřel ve vazbě námořní kapitán Rafael Acosta Arévalo, který byl zatčen a mučen pro údajnou přípravu atentátu na Nicoláse Madura; vzhledem k tomu, že faktické orgány zadržely a nelegálně skrývaly jeho ostatky po dobu 11 dní, načež je pohřbily, aniž by respektovaly základní práva a přání jeho rodiny uctít jeho památku;

L.  vzhledem k tomu, že dne 2. července 2019 přišel 16letý venezuelský chlapec Rufo Chacón při protestu proti nedostatku plynu na vaření o zrak poté, co byl příslušníky vládních sil střelen do tváře;

M.  vzhledem k tomu, že EU reagovala na tuto krizi poskytnutím naléhavé pomoci a rozvojové pomoci ve výši 117,6 milionů EUR a spolupracuje se zranitelným obyvatelstvem jak ve Venezuele (60 % prostředků), tak v sousedních zemích (40 % prostředků); vzhledem k tomu, že pomoc, kterou OSN zatím získala pro svůj regionální plán pro uprchlíky a migranty, představuje pouze 22 % celkové kýžené částky (159 milionů USD ze 738 milionů USD OSN, k jejichž shromáždění OSN vyzvalo);

1.  opakuje, že je hluboce znepokojen kritickým nouzovým stavem ve Venezuele, který vážně ohrožuje životy občanů této země;

2.  opět vyjadřuje plnou podporu legitimnímu prozatímnímu prezidentovi Juanu Guaidóovi a Národnímu shromáždění, které je legitimním a demokratickým orgánem Venezuely a jehož pravomoci je nutné obnovit a respektovat, včetně výsad a zajištění bezpečnosti jeho členů; odsuzuje fakt, že 22 poslanců bylo zbaveno poslanecké imunity a dva poslanci byli uvězněni; znovu vyjadřuje své znepokojení nad nelegitimností prezidentských voleb konaných v květnu 2018;

3.  odsuzuje kruté represe a násilí, jež vedly ke ztrátám na životech a zraněním; vyjadřuje solidaritu s venezuelským lidem a upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí;

4.  zdůrazňuje v souladu se zprávou vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové, že Nicolás Maduro a ozbrojené a zpravodajské síly ve službách jeho nelegitimního režimu nesou přímou odpovědnost za svévolné používání násilí s cílem potlačit proces přechodu k demokracii a obnovu právního státu ve Venezuele; odsuzuje za všech okolností svévolné zadržování, mučení a mimosoudní popravy, které jsou zakázány podle mezinárodních úmluv, včetně těch, které Venezuela podepsala;

5.  v souladu se zprávou vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové odsuzuje porušování práv příslušníky policie a brutální represe ze strany bezpečnostních složek; žádá, aby byl s podporou mezinárodního společenství vytvořen nestranný a nezávislý vnitrostátní mechanismus, který by vyšetřil mimosoudní popravy provedené během bezpečnostních operací, aby se zajistilo pohnání odpovědných osob k odpovědnosti a aby bylo rodinám obětí poskytnuto odškodnění a zajištěna ochrana před zastrašováním a odvetnými opatřeními;

6.  naléhavě žádá, aby byla zaručena dostupnost a přístupnost potravin, léků a služeb zdravotní péče, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost službám péče o matky a děti; vyzývá faktické venezuelské orgány, aby zajistily, aby humanitární pomoc byla distribuována všem obyvatelům bez jakékoli politické zaujatosti;

7.  zdůrazňuje potřebu zastavit, veřejně odsoudit a potrestat veškeré akty pronásledování a selektivní represe z politických důvodů a takovým aktům předcházet; žádá propuštění všech osob, které byly svévolně zbaveny svobody;

8.  připomíná, že je nutné zastavit veškeré zastrašování a útoky na domorodé obyvatelstvo, včetně jejich vůdců, a že orgány by měly zajistit ochranu těchto obyvatel a přijmout všechna opatření nezbytná k ochraně jejich individuálních i kolektivních práv, včetně práva na půdu;

9.  zdůrazňuje, že při hledání zdrojů příjmu k překonání hospodářské krize je třeba se vyvarovat zapojení do obřích projektů, které poškozují životní prostředí, klima a živobytí komunit v této oblasti; vyzývá k bezpodmínečné ochraně původních a černošských obyvatel v odlehlých oblastech, kteří chrání životní prostředí před aktivitami, jako je těžba zlata v oblasti Arco Minero del Orinoco ve Venezuele;

10.  upozorňuje na vyostřování vážné migrační krize v celém regionu a oceňuje úsilí a solidaritu sousedních zemí, zejména Kolumbie, Ekvádoru a Peru; žádá Komisi, aby s těmito zeměmi nadále spolupracovala, a to nejen poskytováním humanitární pomoci, ale také poskytnutím více zdrojů a prostřednictvím rozvojové politiky;

11.  opakuje, že jediným udržitelným východiskem ze stávající patové politické situace a závažné sociální a humanitární krize, kterou tato situace vyvolala, je mírové, demokratické a inkluzivní řešení; poukazuje na to, že probíhající dialog musí zohledňovat plán přijatý Národním shromážděním Venezuely; podporuje probíhající proces zprostředkovaných rozhovorů vedený Norskem a vítá skutečnost, že se obě strany v zájmu míru dohodly na zapojení do dialogu; zdůrazňuje, že má-li být tento proces zprostředkování úspěšný, měla by být přijata minimální opatření k budování důvěry; trvá na tom, že výhradním cílem dialogu musí být vytvoření podmínek, které povedou ke svobodným, transparentním a věrohodným prezidentským volbám na základě pevně stanoveného časového harmonogramu, spravedlivých podmínek pro všechny aktéry, transparentnosti a přítomnosti důvěryhodných mezinárodních pozorovatelů;

12.  vyzývá Radu, aby zavedla další sankce zaměřené na faktické státní orgány odpovědné za porušování lidských práv a represe; domnívá se, že orgány EU musí omezit pohyb dotčených osob a zmrazit jejich majetek a víza, stejně jako jejich nejbližším rodinným příslušníkům;

13.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby ve spolupráci s kontaktní skupinou složenou z demokratických zemí tohoto regionu, které zastupuje Limská skupina, vedla politiku EU týkající se situace ve Venezuele;

14.  znovu vyjadřuje svou plnou podporu vyšetřováním Mezinárodního trestního soudu, která se týkají rozsáhlých trestných činů a aktů represe, jichž se dopouští venezuelský režim; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby se připojily k iniciativě několika smluvních států MTS, jejímž cílem je vyšetřit zločiny proti lidskosti spáchané faktickou Madurovou vládou a pohnat odpovědné osoby k odpovědnosti;

15.  podporuje iniciativu na zřízení vyšetřovací komise s UNHRC s cílem určit individuální odpovědnost při systematickém porušování lidských práv ve Venezuele;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům zemí Limské skupiny, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1) Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 145.
(2) Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3) Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4) Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 101.
(5) Úř. věst C 298, 23.8.2018, s. 137.
(6) Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 61.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.
(8) Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.
(9) Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.
(10) Přijaté texty, P8_TA(2019)0061.
(11) Přijaté texty, P8_TA(2019)0327.
(12) Úř. věst. L 276, 7.11.2018, s. 10.

Poslední aktualizace: 8. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí