Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/0903(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0007/2019

Pateikti tekstai :

A9-0007/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/09/2019 - 6.2

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0009

Priimti tekstai
PDF 119kWORD 42k
Antradienis, 2019 m. rugsėjo 17 d. - Strasbūras
Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

2019 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Centrinio Banko pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 9 d. Europos Centrinio Banko pasiūlymą dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo (C9-0028/2019),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika(1), 26 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinį susitarimą dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Europos Centriniam Bankui pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0007/2019),

A.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog Europos Centrinis Bankas (ECB) turi pateikti savo pasiūlymą dėl ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo Parlamentui tvirtinti, ir kad pirmininko pavaduotojas renkamas iš ECB vykdomosios valdybos narių;

B.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog skiriant Priežiūros valdybos narius pagal šį reglamentą laikomasi lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų;

C.  kadangi 2012 m. lapkričio 22 d. Europos Vadovų Taryba paskyrė Yvesą Mersch’ą ECB vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai nuo 2012 m. gruodžio 15 d. pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalį;

D.  kadangi 2019 m. balandžio 9 d. raštu ECB pateikė Parlamentui pasiūlymą dėl Yves’o Merscho skyrimo ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoju likusiam jo, kaip vykdomosios valdybos nario, kadencijos laikotarpiui iki 2020 m. gruodžio 14 d.;

E.  kadangi gavęs laišką Parlamento Ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas ėmėsi vertinti siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus;

F.  kadangi 2019 m. rugsėjo 4 d. komitetas surengė siūlomo kandidato klausymą, per kurį jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių klausimus;

1.  pritaria, kad Yves Mersch būtų paskirtas Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoju;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos Centriniam Bankui ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL L 287, 2013 10 29, p. 63.
(2) OL L 320, 2013 11 30, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0211.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika