Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0806(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0003/2019

Ingivna texter :

A9-0003/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/09/2019 - 6.3
CRE 17/09/2019 - 6.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0010

Antagna texter
PDF 114kWORD 42k
Tisdagen den 17 september 2019 - Strasbourg
Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland *
P9_TA(2019)0010A9-0003/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 september 2019 om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (07290/2019),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0154/2019),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0003/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

Senaste uppdatering: 20 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy