Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2023(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0002/2019

Predložena besedila :

A9-0002/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2019 - 9.3

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0013

Sprejeta besedila
PDF 124kWORD 49k
Sreda, 18. september 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. septembra 2019 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2) in zlasti člena 10,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) in zlasti točke 11,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0002/2019),

1.  pozdravlja sklep kot znamenje solidarnosti Unije z državljani in območji Unije, ki so jih prizadele naravne nesreče;

2.  poudarja, da je treba nujno sprostiti finančno pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sklad) za regije, ki so jih v Uniji v letu 2018 prizadele naravne nesreče;

3.  pozdravlja predlog Komisije(4) z dne 7. marca 2019, da se spremeni mehanizem Unije na področju civilne zaščite kot ključno orodje za krepitev zmogljivosti EU za obvladovanje tveganja nesreč ter se mu v obdobju 2021–2027 dodelijo finančna sredstva, ki ustrezajo ambicijam iz Sklepa (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in so v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027(6); je prepričan, da bi bilo treba med Skladom in mehanizmom Unije na področju civilne zaščite zagotoviti natančno usklajevanje pri preprečevanju nesreč ter pripravah in odzivanju nanje;

4.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 311, 14.11.2002, str. 3.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Sklep (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2019 o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L 77 I, 20.3.2019, str. 1).
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0449.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Avstriji, Italiji in Romuniji

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2019/1817.)

Zadnja posodobitev: 20. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov