Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2019/0810(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0008/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0008/2019

Díospóireachtaí :

CRE 17/09/2019 - 3

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0008

Téacsanna atá glactha
PDF 109kWORD 48k
Dé Máirt, 17 Meán Fómhair 2019 - Strasbourg
Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh a cheapadh: Iarrthóir: Christine Lagarde Uasal
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Meán Fómhair 2019 maidir leis an moladh ón gComhairle i ndáil le ceapadh Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don mholadh ón gComhairle an 9 Iúil 2019(1),

–  ag féachaint d’Airteagal 283(2), an dara fomhír, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle Eorpach i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa (C9‑0048/2019),

–  ag féachaint do Riail 130 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0008/2019),

A.  de bhrí go ndeachaigh an Chomhairle Eorpach, i litir an 16 Iúil 2019, i gcomhairle leis an bParlaimint maidir le Christine Lagarde a cheapadh mar Uachtarán ar an mBanc Ceannais Eorpach ar feadh téarma oifige ocht mbliana, le héifeacht ón 1 Samhain 2019;

B.  de bhrí go ndearna Coiste Pharlaimint na hEorpa um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta meastóireacht ansin ar dhintiúir an iarrthóra, go háirithe i bhfianaise na gceanglas a leagtar síos in Airteagal 283(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus i bhfianaise an ghá le haghaidh neamhspleáchas iomlán BCE de bhun Airteagal 130 den Chonradh sin; de bhrí go bhfuair an coiste, agus an mheastóireacht sin á déanamh aige, curriculum vitae ón iarrthóir chomh maith lena freagraí ar an gceistneoir i scríbhinn a bhí curtha chuici;

C.  de bhrí go raibh éisteacht ar feadh dhá uair go leith leis an iarrthóir ina dhiaidh sin an 4 Meán Fómhair 2019, éisteacht ina ndearna sí ráiteas tosaigh agus inar fhreagair sí ceisteanna ó chomhaltaí an choiste ina dhiaidh sin;

1.  ag tabhairt tuairim fhabhrach maidir leis an moladh ón gComhairle i ndáil le Christine Lagarde a cheapadh ina hUachtarán ar an mBanc Ceannais Eorpach;

2.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle Eorpach, chuig an gComhairle agus chuig rialtais na mBallstát.

(1)IO C 235, 12.7.2019, lch. 1.

An nuashonrú is déanaí: 20 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais