Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0806(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0003/2019

Esitatud tekstid :

A9-0003/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/09/2019 - 6.3
CRE 17/09/2019 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0010

Vastuvõetud tekstid
PDF 106kWORD 48k
Teisipäev, 17. september 2019 - Strasbourg
Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamine Iirimaal *
P9_TA(2019)0010A9-0003/2019

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamise kohta Iirimaal (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (07290/2019),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0154/2019),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega(1), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9‑0003/2019),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 20. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika