Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2730(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0006/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0007

Hyväksytyt tekstit
PDF 121kWORD 50k
Torstai 18. heinäkuuta 2019 - Strasbourg
Venezuelan tilanne
P9_TA(2019)0007RC-B9-0006/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. heinäkuuta 2019 Venezuelan tilanteesta (2019/2730(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta(1), 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta(2), 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta(3), 8. kesäkuuta 2016 Venezuelan tilanteesta(4), 27. huhtikuuta 2017 Venezuelan tilanteesta(5), 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(6), 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista(7), 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla(8), 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(9), 31. tammikuuta 2019 Venezuelan tilanteesta(10) ja 28. maaliskuuta 2019 hätätilanteesta Venezuelassa antamansa päätöslauselmat(11),

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 4. heinäkuuta 2019 päivätyn raportin Venezuelasta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 10. tammikuuta 2019, 26. tammikuuta 2019, 24. helmikuuta 2019, 28. maaliskuuta 2019, 4. huhtikuuta 2019, 30. huhtikuuta 2019, 18. kesäkuuta 2019 ja 16. heinäkuuta 2019 antamat julkilausumat Venezuelasta,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön 8. maaliskuuta 2019 päivätyn raportin venezuelalaisista muuttajista ja pakolaisista,

–  ottaa huomioon Quiton prosessin neljännen kansainvälisen teknisen kokouksen, joka pidettiin Buenos Airesissa 4. ja 5. heinäkuuta 2019,

–  ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2019 annetun Liman ryhmän lausuman,

–  ottaa huomioon 3. toukokuuta 2019 annetun Liman ryhmän julistuksen,

–  ottaa huomioon 3. kesäkuuta 2019 kansainvälisen kontaktiryhmän ja Liman ryhmän yhteisessä kokouksessa annetun julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

–  ottaa huomioon Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2074 muuttamisesta 6. marraskuuta 2018 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1656(12), jolla jatketaan voimassa olevia kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 14. marraskuuta 2019 saakka,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Venezuelan perustuslain,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että poliittinen, taloudellinen, institutionaalinen, sosiaalinen ja moniulotteinen humanitaarinen kriisi on pahentunut huomattavasti vuosina 2018 ja 2019; toteaa, että paheneva pula lääkkeistä ja elintarvikkeista, laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset, hyperinflaatio, poliittinen sorto, korruptio ja väkivalta uhkaavat ihmisten henkeä ja pakottavat heidät pakenemaan maasta;

B.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet vieraili Venezuelassa 19.–21. kesäkuuta 2019; ottaa huomioon, että hän kehotti Venezuelan tosiasiallista hallintoa toteuttamaan välittömästi konkreettisia toimia lopettaakseen ja hyvittääkseen maassa dokumentoidut vakavat ihmisoikeusloukkaukset; ottaa huomioon, että on myös tiedossa, että yli vuosikymmenen ajan Venezuela on hyväksynyt ja pannut täytäntöön lakeja, politiikkatoimia ja käytäntöjä, jotka ovat rajoittaneet demokratian toimintatilaa, heikentäneet julkisia instituutioita ja vaikuttaneet oikeuslaitoksen riippumattomuuteen;

C.  ottaa huomioon, että yli seitsemän miljoonaa ihmistä Venezuelassa tarvitsee humanitaarista apua; ottaa huomioon, että valtaa pitävä Maduron hallinto on rikkonut oikeutta ruokaan ja valtion velvollisuutta varmistaa, ettei väestö näe nälkää; ottaa huomioon, että YK:n mukaan 3,7 miljoonaa venezuelalaista on aliravittuja, mikä on erityisen vahingollista lapsille ja odottaville äideille; ottaa huomioon, että 94 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella ja 62 prosenttia äärimmäisessä köyhyydessä; ottaa huomioon, että 70 prosenttia lapsista ei käy koulua; ottaa huomioon, että jotkut naiset ovat joutuneet myymään itseään saadakseen ruokaa ja joutuneet useaan otteeseen väkivallan uhreiksi;

D.  ottaa huomioon, että maan terveystilanne on vakava, sillä sairaaloilla ei ole tarpeeksi henkilökuntaa, tarvikkeita, lääkkeitä eikä sähköä, mikä aiheutti marraskuun 2018 ja helmikuun 2019 välisenä aikana ainakin 1 557 kuolemantapausta; ottaa huomioon, että Venezuelan neljässä suurimmassa kaupungissa, mukaan lukien Caracas, olennaislääkkeiden puute on 60–100-prosenttista; ottaa huomioon, että äitiyskuolleisuus on lisääntynyt ja monien naisten on pitänyt lähteä maasta synnytystä varten;

E.  toteaa, että yli 3,4 miljoonaa venezuelalaista on joutunut pakenemaan maasta; toteaa, että vuoden 2019 loppuun mennessä Venezuelasta muuttamaan joutuneiden kokonaismäärä nousee yli viiteen miljoonaan, mikä tekee tästä maailman toiseksi suurimman muuttoliike- ja pakolaiskriisin; toteaa tämän muuttovirran aiheuttavan erityistä painetta naapurimaille ja lisäksi yhä enemmän myös Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille kuuluville alueille Karibialla;

F.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvoston mukaan Venezuelan turvallisuusoperaatioissa on viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana teloitettu lähes 7 000 ihmistä ilman oikeudenkäyntiä; ottaa huomioon, että käytännössä valtaa pitävät viranomaiset käyttävät osana sosiaalista valvontapolitiikkaansa FAES-erityisjoukkoja (kansallisen poliisin erityisjoukot) ja muita turvallisuusjoukkoja; ottaa huomioon, että mielenosoitusten yhteydessä ilman oikeudenkäyntiä teloitettujen omaisilta evätään edelleen heidän oikeutensa totuuteen, oikeuden saamiseen ja hyvitykseen;

G.  ottaa huomioon, että hallinto käyttää kidutusta järjestelmällisesti mielenosoittajien pelottelun ja taivuttelun välineenä, mikä luo kauhun ilmapiirin; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvoston raportin mukaan turvallisuus- ja tiedustelupalvelut, etenkin tiedustelupalvelu SEBIN ja sotilaallisen vastatiedustelun pääosasto DGCIM, ovat turvautuneet tällaisiin käytäntöihin jatkuvasti; ottaa huomioon, että Venezuelan poliittisia vankeja kidutetaan ja monia pidetään tällä hetkellä eristyksissä, joten he eivät saa yhteyttä asianajajiinsa tai perheenjäseniinsä, ja että nämä pelkäävät heidän henkensä ja fyysisen koskemattomuutensa puolesta;

H.  toteaa, että 22:lta parlamentin jäseneltä, kansalliskokouksen puhemies mukaan luettuna, on poistettu parlamentaarinen koskemattomuus; toteaa, että kaksi parlamentin jäsentä on pidätettyinä ja 16 on joko pyytänyt suojelua suurlähetystöistä, lähtenyt maasta tai piiloutunut;

I.  ottaa huomioon, että alkuperäiskansoihin kuuluviin henkilöihin kohdistetaan väkivaltaisia ja rikollisia tekoja; ottaa huomioon, että 63 alkuperäiskansoihin kuuluvaa henkilöä on pidätetty mielivaltaisesti ja heitä on kidutettu, 7 on kuollut ja yli 23 on loukkaantunut ja joutunut matkustamaan ulkomaille sairaalaan;

J.  ottaa huomioon, että erityisesti syrjäisillä ja biologisesti monimuotoisilla alueilla kaivostoiminta ja öljyvarojen hyödyntäminen tuhoavat vähemmistöjen, kuten alkuperäiskansojen ja mustien yhteisöjen, toimeentulon, ja että näihin yhteisöihin kohdistuu armeijan, järjestäytyneiden rikollisjengien ja aseistettujen ryhmien harjoittamaa väkivaltaa ja pakkosiirtoja, jos ne vastustavat näitä toimia ja vaativat takaisin oikeuksiaan;

K.  ottaa huomioon, että kapteeni Rafael Acosta Arévalo, joka oli vangittu ja jota oli kidutettu, koska hänen väitettiin syyllistyneen salamurhahankkeeseen Nicolás Maduroa vastaan, kuoli vankeudessa 29. kesäkuuta 2019; ottaa huomioon, että käytännössä valtaa käyttävät viranomaiset takavarikoivat ja piilottivat ruumiin 11 päivän ajaksi ennen sen hautaamista eivätkä kunnioittaneet omaisten perusoikeuksia ja toivetta kunnioittaa vainajan muistoa;

L.  ottaa huomioon, että 16-vuotias venezuelalainen poika Rufo Chacón menetti näkökykynsä 2. heinäkuuta 2019, kun hallinnon edustajat ampuivat häntä kasvoihin kotitalouskaasun puutteen vuoksi järjestetyssä mielenosoituksessa;

M.  ottaa huomioon, että EU on ottanut kriisin vuoksi käyttöön 117,6 miljoonaa euroa hätä- ja kehitysapua ja työskentelee haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien kanssa sekä Venezuelassa (60 prosenttia rahoituksesta) että sen naapurimaissa (40 prosenttia); ottaa huomioon, että pakolaisia ja muuttajia koskeva YK:n alueellinen avustussuunnitelma on kerännyt tukea tähän mennessä vain noin 22 prosenttia pyydetystä kokonaismäärästä (159 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria pyydetystä 738 miljoonasta dollarista);

1.  toistaa syvän huolensa Venezuelan vakavasta hätätilasta, joka vaarantaa maan kansalaisten hengen;

2.  toistaa antavansa täyden tukensa lailliselle väliaikaiselle presidentille Juan Guaidólle ja kansalliskokoukselle, joka on Venezuelan legitiimi demokraattinen elin, ja toteaa, että sen toimivaltuudet on palautettava ja niitä on kunnioitettava samoin kuin sen jäsenten erioikeuksia ja turvallisuutta; tuomitsee 22 parlamentin jäsenen koskemattomuuden poistamisen ja kahden jäsenen vangitsemisen; toistaa huolensa siitä, että toukokuussa 2018 järjestetyt presidentinvaalit eivät olleet lailliset;

3.  tuomitsee ankarat sortotoimet ja väkivallan, jotka ovat johtaneet surmiin ja ihmishenkien menetyksiin; ilmaisee solidaarisuutensa Venezuelan kansalle ja esittää vilpittömän osanottonsa uhrien omaisille ja ystäville;

4.  korostaa YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet'n raportin mukaisesti, että Nicolás Maduro sekä hänen laittomasti valtaa pitävän hallintonsa palveluksessa olevat asevoimat ja tiedustelujoukot ovat suoraan vastuussa mielivaltaisesta väkivallasta, jota käytetään demokratiaan siirtymisen ja oikeusvaltion palauttamisen tukahduttamiseksi Venezuelassa; tuomitsee kaikissa oloissa mielivaltaisten pidätysten, kidutuksen ja laittomien teloitusten käytön, sillä se on kielletty kansainvälisissä yleissopimuksissa, myös sellaisissa, jotka Venezuela on allekirjoittanut;

5.  tuomitsee YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet'n raportin mukaisesti lainvalvontaviranomaisten väärinkäytökset ja turvallisuusjoukkojen suorittamat raa’at sortotoimet; kehottaa perustamaan kansainvälisen yhteisön tuella puolueettoman ja riippumattoman kansallisen mekanismin tutkimaan turvallisuusoperaatioiden yhteydessä toteutettuja laittomia teloituksia, jotta varmistetaan, että teloituksista vastuussa olevat henkilöt joutuvat tilille teoistaan ja että uhrien omaisille tarjotaan oikeussuojaa ja heitä suojellaan uhkailulta ja kostotoimilta;

6.  kehottaa takaamaan kiireesti elintarvikkeiden, lääkkeiden ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden ja kiinnittämään erityistä huomiota äideille ja lapsille tarkoitettuihin palveluihin; kehottaa Venezuelan käytännössä valtaa käyttäviä viranomaisia varmistamaan, että humanitaarista apua jaetaan koko väestölle ilman poliittista puolueellisuutta;

7.  painottaa, että kaikki poliittisiin syihin perustuva vainoaminen ja sorto on lopetettava, tuomittava julkisesti, siitä on rangaistava ja se on estettävä ennalta; kehottaa vapauttamaan kaikki henkilöt, joilta on mielivaltaisesti riistetty heidän vapautensa;

8.  muistuttaa, että alkuperäiskansojen ja niiden johtajien uhkailu ja niihin kohdistuvat hyökkäykset on lopetettava ja että viranomaisten olisi varmistettava alkuperäiskansojen suojelu ja toteutettava kaikki tarvittavat toimet suojellakseen niiden yksilöllisiä ja kollektiivisia oikeuksia, maaoikeudet mukaan luettuina;

9.  korostaa, että on pidätyttävä ryhtymästä sellaisiin talouskriisistä selviytymiseksi toteutettaviin tulojen hankintaan pyrkiviin suuriin taloushankkeisiin, jotka ovat haitallisia ympäristölle, ilmastolle ja alueen yhteisöjen toimeentulolle; kehottaa suojelemaan ehdoitta syrjäisillä alueilla asuvia alkuperäiskansoihin kuuluvia ja mustia ihmisiä, jotka puolustavat ympäristöä erilaisia hankkeita, kuten Venezuelan Arco Minero del Orinoco -alueella tapahtuvaa kullankaivuuta, vastaan;

10.  kiinnittää huomiota yhä vakavammaksi käyvään muuttoliikekriisiin koko alueella ja antaa tunnustusta naapurimaiden, erityisesti Kolumbian, Ecuadorin ja Perun ponnistuksille ja solidaarisuudelle; pyytää komissiota jatkamaan yhteistyötä näiden maiden kanssa sekä antamalla humanitaarista apua että lisäresurssien tarjoamisen ja kehityspolitiikan avulla;

11.  muistuttaa, että rauhanomainen, demokraattinen ja osallistava ratkaisu on ainoa kestävä tie ulos nykyisestä poliittisesta umpikujasta ja sen aiheuttamasta vakavasta yhteiskunnallisesta ja humanitaarisesta kriisistä; huomauttaa, että käynnissä olevassa vuoropuhelussa on otettava huomioon Venezuelan kansalliskokouksen hyväksymä etenemissuunnitelma; tukee meneillään olevaa Norjan välityksellä käytävää prosessia ja on tyytyväinen osapuolten sopimukseen pysyvän rauhanvuoropuhelun aloittamisesta; korostaa, että kyseisen prosessin onnistumiseksi olisi toteutettava vähimmäistason luottamusta lisääviä toimia; vaatii, että vuoropuhelun yksinomaisena tavoitteena on oltava edellytysten luominen vapaille, avoimille ja uskottaville presidentinvaaleille, ja toteaa, että vaalit on käytävä ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti, niiden ehtojen on oltava kaikille toimijoille oikeudenmukaiset, niiden on oltava avoimet ja niissä on oltava läsnä uskottavia kansainvälisiä tarkkailijoita;

12.  kehottaa neuvostoa määräämään lisäpakotteita, jotka kohdistetaan ihmisoikeusloukkauksiin ja sortotoimiin syyllistyneisiin tosiasiallisesti valtaa pitäviin valtion viranomaisiin; katsoo, että EU:n viranomaisten on rajoitettava näiden henkilöiden liikkumisvapautta sekä jäädytettävä heidän ja heidän lähiomaistensa omaisuus ja peruutettava heidän ja heidän lähiomaistensa viisumit;

13.  pyytää komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa johtamaan Venezuelan tilannetta koskevaa EU:n politiikkaa ja jatkamaan yhteistyötä kontaktiryhmän ja Liman ryhmän edustamien alueen demokraattisten maiden kanssa;

14.  toistaa tukevansa Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimuksia, jotka kohdistuvat Venezuelan hallinnon laajamittaisiin rikoksiin ja sortotoimiin; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita liittymään useiden Kansainvälisen rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden aloitteeseen tutkia Maduron valtaa pitävän hallinnon tekemiä rikoksia ihmisyyttä vastaan, jotta syylliset saadaan vastuuseen;

15.  tukee aloitetta YK:n ihmisoikeusneuvoston kanssa perustettavasta tutkintalautakunnasta, jotta voidaan määrittää yksilökohtaiset vastuut Venezuelan järjestelmällisissä ihmisoikeusloukkauksissa;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliselle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien maiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

(1) EUVL C 285, 29.8.2017, s. 145.
(2) EUVL C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3) EUVL C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4) EUVL C 86, 6.3.2018, s. 101.
(5) EUVL C 298, 23.8.2018, s. 137.
(6) EUVL C 463, 21.12.2018, s. 61.
(7) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.
(8) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0313.
(9) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0436.
(10) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0061.
(11) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0327.
(12) EUVL L 276, 7.11.2018, s. 10.

Päivitetty viimeksi: 8. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö