Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2822(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0050/2019

Συζήτηση :

PV 19/09/2019 - 4.2
CRE 19/09/2019 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0018

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 147kWORD 58k
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως η κατάσταση των Ροχίνγκια
P9_TA(2019)0018RC-B9-0050/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως την κατάσταση των Ροχίνγκια (2019/2822(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μιανμάρ και την κατάσταση των Ροχίνγκια, και ιδίως της 21ης Μαΐου 2015(1), της 7ης Ιουλίου 2016(2), της 15ης Δεκεμβρίου 2016(3), της 14ης Σεπτεμβρίου 2017(4), της 14ης Ιουνίου 2018(5) και της 13ης Σεπτεμβρίου 2018(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2018 και της 10ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη τον πέμπτο διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μιανμάρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Nay Pyi Taw της Μιανμάρ στις 14 Ιουνίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1951, για το καθεστώς των προσφύγων, και το συνημμένο σε αυτήν πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1948, για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση και τις συστάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής, υπό την ηγεσία του Kofi Annan, για την πολιτεία Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο συγκρούσεων, που δημοσιεύθηκε στις 23 Μαρτίου 2018 (S/2018/250),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) της 8ης Αυγούστου 2018 σχετικά με τα λεπτομερή πορίσματα της ανεξάρτητης διεθνούς διερευνητικής αποστολής στη Μιανμάρ (UNIFFM) (A/HRC/42/50), το ψήφισμα του UNHRC της 3ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Ροχίνγκια και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ (A/HRC/RES/39/2) και την έκθεση του UNHRC της 7ης Αυγούστου 2019 σχετικά με τον ανεξάρτητο μηχανισμό έρευνας για τη Μιανμάρ (A/HRC/42/66),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της UNIFFM, της 22ας Αυγούστου 2019, σχετικά με τη σεξουαλική και έμφυλη βία στη Μιανμάρ και τον έμφυλο αντίκτυπο των εθνοτικών συγκρούσεων της χώρας (A/HRC/42/CRP.4),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1949, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2017, περισσότεροι από 700 000 Ροχίνγκια έχουν εγκαταλείψει τη Μιανμάρ και έχουν καταφύγει στο γειτονικό Μπανγκλαντές για λόγους ασφάλειας, αφότου υπέστησαν καταπίεση και συνεχείς σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων σφαγών, βιασμών και εμπρησμών χωριών που διαπράχτηκαν από ένοπλες ομάδες της Μιανμάρ στην πολιτεία Ρακίν, όπου κατοικούσαν πάνω από 1 εκατομμύριο Ροχίνγκια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ροχίνγκια θεωρούνται ευρέως ως μία από τις πλέον διωκόμενες μειονότητες και αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ανιθαγενών, και ότι πολλοί από αυτούς κατοικούν πλέον στον καταυλισμό προσφύγων Kutupalong, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο και βρίσκεται στο Cox’s Bazar του Μπανγκλαντές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταυλισμοί προσφύγων στο Μπαγκλαντές είναι υπερπλήρεις, πλήττονται από ανθυγιεινές συνθήκες, παρέχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες μητρικής και υγειονομικής φροντίδας για γυναίκες και παιδιά και είναι εξαιρετικά ευάλωτοι σε φυσικές καταστροφές, όπως οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ροχίνγκια που κατοικούν στους καταυλισμούς προσφύγων εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές απειλές και διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο όσον αφορά διάφορες νόσους και λοιμώξεις, λόγω της κακής ποιότητας των τροφίμων και του νερού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά Ροχίνγκια εξακολουθούν να μην έχουν επαρκή πρόσβαση σε επίσημη εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τις τελευταίες εβδομάδες, οι πρόσφυγες Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές έχουν υποστεί τον περιορισμό των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας και η διακοπή των επικοινωνιών θα μπορούσαν να διευκολύνουν περαιτέρω σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 600 000 Ροχίνγκια παραμένουν στην πολιτεία Ρακίν και εξακολουθούν να υποβάλλονται σε πολιτικές και πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και σε συστηματικές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, αυθαίρετες συλλήψεις, εγκλεισμό σε υπερπλήρεις καταυλισμούς, στέρηση της ελευθερίας κυκλοφορίας και σοβαρά περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιούνιο του 2019, οι αρχές της Μιανμάρ έχουν επιβάλει γενική διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της πολιτείας Ρακίν και στην αστική περιοχή Paletwa της πολιτείας Τσιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι διενεργούνται αυστηροί στρατιωτικοί έλεγχοι που περιορίζουν την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στην πολιτεία Ρακίν, καθώς και τη συναφή κάλυψη από αυτά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μιανμάρ και το Μπανγκλαντές έχουν ανακοινώσει σχέδια επαναπατρισμού, τα οποία ακυρώθηκαν λόγω έλλειψης εγγυήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες έχουν υποστεί σοβαρό τραύμα και φοβούνται να επιστρέψουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι επιστροφές πρέπει να είναι ασφαλείς, οικειοθελείς, αξιοπρεπείς, βιώσιμες και σύμφωνες με την αρχή της μη επαναπροώθησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Αυγούστου 2018, η UNIFFM δημοσίευσε την έκθεσή της, η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι σε βάρος των Ροχίνγκια διαπράχτηκαν οι πλέον σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα σοβαρότερα εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου, μεταξύ άλλων εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πιθανώς γενοκτονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Δεκεμβρίου 2018, το Συμβούλιο εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τα πορίσματα της UNIFFM· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Mιανμάρ μέχρι στιγμής αρνείται να επιτρέψει στη διερευνητική αποστολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών να εισέλθει στη χώρα, και απαγόρευσε την πρόσβαση στην Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της UNIFFM της 16ης Σεπτεμβρίου 2019, οι ενέργειες της κυβέρνησης της Μιανμάρ εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μιας ευρείας και συστηματικής επίθεσης που ισοδυναμεί με δίωξη και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε βάρος των εναπομεινάντων Ροχίνγκια στην πολιτεία Ρακίν· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι η UNIFFM ανέφερε, στην έκθεσή της της 22ας Αυγούστου 2019, σοβαρές και συνεχιζόμενες εσκεμμένες πράξεις σεξουαλικής και έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων συστηματικών βιασμών, ομαδικών βιασμών και καταναγκαστικών σεξουαλικών πράξεων που διαπράχτηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ σε βάρος γυναικών, παιδιών και διεμφυλικών Ροχίνγκια στο πλαίσιο εκστρατείας κάθαρσης με στόχο την τρομοκράτηση και την τιμωρία εθνοτικών μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται για να διαιρούνται ολόκληρες κοινότητες και να αποτρέπονται οι γυναίκες και τα κορίτσια από το να επιστρέψουν στα σπίτια τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες φορές τα θύματα βιασμού αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό από τις κοινότητές τους στους καταυλισμούς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα αυτά, και ότι υπέβαλε και υποστήριξε τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, και στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στις 16 Νοεμβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Μιανμάρ αρνούνται να διερευνήσουν σοβαρά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος των Ροχίνγκια και να καταστήσουν υπόλογους τους δράστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μιανμάρ εξακολουθεί να αρνείται ότι συνέβησαν αυτές οι παραβιάσεις δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα στα πλέον υψηλά στρατιωτικά κλιμάκια που επέβλεπαν τις επιθέσεις εναντίον των Ροχίνγκια παραμένουν στις θέσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αρνούνται να συνεργαστούν με τους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Απριλίου 2019, το Συμβούλιο παράτεινε κατά ένα έτος, έως τις 30 Απριλίου 2020, τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τη Μιανμάρ και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την επιβολή ταξιδιωτικής απαγόρευσης σε 14 ανώτερους αξιωματούχους των ενόπλων δυνάμεων, της συνοριοφυλακής και της αστυνομίας της Μιανμάρ, οι οποίοι ευθύνονται για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχτηκαν σε βάρος του πληθυσμού των Ροχίνγκια, χωρικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και πολιτών στις πολιτείες Ρακίν, Κατσίν και Σαν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ροχίνγκια έχουν καταστεί επισήμως ανιθαγενείς από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας του 1982 περί βιρμανικής ιθαγένειας, η οποία στέρησε τους Ροχίνγκια από βασικά αστικά, πολιτικά και κοινωνικοοικονομικά δικαιώματα, όπως η ελευθερία κυκλοφορίας, η πολιτική συμμετοχή, η απασχόληση και η κοινωνική πρόνοια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 1,1 εκατομμύρια Ροχίνγκια δεν έχουν πρόσβαση στην ιθαγένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι Ροχίνγκια επιστρέφουν στη χώρα υποχρεώνονται να υπογράψουν εθνικές κάρτες επαλήθευσης, που τους στερούν την ιθαγένεια της Μιανμάρ·

1.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει απερίφραστα όλες τις παρελθούσες και παρούσες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συστηματικές και εκτεταμένες επιθέσεις, μεταξύ άλλων τις σφαγές, τις παρενοχλήσεις, τους βιασμούς και τις καταστροφές περιουσιακών στοιχείων που, σύμφωνα με τα αρχεία της UNIFFM και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ισοδυναμούν με γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχτηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις σε βάρος του πληθυσμού των Ροχίνγκια· καταδικάζει απερίφραστα τη δυσανάλογη αντίδραση των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας· τονίζει ότι οι ένοπλες δυνάμεις επανειλημμένα αγνοούν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

2.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, καθώς και για τις παραβιάσεις και την καταγγελθείσα σεξουαλική και έμφυλη βία που διαπράττονται σε βάρος των Ροχίνγκια από τις ένοπλες δυνάμεις στη Μιανμάρ· καταδικάζει τις εν λόγω παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση της Μιανμάρ, υπό την ηγεσία της Aung San Suu Kyi, και προς τις δυνάμεις ασφαλείας να δώσουν αμέσως τέλος στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις, σφαγές και πράξεις σεξουαλικής και έμφυλης βίας σε βάρος των Ροχίνγκια και άλλων εθνοτικών ομάδων·

3.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες διακρίσεις σε βάρος των Ροχίνγκια και τους αυστηρούς περιορισμούς που επιβάλλονται στην ελευθερία κυκλοφορίας τους, καθώς και το γεγονός ότι οι Ροχίνγκια στερούνται βασικές υπηρεσίες στη Μιανμάρ· υπογραμμίζει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η κριτική δημοσιογραφία αποτελούν βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας και είναι απαραίτητες για την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να επιτρέψει την πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις πολιτείες Ρακίν, Κατσίν και Σαν σε διεθνείς παρατηρητές, μεταξύ άλλων και στην Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ, σε ανεξάρτητους φορείς παρακολούθησης, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα διερευνηθούν με ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρόπο οι καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα μέρη, και να άρει τη διακοπή του διαδικτύου στις εναπομένουσες αστικές περιοχές Ponnagyun, Mrauk-U, Kyuaktaw και Minbya·

4.  καλεί τις αρχές της Μιανμάρ να δημιουργήσουν συνθήκες και να παράσχουν εγγυήσεις για την ασφαλή, οικειοθελή, αξιοπρεπή και βιώσιμη επιστροφή, υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών, εκείνων των Ροχίνγκια που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους· ζητεί από τις κυβερνήσεις της Mιανμάρ και του Μπανγκλαντές να συμμορφωθούν πλήρως με την αρχή της μη επαναπροώθησης· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να αναγνωρίσει την πλήρη ιθαγένεια των Ροχίνγκια, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων δικαιωμάτων και των συνταγματικών διασφαλίσεων, και να εφαρμόσει πλήρως και χωρίς καθυστέρηση τις συστάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής για την πολιτεία Ρακίν· καλεί, επιπλέον, την κυβέρνηση της Μιανμάρ να δρομολογήσει διάλογο με αξιωματούχους των Ροχίνγκια και να αναγνωρίσει τους Ροχίνγκια ως μία από τις 135 εθνοτικές ομάδες που αναγνωρίζονται διά νόμου στη Μιανμάρ·

5.  αναγνωρίζει το έργο του πέμπτου διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μιανμάρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επισημαίνει ότι οι συζητήσεις κάλυψαν ευρύ φάσμα ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η λογοδοσία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κατάσταση στις πολιτείες Ρακίν, Κατσίν και Σαν, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, οι ανάγκες των εκτοπισθέντων ατόμων, τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, η μετανάστευση και η συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολυμερή φόρουμ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο διάλογος δεν είχε καμία επίπτωση στην επί τόπου κατάσταση·

6.  καλεί την κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις της Μιανμάρ να επιτρέψουν να διερευνηθούν, από αξιόπιστους και ανεξάρτητους φορείς, οι φερόμενες σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι πρέπει οι δράστες των εγκλημάτων αυτών να παραπεμφθούν χωρίς καθυστέρηση στη δικαιοσύνη·

7.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν να λογοδοτήσουν σε πολυμερή φόρουμ οι δράστες των εγκλημάτων στη Μιανμάρ· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την ηγετική στάση που τήρησε η ΕΕ κατά τη δημιουργία του ανεξάρτητου μηχανισμού έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για τη Μιανμάρ (IIMM), προκειμένου να συλλεχθούν, να συγκεντρωθούν, να διατηρηθούν και να αναλυθούν αποδεικτικά στοιχεία για τις πλέον σοβαρές διεθνείς εγκληματικές πράξεις και παραβιάσεις που διαπράχτηκαν στη Μιανμάρ από το 2011· καλεί τη Μιανμάρ να συνεργαστεί με τις διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της λογοδοσίας, μεταξύ άλλων με την παροχή πρόσβασης στη χώρα για τον νεοσύστατο IIMM· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να εξασφαλίσουν ότι ο IIMM διαθέτει την απαιτούμενη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης χρηματοδοτικής στήριξης, για να εκτελέσει την εντολή του·

8.  επικροτεί την έγκριση των κυρώσεων από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στις 24 Ιουνίου 2018 και στις 21 Δεκεμβρίου 2018, κατά στρατιωτικών και αξιωματούχων των ενόπλων δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw), της συνοριοφυλακής και της αστυνομίας οι οποίοι ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος του πληθυσμού των Ροχίνγκια, και αναμένει ότι τα άτομα αυτά θα βρίσκονται υπό διαρκή έλεγχο στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να επιβάλει ολοκληρωμένο εμπάργκο όπλων στη Μιανμάρ και να θεσπίσει στοχευμένες κυρώσεις κατά των φυσικών και νομικών προσώπων που φαίνεται να ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Μιανμάρ ότι πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τις δημοκρατικές αρχές και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, που αποτελούν ουσιαστική συνιστώσα του καθεστώτος «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ)· αναμένει να δρομολογήσει η Επιτροπή σχετική έρευνα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει δρομολογήσει ακόμα σχετική έρευνα·

10.  επικροτεί την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) όσον αφορά τη δικαιοδοσία του επί της απέλασης των Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ, και την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα του ΔΠΔ να κινήσει προκαταρκτική έρευνα για εγκλήματα που διαπράχτηκαν από τον Οκτώβριο του 2016 σε βάρος του πληθυσμού των Ροχίνγκια και εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου· καλεί τις αρχές της Μιανμάρ να συνεργαστούν με το ΔΠΔ· καλεί τη Μιανμάρ να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να παραπέμψει στο ΔΠΔ την κατάσταση στη Μιανμάρ, μεταξύ άλλων και όλα τα εγκλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του και διαπράχτηκαν σε βάρος των Ροχίνγκια, ή να συγκροτήσει ειδικό διεθνές ποινικό δικαστήριο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά το αίτημα παραπομπής στο ΔΠΔ της κατάστασης στη Μιανμάρ· καλεί, επιπλέον, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν, μεταξύ άλλων και με τη συμμετοχή τους, τις προσπάθειες για την έναρξη εξέτασης της υπόθεσης που αφορά την πιθανή παραβίαση από τη Μιανμάρ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη γενοκτονία, ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου·

11.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν την έγκριση ψηφίσματος σχετικά με τη Μιανμάρ κατά την επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

12.  επαινεί τις προσπάθειες που έχουν καταβάλλει η κυβέρνηση και ο λαός του Μπανγκλαντές για να παράσχουν καταφύγιο και ασφάλεια στους πρόσφυγες Ροχίνγκια, και τους προτρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες από τη Mιανμάρ· καλεί τις αρχές του Μπανγκλαντές να εγγυηθούν πλήρη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για τα παιδιά Ροχίνγκια, να άρουν τους περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις διαδικτυακές επικοινωνίες και την ελευθερία κυκλοφορίας, και να εξασφαλίσουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας που δραστηριοποιούνται στους καταυλισμούς τηρούν όλα τα πρότυπα για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των προσφύγων·

13.  επικροτεί την εκταμίευση 2 εκατομμυρίων EUR από την ΕΕ, στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2019, για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας μέσω του Παγκόσμιου προγράμματος τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών στους καταυλισμούς των Ροχίνγκια στο Cox’s Bazar, αλλά καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις σχετικές τους προσπάθειές, δεδομένων των επί τόπου αναγκών· υπενθυμίζει ότι η οικονομική ευθύνη για την υποστήριξη του πληθυσμού των προσφύγων δεν θα πρέπει να επιβαρύνει δυσανάλογα το Μπανγκλαντές· ζητεί να παρασχεθεί περαιτέρω διεθνής υποστήριξη στις εν λόγω κοινότητες που φιλοξενούν τους πρόσφυγες, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των εγχώριων κοινωνικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών και υγειονομικών προκλήσεων·

14.  υπενθυμίζει, επιπλέον, την ανάγκη για παροχή ιατρικής και ψυχολογικής βοήθειας στους καταυλισμούς προσφύγων, η οποία θα πρέπει είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών· ζητεί να παρασχεθούν περισσότερες υπηρεσίες στήριξης για τα θύματα βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Mιανμάρ, στην κρατική σύμβουλο Aung San Suu Kyi, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στη Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1) EE C 353 της 27.9.2016, σ. 52.
(2) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 134.
(3) ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 112.
(4) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 109.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0261.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0345.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου