Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2821(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0049/2019

Разисквания :

PV 19/09/2019 - 4.1
CRE 19/09/2019 - 4.1

Гласувания :

PV 19/09/2019 - 7.1

Приети текстове :

P9_TA(2019)0017

Приети текстове
PDF 144kWORD 55k
Четвъртък, 19 септември 2019 г. - Страсбург
Положението в Турция, по-специално отстраняването от длъжност на избрани кметове
P9_TA(2019)0017RC-B9-0049/2019

Резолюция на Европейския парламент от 19 септември 2019 г. относно положението в Турция, по-специално отстраняването от длъжност на избрани кметове (2019/2821(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Турция, и по-специално резолюциите си от 24 ноември 2016 г. относно отношенията между ЕС и Турция(1), от 27 октомври 2016 г. относно положението на журналистите в Турция(2), от 8 февруари 2018 г. относно настоящото положение с правата на човека в Турция(3) и от 13 март 2019 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Турция(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 май 2019 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването (COM(2019)0260) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ доклада за Турция за 2019 г. (SWD(2019)0220),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 юни 2018 г. и предходните съответни заключения на Съвета и на Европейския съвет,

–  като взе предвид предварителните заключения на мисията за наблюдение на изборите на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа,

–  като взе предвид препоръките на Венецианската комисия и ангажимента на Турция по отношение на Европейската харта за местно самоуправление,

–  като взе предвид Резолюция 2260 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) от 24 януари 2019 г., озаглавена „Влошаване на положението на политиците от опозицията в Турция: какво може да се направи за защита на основните права в държава — членка на Съвета на Европа?“ (The worsening situation of opposition politicians in Turkey: what can be done to protect their fundamental rights in a Council of Europe member State?),

–  като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 19 август 2019 г. относно временното отстраняване от длъжност на избрани кметове и задържането на стотици хора в югоизточна Турция,

–  като взе предвид решението на Европейския съд по правата на човека относно делото Селяхаттин Демирташ срещу Турция,

–  като взе предвид Резолюция 2156(2017) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно функционирането на демократичните институции в Турция,

–  като взе предвид факта, че основополагащите ценности на ЕС се основават на принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека – ценности, които важат и за всички държави – кандидатки за членство в ЕС,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), по които Турция е страна,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Турция е важен партньор на ЕС и от нея се очаква, в качеството на държава кандидатка, да спазва най-високите стандарти по отношение на демокрацията, включително зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава, надеждните избори, основните свободи и всеобщото право на справедлив съдебен процес;

Б.  като има предвид, че на 31 март 2019 г. в Турция бяха проведени местни избори, които „са протекли нормално“, според предварителните заключения на делегацията за наблюдение на изборите на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа; като има предвид, че на местните избори беше отбелязана впечатляваща избирателна активност; като има предвид, че изборите бяха широко критикувани от наблюдатели поради прекомерната пристрастност на медиите в полза на управляващия „Народен алианс“;

В.  като има предвид, че на местните избори от 31 март 2019 г. кметът на Диарбекир Аднан Селчук Мизракли получи мнозинство от 63%, кметът на Мардин, Ахмед Тюрк – мнозинство от 56%, а кметът на Ван, Бедия Йозгьокче – мнозинство от 54% от гласовете, което означава, че и тримата кметове са получили ясен народен мандат да изпълняват задълженията, произтичащи от съответните кметски длъжности;

Г.  като има предвид, че и тримата кметове са получили одобрение от Върховния избирателен съвет (ВИС) на Република Турция да се явят като кандидати на изборите;

Д.  като има предвид, че демократично избраните кметове на Диарбекир, Ван и Мардин в югоизточна Турция бяха заменени от назначени от правителството управители на провинции/доверени лица, с обяснението, че са обект на наказателно разследване за предполагаеми връзки с тероризма;

Е.  като има предвид, че замяната на Аднан Селчук Мизракли, Ахмед Тюрк и Бедия Йозгьокче Ертан с държавни управители буди сериозно безпокойство, тъй като поставя под въпрос зачитането на демократичните резултати от проведените на 31 март 2019 г. избори; като има предвид, че на 18 август 2019 г. бяха задържани около 418 цивилни лица, предимно членове на общински съвети и служители от 29 различни провинции в Турция, по подобни твърдения, без да бъдат подкрепени с доказателства;

Ж.  като има предвид, че през септември 2016 г. турското законодателство относно общините беше променено по силата на указ във връзка с извънредното положение, с цел да се улесни административното отстраняване от длъжност на кметове, обвинени във връзки с тероризма, и тяхната замяна с управители на провинции; като има предвид, че Венецианската комисия призова турските органи да отменят разпоредбите, въведени от Турския указ-закон № 674 от 1 септември 2016 г., които не се изискват строго от извънредното положение, и по-специално онези от тях, които се отнасят до правилата, позволяващи попълването на незаети постове на кмет, заместник-кмет и членове на местни съвети, чрез назначения;

З.  като има предвид, че на 9 април 2019 г. ВИС обяви, че четирима други избрани кметове и членове на общински съвети в югоизточната част на Турция не отговарят на условията за заемане на длъжност, въпреки че той самият беше валидирал техните кандидатури преди изборите на 31 март 2019 г., с аргумента, че по-рано тези кандидати са били държавни служители и са били освободени от съответните си длъжности чрез правителствен указ; като има предвид, че след това решение ВИС предостави съответните постове на кандидати от Партията на справедливостта и развитието (ПСР); като има предвид, че репресиите срещу турската политическа опозиция се осъществяват в контекста на свиващо се пространство за демократичните гласове и на фона на продължаващи мерки от страна на турските органи, насочени към заглушаване на дисидентските гласове – включително тези на журналисти, защитници на правата на човека, представители на академичните среди, съдии и адвокати;

И.  като има предвид, че много от предприетите мерки са непропорционални, нарушават турското национално законодателство и са в разрез с ангажиментите, произтичащи от членството в Съвета на Европа, както и с Международния пакт за граждански и политически права; като има предвид, че над 150 000 души са били задържани при последвалите преврата репресии, 78 000 души са били арестувани по обвинения в тероризъм, а над 50 000 души продължават да са в затвора, в повечето случаи без убедителни доказателства; като има предвид, че считано към декември 2018 г. общият брой на задържаните без обвинителен акт или в очакване на процес лица възлиза на около 57 000 души; като има предвид, че над 20% от лишените от свобода лица се намират в затвора по обвинения, свързани с тероризъм, включително журналисти, политически активисти, адвокати и защитници на правата на човека, което буди нарастваща загриженост относно независимостта на съдебната система;

Й.  като има предвид, че решенията на ВИС за повторно провеждане на изборите за кмет в Истанбул и за предоставяне на кметствата на отделни общини в югоизточната част на Турция на класиралите се на второ място кандидати са повод за сериозна загриженост, по-специално по отношение на зачитането на законността и почтеността на изборния процес и на независимостта на институцията от политическа намеса;

К.  като има предвид, че на 3 септември 2019 г. турският министър на вътрешните работи обяви, че ще последват допълнителни заповеди за отстраняване от длъжност на служители, заемащи изборни постове, с конкретна заплаха за заместване на кмета на Истанбул, Екрем Имамоглу;

Л.  като има предвид, че на 6 септември 2019 г. регионалната председателка на Републиканската народна партия (РНП), Канан Кафтанчоглу, беше осъдена на 9 години и 8 месеца лишаване от свобода по обвинения в обида на президента, обида на държавни служители, унижаване на държавата, подбуждане на народа към враждебност и омраза и използване на каналите ѝ за социални медии за разпространение на пропаганда за терористична организация между 2012 г. и 2017 г.;

М.  като има предвид, че няколко публични протеста срещу отстраняването от длъжност на кметовете са били забранени по съображения за сигурност, а тези, които са били проведени, са били насилствено разпръснати от страна на полицията, често с масови задържания и съдебно преследване на участниците; като има предвид, че това е резултат от законодателството, въведено непосредствено след прекратяването на извънредното положение;

Н.  като има предвид, че Турция претърпя редица нападения и опит за преврат през 2016 г., при който бяха убити 248 души;

1.  осъжда решението на турските органи за отстраняване от длъжност на демократично избрани кметове въз основа на спорни доказателства; подчертава, че тези действия продължават да подкопават способността на политическата опозиция да упражнява своите права и да изпълнява своята демократична роля; призовава турските органи незабавно и безусловно да освободят членовете на опозицията, арестувани като част от репресиите срещу всички гласове на несъгласие в страната, и да оттеглят всички обвинения срещу тях;

2.  остро критикува произволното заместване на местни избрани представители с неизбрани доверени на властта лица, което допълнително подкопава демократичната структура на Турция; призовава турските органи да възстановят на длъжност всички кметове и други служители на изборни постове, които са спечелили местните избори на 31 март 2019 г. и са били възпрепятствани да встъпят в длъжност или са били отстранени или заменени с неизбрани доверени на властта лица въз основа на необосновани твърдения;

3.  решително осъжда политически мотивираната присъда срещу Канан Кафтанчоглу, която очевидно се наказва за това, че е изиграла важна роля в успешната предизборна кампания на кмета на Истанбул, и изисква незабавна отмяна на тази присъда;

4.  осъжда заплахите от страна на турските органи за отстраняване от длъжност на други служители, заемащи изборни постове, и призовава Турция да се въздържа от по-нататъшни сплашващи мерки;

5.  изтъква отново значението на добрите отношения с Турция, които се основават на споделени ценности, зачитане на правата на човека, принципите на правовата държава, свободни и демократични избори със зачитане на изборните резултати, на основните свободи и всеобщото право на справедлив съдебен процес; призовава турското правителство да гарантира правата на човека на всички хора, включително на лицата, нуждаещи се от международна закрила, които живеят и работят в Турция;

6.  отново изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващото влошаване на основните свободи и принципите на правовата държава в Турция и осъжда използването на произволно задържане, съдебен и административен тормоз, забрана за пътуване в допълнение към други средства, предназначени за преследване на хиляди турски граждани, включително политици и избрани длъжностни лица, защитници на правата на човека, държавни служители, членове на организации на гражданското общество, представители на академичните среди и безброй обикновени граждани; изразява загриженост относно докладваните продължаващи съдебни преследвания и разследвания на прекалено широко и неясно определени терористични престъпления;

7.  настоятелно призовава Турция да приведе законодателството си в областта на борбата с тероризма в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека; отново заявява, че широкото определение за тероризъм в турското законодателство за борба с тероризма не следва да се използва за наказване на граждани и медии за упражняването на правото им на свобода на изразяване или за произволно отстраняване от длъжност на избрани представители и за заменянето им с доверени лица на правителството;

8.  призовава турските органи да спазват международните принципи, като гарантират плурализъм и свободите на сдружаване и на изразяване на мнение, най-добрите практики и гарантират благоприятна среда за лицата, избрани чрез свободното и честно изразяване на волята на турския народ; подчертава, че тези решения нарушават правото на свободни избори, правото на политическо участие и правото на свобода на изразяване на мнение съгласно ЕКПЧ;

9.  отново изразява своята загриженост относно прекомерното използване на съдебни производства срещу избрани местни представители в Турция и замяната им с назначени длъжностни лица – практика, която сериозно накърнява правилното функциониране на местната демокрация;

10.  призовава турското правителство да гарантира, че всички лица имат право на справедлив процес и на преразглеждане на делата им съгласно международните стандарти от независим съд, който може да гарантира правна защита – включително обезщетение за причинените им имуществени и неимуществени; призовава Турция да гарантира оперативната, структурната и финансовата независимост на турската институция по правата на човека и равенството между половете и на турската институция на омбудсмана, за да се гарантира техният капацитет да предоставят действителни възможности за преразглеждане и правна защита, и да спазва решенията на Европейския съд по правата на човека;

11.  осъжда продължаващия арест на Селяхаттин Демирташ – лидер на опозицията и кандидат за президент, и призовава за неговото незабавно и безусловно освобождаване; отбелязва решението на Европейския съд по правата на човека по неговия случай, с което се призовават турските органи незабавно да го освободят;

12.  изразява сериозна загриженост във връзка с мониторинга на социалните медийни платформи и закриването на профили в социалните медии от страна на турските органи;

13.  призовава ЕСВД и Комисията да предоставят на Парламента изчерпателна информация за обсъжданите теми по време на политическия диалог между ЕС и Турция от 13 септември 2019 г.;

14.  настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Комисията и държавите членки да продължат да повдигат пред турските партньори въпроса за положението на арестуваните членове на опозицията, защитници на правата на човека, политически активисти, адвокати, журналисти и представители на академичните среди, които са задържани, и да предоставят дипломатическа и политическа подкрепа за тях, включително наблюдение на съдебните процеси и наблюдение на отделните случаи; призовава Комисията и държавите членки да увеличат използването на спешни безвъзмездни средства за защитниците на правата на човека и да гарантират пълното прилагане на насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на президента на Турция, на турското правителство и на турския парламент, както и да поиска превод на настоящата резолюция на турски език.

(1) ОВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 93.
(2) ОВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 199.
(3) OВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 56.
(4) Приети текстове, P8_TA(2019)0200.

Последно осъвременяване: 20 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност