Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0810(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0008/2019

Indgivne tekster :

A9-0008/2019

Forhandlinger :

CRE 17/09/2019 - 3

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0008

Vedtagne tekster
PDF 112kWORD 44k
Tirsdag den 17. september 2019 - Strasbourg
Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank – kandidat: Christine LAGARDE
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

Europa-Parlamentets afgørelse af 17. september 2019 om Rådets henstilling om udnævnelsen af formanden for Den Europæiske Centralbank (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets henstilling af 9. juli 2019(1),

–  der henviser til artikel 283, stk. 2, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Det Europæiske Råds høring af Parlamentet (C9‑0048/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 130,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0008/2019),

A.  der henviser til, at Det Europæiske Råd ved skrivelse af 16. juli 2019 hørte Parlamentet om udnævnelsen af Christine Lagarde til formand for Den Europæiske Centralbank for en embedsperiode på otte år begyndende den 1. november 2019;

B.  der henviser til, at Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg derefter foretog en bedømmelse af kandidatens papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og behovet for fuld uafhængighed for ECB i henhold til artikel 130 i nævnte traktat; der endvidere henviser til, at udvalget i forbindelse med denne bedømmelse modtog et curriculum vitae fra kandidaten samt dennes svar på det fremsendte spørgeskema;

C.  der henviser til, at udvalget efterfølgende afholdt en høring på to og en halv time af kandidaten den 4. september 2019, hvor hun fremsatte en indledende redegørelse og derefter besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  afgiver positiv udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af Christine Lagarde til formand for Den Europæiske Centralbank;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Det Europæiske Råd, Rådet og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT C 235 af 12.7.2019, s. 1.

Seneste opdatering: 20. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik