Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/0903(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0007/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0007/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/09/2019 - 6.2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0009

Hyväksytyt tekstit
PDF 111kWORD 39k
Tiistai 17. syyskuuta 2019 - Strasbourg
Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

Euroopan parlamentin päätös 17. syyskuuta 2019 Euroopan keskuspankin ehdotuksesta Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) 9. huhtikuuta 2019 tekemän ehdotuksen Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi (C9‑0028/2019),

–  ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15. lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013(1) 26 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin välisen toimielinten sopimuksen EKP:lle yhteisessä valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista käytännön menettelyistä(2),

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 131 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0007/2019),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 3 kohdassa säädetään, että Euroopan keskuspankin on toimitettava valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämistä koskeva ehdotus Euroopan parlamentille hyväksyttäväksi ja että varapuheenjohtaja on valittava EKP:n johtokunnan jäsenten keskuudesta;

B.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 2 kohdassa säädetään, että asetuksen mukaisesti tehtävissä valvontaelintä koskevissa nimityksissä on noudatettava sukupuolten tasapainon, kokemuksen ja pätevyyden periaatteita;

C.  ottaa huomioon, että 22. marraskuuta 2012 Eurooppa-neuvosto nimitti Yves Merschin EKP:n johtokunnan jäseneksi 15. joulukuuta 2012 alkaen kahdeksan vuoden pituiseksi toimikaudeksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

D.  ottaa huomioon, että 9. huhtikuuta 2019 päivätyssä kirjeessään EKP ehdotti parlamentille Yves Merschin nimittämistä EKP:n valvontaelimen varapuheenjohtajaksi jäljellä olevan johtokunnan jäsenen toimikautensa ajaksi 14. joulukuuta 2020 asti;

E.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi nimetyn ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

F.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 4. syyskuuta 2019 kuulemisen, jossa ehdokas antoi lausuman ja vastasi valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

1.  hyväksyy Yves Merschin nimityksen Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, Euroopan keskuspankille ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2)EUVL L 320, 30.11.2013, s. 1.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0211.

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö