Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2024(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0006/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0006/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2019 - 9.4

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0014

Elfogadott szövegek
PDF 126kWORD 45k
2019. szeptember 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
3/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet: javaslat a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételére
P9_TA(2019)0014A9-0006/2019

Az Európai Parlament 2019. szeptember 18-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 3/2019. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 44. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2018. december 12-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2019. május 22-én elfogadott, 3/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2019)0205),

–  tekintettel a Tanács által 2019. szeptember 3-án elfogadott és a Parlamenthez ugyanazon a napon továbbított, a 3/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (11732/2019 – C9-0113/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. és 96. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0006/2019),

A.  mivel a 3/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet az Európai Unió Szolidaritási Alapjának javasolt igénybevételére vonatkozik, amelynek célja, hogy támogatást nyújtson Romániának az észak-keleti régióban bekövetkezett áradások miatt, Olaszországnak az északi alpesi területektől Szicíliáig terjedő területeken bekövetkezett heves esőzéseket követő áradások és földcsuszamlások miatt, valamint Ausztriának az alpesi, illetve déli régiókban 2018 során bekövetkezett ugyanezen jelenségek miatt;

B.  mivel ennek következtében a Bizottság javasolja az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének módosítását és a 13 06 01. költségvetési sor (Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra) kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak egyaránt 293 551 794 EUR-val történő megemelését;

C.  mivel az Európai Unió Szolidaritási Alapja a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben meghatározott speciális eszköz, és a megfelelő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat a többéves pénzügyi keret felső határai felett kell szerepeltetni a költségvetésben;

1.  jóváhagyja a 3/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

2.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 3/2019. számú költségvetés-módosítás véglegesen elfogadásra került, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(2) HL L 67., 2019.3.7.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

Utolsó frissítés: 2020. január 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat