Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0903(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0007/2019

Esitatud tekstid :

A9-0007/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/09/2019 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0009

Vastuvõetud tekstid
PDF 109kWORD 48k
Teisipäev, 17. september 2019 - Strasbourg
Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2019. aasta otsus Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees (N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 9. aprilli 2019. aasta ettepanekut nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees (C9‑0028/2019),

–  võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga)(1) artikli 26 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga institutsioonidevahelist kokkulepet demokraatliku vastutuse ja järelevalve teostamise praktilise korra kohta seoses EKP‑le ühtse järelevalvemehhanismi raames antud ülesannete täitmisega(2),

–  võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele(3),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 131,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9‑0007/2019),

A.  arvestades, et määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikes 3 on sätestatud, et Euroopa Keskpank (EKP) esitab järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamist käsitleva ettepaneku Euroopa Parlamendile heakskiidu saamiseks ja aseesimees valitakse EKP juhatuse liikmete hulgast;

B.  arvestades, et määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikes 2 on sätestatud, et järelevalvenõukogu liikmete ametisse nimetamisel kõnealuse määruse kohaselt järgitakse soolise tasakaalu, kogemuste ja kvalifikatsiooni põhimõtet;

C.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõikele 2 nimetas Euroopa Ülemkogu 22. novembril 2012 Yves Merschi EKP juhatuse liikmeks kaheksa-aastaseks ametiajaks alates 15. detsembrist 2012;

D.  arvestades, et EKP esitas 9. aprilli 2019. aasta kirjas Euroopa Parlamendile ettepaneku nimetada Yves Mersch EKP järelevalvenõukogu aseesimeheks kuni 14. detsembrini 2020, kui lõpeb tema ametiaeg juhatuse liikmena;

E.  arvestades, et seejärel hindas Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon esitatud kandidaadi sobivust, pidades eelkõige silmas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõudeid;

F.  arvestades, et 4. septembril 2019. aastal korraldas majandus- ja rahanduskomisjon kandidaadi kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel komisjoni liikmete küsimustele;

1.  annab nõusoleku Yves Merschi nimetamiseks Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimeheks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, Euroopa Keskpangale ning liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.
(2) ELT L 320, 30.11.2013, lk 1.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0211.

Viimane päevakajastamine: 20. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika