Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2023(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0002/2019

Texte depuse :

A9-0002/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2019 - 9.3

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0013

Texte adoptate
PDF 130kWORD 47k
Miercuri, 18 septembrie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență României, Italiei și Austriei
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 18 septembrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență României, Italiei și Austriei (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0206 – C9‑0005/2019),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0002/2019),

1.  salută decizia, ca semn de solidaritate a Uniunii față de cetățenii Uniunii și regiunile afectate de catastrofe naturale;

2.  subliniază necesitatea urgentă de a acorda asistență financiară prin intermediul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („Fondul”) regiunilor afectate de catastrofe naturale în Uniune în 2018;

3.  salută propunerea Comisiei(4) din 7 martie 2019 de modificare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii ca instrument-cheie pentru consolidarea capacităților Uniunii de gestionare a riscurilor de catastrofe naturale, cu un pachet financiar pentru perioada de finanțare 2021-2027 care corespunde nivelului de ambiție stabilit în Decizia (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului(5) și în conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 (6); se declară convins că Fondul și mecanismul Uniunii de protecție civilă ar trebui să fie dublate de eforturi de prevenire, pregătire și răspuns la catastrofele naturale din statele membre;

4.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Decizia (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 martie 2019 de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii, JO L 77 I, 20.3.2019, p. 1.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Austriei, Italiei și României

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2019/1817).

Ultima actualizare: 20 ianuarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate