Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0810(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0008/2019

Внесени текстове :

A9-0008/2019

Разисквания :

CRE 17/09/2019 - 3

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2019)0008

Приети текстове
PDF 114kWORD 47k
Вторник, 17 септември 2019 г. - Страсбург
Назначаване на председателя на Европейската централна банка - кандидат: г-жа Кристин Лагард
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

Решение на Европейския парламент от 17 септември 2019 г. относно препоръката на Съвета за назначаване на председател на Европейската централна банка (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 9 юли 2019 г.(1),

—  като взе предвид член 283, параграф 2, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европейският съвет се е консултирал с Парламента (C9-0048/2019),

—  като взе предвид член 130 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0008/2019),

А.  като има предвид, че с писмо от 16 юли 2019 г. Европейският съвет се консултира с Парламента относно назначаването на Кристин Лагард за председател на Европейската централна банка за мандат от осем години, считано от 1 ноември 2019 г.;

Б.  като има предвид, че комисията по икономически и парични въпроси направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално от гледна точка на условията, посочени в член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и на изискването за пълна независимост на ЕЦБ съгласно член 130 от Договора; като има предвид, че в рамките на тази оценка кандидатът предостави на комисията автобиография, както и своите отговори на отправения му писмен въпросник;

В.  като има предвид, че впоследствие, на 4 септември 2019 г., комисията проведе изслушване на кандидата, продължило два часа и половина, по време на което кандидатът направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  изразява положително становище относно препоръката на Съвета да назначи Кристин Лагард за председател на Европейската централна банка;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Европейския съвет, на Съвета, както и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ C 235, 12.7.2019 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 20 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност