Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0903(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0007/2019

Předložené texty :

A9-0007/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/09/2019 - 6.2

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0009

Přijaté texty
PDF 124kWORD 43k
Úterý, 17. září 2019 - Štrasburk
Jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. září 2019 o návrhu Evropské centrální banky na jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Evropské centrální banky ze dne 9. dubna 2019 na jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky (C9-0028/2019),

–  s ohledem na čl. 26 odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou o praktických podmínkách uplatňování demokratické odpovědnosti a dohledu nad výkonem úkolů, které jsou Evropské centrální bance svěřeny v rámci jednotného mechanismu dohledu(2),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU(3),

–  s ohledem na článek 131 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0007/2019),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že Evropská centrální banka (ECB) předloží Parlamentu ke schválení návrh na jmenování místopředsedy Rady dohledu a že tento místopředseda je vybrán z členů Výkonné rady ECB;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že při jmenování členů Rady dohledu podle tohoto nařízení se dodržují zásady rovného zastoupení žen a mužů, zkušenosti a kvalifikace;

C.  vzhledem k tomu, že dne 22. listopadu 2012 Evropská rada jmenovala Yvese Mersche členem Výkonné rady Evropské centrální banky na osmileté funkční období od 15. prosince 2012 v souladu s čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie;

D.  vzhledem k tomu, že ECB v dopise ze dne 9. dubna 2019 předložila Parlamentu návrh na jmenování Yvese Mersche do funkce místopředsedy Rady dohledu ECB na zbývající část svého funkčního období do 14. prosince 2020;

E.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu poté přistoupil k hodnocení kvalifikace navrženého kandidáta, zejména s ohledem na požadavky stanovené v čl. 26 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1024/2013;

F.  vzhledem k tomu, že výbor dne 4. září 2019 uspořádal slyšení s navrženým kandidátem, na němž kandidát pronesl úvodní vystoupení a poté odpovídal na otázky členů výboru;

1.  schvaluje jmenování Yvese Mersche do funkce místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Evropské centrální bance a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2) Úř. věst. L 320, 30.11.2013, s. 1.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2019)0211.

Poslední aktualizace: 20. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí