Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0810(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0008/2019

Ingivna texter :

A9-0008/2019

Debatter :

CRE 17/09/2019 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2019)0008

Antagna texter
PDF 111kWORD 42k
Tisdagen den 17 september 2019 - Strasbourg
Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

Europaparlamentets beslut av den 17 september 2019 om rådets rekommendation om utnämning av ordförande i Europeiska centralbanken (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 9 juli 2019(1),

–  med beaktande av artikel 283.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europeiska rådet har hört Europaparlamentet (C9‑0048/2019),

–  med beaktande av artikel 130 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0008/2019), och av följande skäl:

A.  Genom en skrivelse av den 16 juli 2019 hörde Europeiska rådet Europaparlamentet om utnämningen av Christine Lagarde till ordförande i Europeiska centralbanken för en mandatperiod på åtta år med verkan från den 1 november 2019.

B.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor bedömde sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kravet på centralbankens fullständiga oavhängighet i enlighet med artikel 130 i detta fördrag. I samband med denna utvärdering har utskottet tagit del av kandidatens meritförteckning och svaren på de skriftliga frågor som utskottet ställt till henne.

C.  Utskottet höll den 4 september 2019 en utfrågning med den nominerade kandidaten. Under denna utfrågning, som varade i två och en halv timme, höll kandidaten först ett inledande anförande, och därefter besvarade hon utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets rekommendation om utnämning av Christine Lagarde till ordförande för Europeiska centralbanken.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT C 235, 12.7.2019, s. 1.

Senaste uppdatering: 20 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy