Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2023(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0002/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0002/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2019 - 9.3

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0013

Elfogadott szövegek
PDF 134kWORD 45k
2019. szeptember 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
A Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. szeptember 18-i állásfoglalása a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0002/2019),

1.  üdvözli a döntést, amely kifejezi az Unió szolidaritását a természeti katasztrófák által sújtott uniós polgárokkal és régiókkal;

2.  hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az Európai Unió Szolidaritási Alapján (a továbbiakban: az alap) keresztüli pénzügyi támogatás elérhetővé tételére a 2018-ban természeti katasztrófa által sújtott régiók számára;

3.  üdvözli az uniós polgári védelmi mechanizmus módosítására irányuló 2019. március 7-i bizottsági javaslatot(4), amely az uniós katasztrófakockázat-kezelési kapacitások megerősítésének kulcsfontosságú eszköze, és amely a 2021–2027-es finanszírozási időszakra olyan pénzügyi kerettel rendelkezik, amely megfelel a (EU) 2019/420 európai parlamenti és tanácsi határozatban(5) foglalt célkitűzések szintjének, és összhangban van a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. november 14-i európai parlamenti állásfoglalással(6); meggyőződése, hogy az alapot és az uniós polgári védelmi mechanizmust együtt kell felhasználni a tagállamokban előforduló természeti katasztrófák megelőzése, elhárítása és az azokra való felkészülés során;

4.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

5.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) COM(2019)0125.
(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/420 határozata (2019. március 13.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról (HL L 77. I, 2019.3.20., 1. o.).
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Ausztriának, Olaszországnak és Romániának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2019/1817 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2020. január 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat