Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2019/0903(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0007/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0007/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 17/09/2019 - 6.2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0009

Téacsanna atá glactha
PDF 110kWORD 49k
Dé Máirt, 17 Meán Fómhair 2019 - Strasbourg
Leas-Chathaoirleach Bhord Maoirseachta an Bhainc Cheannais Eorpaigh a cheapadh
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Meán Fómhair 2019 maidir leis an togra ón mBanc Ceannais Eorpach chun Leas-Chathaoirleach Bhord Maoirseachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh a cheapadh (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Formheas)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón mBanc Ceannais Eorpach an 9 Aibreán 2019 chun Leas-Chathaoirleach Bhord Maoirseachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh a cheapadh (C9-0028/2019),

–  ag féachaint d’Airteagal 26(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 2013, lena dtugtar cúraimí sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le beartais a bhaineann le maoirseacht stuamachta ar institiúidí creidmheasa(1),

–  ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa agus an Banc Ceannais Eorpach maidir leis na módúlachtaí praiticiúla a bhaineann le feidhmiú na cuntasachta daonlathaí agus le formhaoirseacht ar fheidhmiú na gcúraimí a thugtar do BCE faoi chuimsiú an tSásra Maoirseachta Aonair(2),

–  ag féachaint dá rún an 14 Márta 2019, maidir le cothromaíocht inscne in ainmniúcháin ghnóthaí eacnamaíochta agus airgeadaíochta AE(3),

–  ag féachaint do Riail 131 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0007/2019),

A.  de bhrí go ndéantar foráil in Airteagal 26(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 go ndéanfaidh an Banc Ceannais Eorpach (BCE) a thogra chun Leas-Chathaoirleach a Bhoird Maoirseachta a cheapadh a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa lena fhormheas agus go roghnófar an Leas-Chathaoirleach as measc chomhaltaí Bhord Feidhmiúcháin BCE;

B.  de bhrí go ndéantar foráil in Airteagal 26(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 go ndéanfaidh ceapacháin don Bhord Maoirseachta i gcomhréir leis an Rialachán sin prionsabail na cothromaíochta inscne, na taithí agus na gcáilíochtaí a urramú;

C.  de bhrí go ndearna an Chomhairle Eorpach, ar an 22 Samhain 2012, Yves Mersch a cheapadh mar chomhalta de Bhord Feidhmiúcháin BCE le haghaidh téarma oifige ocht mbliana amhail ón 15 Nollaig 2012 i gcomhréir le hAirteagal 283(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

D.  dé bhrí go ndearna BCE, i litir an 9 Aibreán 2019, togra a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa chun Yves Mersch a cheapadh mar Leas-Chathaoirleach Bhord Maoirseachta BCE don mhéid atá fágtha dá théarma mar chomhalta den Bhord Feidhmiúcháin go dtí an 14 Nollaig 2020;

E.  de bhrí gur lean Coiste Pharlaimint na hEorpa um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta ar aghaidh ansin chun dintiúir an iarrthóra atá molta a mheas, go háirithe i bhfianaise na gceanglas a leagtar síos in Airteagal 26(2) agus (3) de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013;

F.  de bhrí gur reáchtáil an Coiste éisteacht leis an iarrthóir atá molta an 4 Meán Fómhair 2019, éisteacht ina ndearna sé ráiteas tosaigh agus inar fhreagair sé ceisteanna ansin ó chomhaltaí an Choiste;

1.  ag formheas cheapachán Yves Merch mar Leas-Chathaoirleach Bhord Maoirseachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh;

2.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an mBanc Ceannais Eorpach agus chuig rialtais na mBallstát.

(1) IO L 287, 29.10.2013, lch. 63.
(2) IO L 320, 30.11.2013, lch. 1.
(3) Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0211.

An nuashonrú is déanaí: 20 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais