Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2023(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0002/2019

Indgivne tekster :

A9-0002/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2019 - 9.3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0013

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 48k
Onsdag den 18. september 2019 - Strasbourg
Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9‑0002/2019),

1.  hilser afgørelsen velkommen som et tegn på Unionens solidaritet med Unionens borgere og regioner, der er ramt af naturkatastrofer;

2.  fremhæver det presserende behov for at yde finansiel bistand gennem Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") til de regioner, der var berørt af naturkatastrofer i Unionen i 2018;

3.  glæder sig over Kommissionens forslag(4) af 7. marts 2019 om at ændre EU-civilbeskyttelsesmekanismen som et vigtigt redskab til styrkelse af EU's kapacitet til katastroferisikostyring med en finansieringsramme for finansieringsperioden 2021-2027, der stemmer overens med ambitionsniveauet i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/420(5) og Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027(6); er overbevist om, at fonden og EU-civilbeskyttelsesmekanismen bør gå hånd i hånd med at forebygge, forberede sig på og reagere på naturkatastrofer i medlemsstaterne;

4.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

5.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/420 af 13. marts 2019 om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 77 I af 20.3.2019, s. 1).
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0449.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Østrig, Italien og Rumænien

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2019/1817).

Seneste opdatering: 20. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik