Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2023(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0002/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0002/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2019 - 9.3

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0013

Usvojeni tekstovi
PDF 128kWORD 50k
Srijeda, 18. rujna 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 18. rujna 2019. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0002/2019),

1.  pozdravlja Odluku kao znak solidarnosti Unije s građanima i regijama Unije pogođenima prirodnim katastrofama;

2.  ističe hitnu potrebu za pružanjem financijske pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije („Fond”) za regije pogođene prirodnim katastrofama u Uniji tijekom 2018.;

3.  pozdravlja Prijedlog Komisije(4) od 7. ožujka 2019. o izmjeni Mehanizma Unije za civilnu zaštitu kao ključnog alata za jačanje kapaciteta Unije za upravljanje rizikom od katastrofa, uz financijsku omotnicu za financijsko razdoblje 2021. – 2027. koja odgovara razini ambicije utvrđenoj u Odluci (EU) 2019/420 Europskog parlamenta i Vijeća(5) te u skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.(6); uvjeren je da bi se Fond i Mehanizam Unije za civilnu zaštitu trebali dopunjavati u sprječavanju prirodnih katastrofa u državama članicama te u pripremi za njih i odgovoru na njih;

4.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

5.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 311, 14.11.2002., str. 3.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Odluka (EU) 2019/420 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2019. o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 77 I, 20.3.2019., str. 1.).
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0449.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Austriji, Italiji i Rumunjskoj

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2019/1817.)

Posljednje ažuriranje: 20. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti