Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2822(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0050/2019

Keskustelut :

PV 19/09/2019 - 4.2
CRE 19/09/2019 - 4.2

Äänestykset :

PV 19/09/2019 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0018

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 50k
Torstai 19. syyskuuta 2019 - Strasbourg
Myanmar, erityisesti rohingya-väestön tilanne
P9_TA(2019)0018RC-B9-0050/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. syyskuuta 2019 Myanmarista, erityisesti rohingya-väestön tilanteesta (2019/2822(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Myanmarista ja rohingya-väestön tilanteesta, erityisesti 21. toukokuuta 2015(1), 7. heinäkuuta 2016(2), 15. joulukuuta 2016(3), 14. syyskuuta 2017(4), 14. kesäkuuta 2018(5) ja 13. syyskuuta 2018(6) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät Myanmarista/Burmasta sekä 10. joulukuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon Nay Pyi Tawissa, Myanmarissa, 14. kesäkuuta 2019 käydyn Euroopan unionin ja Myanmarin viidennen ihmisoikeusvuoropuhelun,

–  ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan YK:n yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan vuodelta 1967,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 tehdyn YK:n yleissopimuksen joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi,

–  ottaa huomioon Kofi Annanin johdolla toimineen, Rakhinen osavaltiota käsitelleen neuvoa-antavan toimikunnan loppuraportin ja suositukset,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 23. maaliskuuta 2018 julkaiseman pääsihteerin raportin konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta väkivallasta (S/2018/250),

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 8. elokuuta 2018 antaman raportin (A/HRC/42/50) Myanmaria käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tiedonkeruuvaltuuskunnan (UNIFFM) yksityiskohtaisista havainnoista, YK:n ihmisoikeusneuvoston 3. lokakuuta 2018 antaman päätöslauselman rohingya-muslimien ja muiden vähemmistöjen ihmisoikeustilanteesta Myanmarissa (A/HRC/RES/39/2) sekä YK:n ihmisoikeusneuvoston 7. elokuuta 2019 antaman raportin Myanmaria koskevasta YK:n riippumattomasta tutkintamekanismista (A/HRC/42/66),

–  ottaa huomioon UNIFFM:n 22. elokuuta 2019 antaman raportin seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta Myanmarissa ja sen etnisten konfliktien sukupuolivaikutuksista (A/HRC/42/CRP.4),

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vuodesta 2017 lähtien yli 700 000 rohingyaa on paennut Myanmarista naapurimaahan Bangladeshiin turvaan sorrolta ja jatkuvilta vakavilta ihmisoikeusloukkauksilta, kuten laajamittaisilta surmatöiltä, raiskauksilta ja kylien polttamiselta, joihin Myanmarin aseelliset ryhmät ovat syyllistyneet Rakhinen osavaltiossa, joka oli aiemmin koti yli miljoonalle rohingyalle;

B.  ottaa huomioon, että rohingyoita pidetään yleisesti yhtenä maailman vainotuimmista vähemmistöistä ja he muodostavat maailman suurimman valtiottoman väestöryhmän, jonka edustajista monet asuvat nyt maailman suurimmassa pakolaisleirissä Kutupalongissa, joka sijaitsee Bangladeshissa Cox’s Bazarissa;

C.  ottaa huomioon, että Bangladeshin pakolaisleirit ovat ylikansoitettuja ja niiden olosuhteet ovat epähygieeniset, leireillä elävillä naisilla ja lapsilla on rajalliset mahdollisuudet saada äitiys- ja terveydenhuoltopalveluja ja leirit ovat äärimmäisen alttiita luonnonkatastrofeille, kuten maanvyörymille ja tulville; ottaa huomioon, että pakolaisleireillä elävään rohingya-väestöön kohdistuu edelleen vakavia uhkia ja ruoan ja juoman huonon laadun vuoksi tauti- ja infektioriski on leireillä erittäin suuri; ottaa huomioon, että rohingya-lapsilla ei edelleenkään ole riittäviä mahdollisuuksia osallistua viralliseen koulutukseen; ottaa huomioon, että Bangladeshin rohingya-pakolaisten oikeutta sananvapauteen, rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja yhdistymisvapauteen on viime viikkoina rajoitettu; katsoo, että ulkonaliikkumiskieltojen ja viestintäkanavien sulkemisen vuoksi heihin saattaa olla helpompi kohdistaa jatkossakin vakavia ihmisoikeusloukkauksia;

D.  ottaa huomioon, että Rakhinen osavaltioon arvioidaan jääneen noin 600 000 rohingya-väestöön kuuluvaa ihmistä, jotka joutuvat kokemaan jatkuvasti syrjintätoimia ja syrjiviä käytäntöjä, perusoikeuksiensa järjestelmällisiä loukkauksia ja mielivaltaisia pidätyksiä sekä elämään ylikansoitetuissa leireissä, joilta on riistetty liikkumisvapaus ja joiden mahdollisuuksia koulutukseen ja terveydenhuoltoon rajoitetaan voimakkaasti;

E.  ottaa huomioon, että Myanmarin viranomaiset katkaisivat kesäkuussa 2019 Rakhinen osavaltion pohjois- ja keskiosan sekä Chinin osavaltiossa sijaitsevan Paletwan televiestintäyhteydet; ottaa huomioon, että Rakhinen osavaltiossa on käytössä tiukkoja sotilaallisia valvontatoimia, jotka rajoittavat osavaltioon pääsyä ja tiedotusvälineiden mahdollisuuksia raportoida sen tilanteesta;

F.  ottaa huomioon, että Myanmar ja Bangladesh ilmoittivat aiemmin palautussuunnitelmista, jotka peruttiin takeiden puuttumisen vuoksi; toteaa pakolaisten kärsivän vakavista traumoista ja pelkäävän paluuta Myanmariin; katsoo, että paluun on aina oltava turvallinen, vapaaehtoinen, arvokas, pysyvä ja palautuskiellon periaatteen mukainen;

G.  ottaa huomioon, että UNIFFM julkaisi 27. elokuuta 2018 raporttinsa, jossa todettiin, että rohingya-väestöön on kohdistettu kansainvälisen oikeuden mukaan kaikkein vakavimpia ihmisoikeusloukkauksia ja rikoksia, mukaan lukien rikokset ihmisyyttä vastaan ja todennäköisesti kansanmurha; ottaa huomioon, että neuvosto ilmaisi 10. joulukuuta 2018 syvän huolensa UNIFFM:n havainnoista; toteaa, että Myanmar on toistaiseksi evännyt YK:n ihmisoikeusneuvoston perustaman tiedonkeruuvaltuuskunnan pääsyn maahan ja antanut porttikiellon Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle;

H.  ottaa huomioon, että UNIFFM:n 16. syyskuuta 2019 antaman viimeisimmän raportin mukaan Myanmarin hallituksen toimet ovat osa Rakhinen osavaltiossa vielä asuvaan rohingya-väestöön kohdistuvaa edelleen jatkuvaa laajamittaista ja järjestelmällistä hyökkäystä, joka täyttää vainon ja muiden ihmisyyttä vastaan kohdistuvien rikosten tunnusmerkit; ottaa lisäksi huomioon, että UNIFFM raportoi 22. elokuuta 2019 antamassaan raportissa vakavista ja edelleen jatkuvista rohingya-väestöön kuuluviin naisiin, lapsiin ja transihmisiin kohdistuvista seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa sisältävistä tahallisista teoista, kuten järjestelmälliset raiskaukset, joukkoraiskaukset ja pakottaminen seksuaaliseen tekoon, joihin Myanmarin armeija ja turvallisuusjoukot ovat syyllistyneet osana puhdistuskampanjaa etnisten vähemmistöjen terrorisoimiseksi ja rankaisemiseksi; ottaa huomioon, että seksuaalista väkivaltaa käytetään usein keinona jakaa kokonaisia yhteisöjä ja estää naisia ja tyttöjä palaamasta koteihinsa; ottaa huomioon, että raiskauksen uhrit saattavat joutua leireillä omien yhteisöjensä eristämiksi;

I.  toteaa, että EU on toistuvasti vaatinut, että tällaisista rikoksista vastuussa olevat saatetaan vastuuseen, ja se oli esittäjänä ja tukijana YK:n ihmisoikeusneuvostossa 27. syyskuuta 2018 ja YK:n yleiskokouksen kolmannessa komiteassa 16. marraskuuta 2018 hyväksytyissä päätöslauselmissa; ottaa huomioon, että Myanmarin viranomaiset kieltäytyvät tutkimasta vakavissaan rohingyoita vastaan kohdistettuja ihmisoikeusloukkauksia ja saattamasta niihin syyllistyneitä vastuuseen; toteaa, että Myanmar kiistää edelleen, että tällaisia oikeuksien loukkauksia olisi edes tapahtunut; ottaa huomioon, että maan korkeimmat sotilashenkilöt, joiden alaisuudessa rohingya-väestöön kohdistuvat hyökkäykset tehtiin, ovat edelleen virassaan; toteaa, että viranomaiset kieltäytyvät yhteistyöstä YK:n mekanismien kanssa;

J.  ottaa huomioon, että neuvosto jatkoi 29. huhtikuuta 2019 Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa yhdellä vuodella 30. huhtikuuta 2020 saakka ja että rajoittavien toimenpiteiden jatkaminen koskee muun muassa Myanmarin armeijan, rajavartioston ja poliisin 14:ää korkeaa viranhaltijaa, jotka ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin rohingya-väestöä sekä etnisiä vähemmistöjä edustavia kyläläisiä ja siviilejä vastaan Rakhinen, Kachinin ja Shanin osavaltioissa;

K.  ottaa huomioon, että rohingya-väestöön kuuluvat ovat olleet virallisesti valtiottomia vuodesta 1982 asti, jolloin säädettiin Burman kansalaisuuslait, jotka riistävät rohingyoilta perustavat kansalaisoikeudet, poliittiset oikeudet ja sosioekonomiset oikeudet, kuten liikkumisvapaus, poliittinen osallistuminen, työnteko ja sosiaaliturva; ottaa huomioon, että kansalaisuus on evätty noin 1,1 rohingyalta; ottaa huomioon, että jos rohingya-väestöön kuuluva todella palaa Myanmariin, hänen olisi pakko allekirjoittaa kansallinen tarkastuskortti, joka riistäisi häneltä Myanmarin kansalaisuuden;

1.  tuomitsee jälleen jyrkästi kaikki aiemmat ja nykyiset ihmisoikeusloukkaukset sekä järjestelmälliset ja laajamittaiset hyökkäykset, kuten surmat, häirinnän, raiskaukset ja omaisuuden tuhoamisen, joita asevoimat ovat kohdistaneet rohingya-väestöön ja jotka UNIFFM:n ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston tietojen mukaan täyttävät kansanmurhan, sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan kohdistuvien rikosten tunnusmerkit; tuomitsee jyrkästi armeijan ja turvallisuusjoukkojen suhteettomat toimet; korostaa, että armeija on toistuvasti jättänyt noudattamatta ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

2.  ilmaisee äärimmäisen syvän huolensa meneillään olevasta konfliktista, oikeuksien loukkauksista sekä seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, johon asevoimat saatujen tietojen mukaan syyllistyvät Myanmarissa rohingyoita vastaan; tuomitsee tällaiset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksia koskevan oikeuden loukkaukset ja vaatii jälleen Myanmarin hallitusta Aung San Suu Kyin johdolla sekä turvallisuusjoukkoja lopettamaan välittömästi meneillään olevat, rohingya-väestöön ja muihin etnisiin ryhmiin kohdistuvat oikeuksien loukkaukset, surmat sekä seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan;

3.  tuomitsee rohingya-väestöön kohdistuvan jatkuvan syrjinnän ja rohingyoiden liikkumisvapauden ankarat rajoitukset sekä heidän peruspalvelujensa epäämisen Myanmarissa; korostaa, että tiedotusvälineiden vapaus ja kriittinen journalismi ovat demokratian peruspilareita ja olennaisen tärkeitä hyvän hallinnon, avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden edistämisen kannalta; kehottaa Myanmarin hallitusta myöntämään kansainvälisille tarkkailijoille, muun muassa Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle, sekä riippumattomille tarkkailijoille samoin kuin humanitaarisille ja ihmisoikeusjärjestöille täysin esteettömän pääsyn Rakhinen, Kachinin ja Shanin osavaltioihin sen varmistamiseksi, että kaikkien osapuolten toteuttamia vakavia ihmisoikeusloukkauksia koskevat väitteet tutkitaan riippumattomasti ja puolueettomasti, sekä palauttamaan jäljellä olevien neljän township-hallintoalueen eli Ponnagyunin, Mrauk-Un, Kyuaktawin ja Minbyan internetyhteydet;

4.  kehottaa Myanmarin viranomaisia luomaan edellytykset ja takeet niiden rohingyoiden, jotka haluavat palata kotimaahansa, turvalliselle, vapaaehtoiselle, arvokkaalle ja pysyvälle paluulle YK:n valvonnassa; kehottaa sekä Myanmarin että Bangladeshin hallitusta noudattamaan täysimääräisesti palauttamiskiellon periaatetta; vaatii Myanmarin hallitusta tunnustamaan rohingya-väestöön kuuluvien täyden kansalaisuuden ja siihen kuuluvat oikeudet ja perustuslailliset takeet sekä panemaan viipymättä ja täysimääräisesti täytäntöön Rakhinen neuvoa-antavan komitean suositukset; kehottaa lisäksi Myanmarin hallitusta ryhtymään vuoropuheluun rohingya-viranomaisten kanssa ja tunnustamaan rohingyat yhdeksi niistä Myanmarin 135 etnisestä ryhmästä, jotka on tunnustettu laissa;

5.  panee merkille Euroopan unionin ja Myanmarin viidennen ihmisoikeusvuoropuhelun puitteissa tehdyn työn; toteaa, että keskusteluissa käsiteltiin laajasti erilaisia ihmisoikeuskysymyksiä, kuten vastuuta ihmisoikeusloukkauksista, Rakhinen, Kachinin ja Shanin osavaltioiden tilannetta, esimerkiksi humanitaarisen avun perillepääsyä, perusoikeuksia ja -vapauksia, siirtymään joutuneiden henkilöiden tarpeita, taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia, muuttoliikettä ja ihmisoikeusyhteistyötä monenvälisillä foorumeilla; pitää valitettavana, että vuoropuhelulla ei ole ollut mitään vaikutusta paikalla vallitsevaan tilanteeseen;

6.  kehottaa Myanmarin hallitusta ja asevoimia sallimaan väitettyjen vakavien ja järjestelmällisten ihmisoikeusloukkauksien uskottavan ja riippumattoman tutkinnan; korostaa, että tällaisiin rikoksiin syyllistyneet on saatettava viipymättä oikeuden eteen;

7.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita jälleen vaatimaan monenvälisillä foorumeilla, että Myanmarissa rikoksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen; pitää tältä osin myönteisenä, että EU otti johtoaseman perustettaessa Myanmaria koskevaa YK:n riippumatonta tutkintamekanismia (IIMM), jotta voidaan kerätä, koontaa, säilyttää ja analysoida todisteita kaikkein vakavimmista kansainvälisistä rikoksista ja kansainvälisen oikeuden loukkauksista, joihin Myanmarissa on syyllistytty vuodesta 2011; kehottaa Myanmaria tekemään yhteistyötä kansainvälisten tahojen kanssa, jotka pyrkivät varmistamaan vastuuvelvollisuuden, muun muassa sallimalla juuri toimintansa aloittaneen IIMM:n pääsyn maahan; kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä varmistamaan, että IIMM saa tehtävänsä hoitamisen edellyttämän tuen, myös taloudellisen tuen;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että EU:n ulkoasiainneuvosto hyväksyi 24. kesäkuuta 2018 ja 21. joulukuuta 2018 pakotteita, jotka kohdistuvat Myanmarin asevoimien (Tatmadaw), rajavartioston ja poliisin viranhaltijoihin, jotka ovat vastuussa rohingya-väestöön kohdistuneista vakavista ihmisoikeusloukkauksista, ja edellyttää kyseisten henkilöiden olevan jatkuvan tarkastelun alaisia pakotejärjestelmän puitteissa; kehottaa jälleen kerran YK:n turvallisuusneuvostoa asettamaan Myanmarin kattavaan asevientikieltoon ja hyväksymään kohdennettuja pakotteita niitä luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä vastaan, jotka ilmeisesti ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista;

9.  muistuttaa Myanmarin hallitusta siitä, että sen on täytettävä demokratian periaatteisiin ja perusihmisoikeuksiin liittyvät velvoitteensa ja sitoumuksensa, jotka ovat olennainen osa Kaikki paitsi aseet -järjestelyä; edellyttää komission käynnistävän asiaa koskevan tutkimuksen; pitää valitettavana, että komissio ei ole vielä käynnistänyt tällaista tutkintaa;

10.  panee tyytyväisenä merkille Kansainvälisen rikostuomioistuimen päätöksen sen rohingya-väestön karkottamiseen Myanmarista liittyvästä toimivallasta sekä Kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttäjän päätöksen käynnistää esitutkinta tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvista rohingya-väestöön kohdistuvista rikoksista, jotka ovat tapahtuneet lokakuun 2016 jälkeen; kehottaa Myanmarin viranomaisia tekemään yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa; kehottaa Myanmaria allekirjoittamaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön; kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa saattamaan Myanmarin tilanteen, mukaan lukien kaikki Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat rohingya-väestöön kohdistuvat rikokset, Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi tai perustamaan väliaikaisen kansainvälisen rikostuomioistuimen; kehottaa jälleen EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan johtoaseman YK:n turvallisuusneuvostossa käsiteltäessä pyyntöä saattaa Myanmarin tilanne Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita myös osallistumaan pyrkimyksiin käynnistää Kansainvälisessä tuomioistuimessa tutkinta siitä, onko Myanmar rikkonut joukkotuhontaa koskevaa YK:n yleissopimusta, sekä tukemaan tällaisia pyrkimyksiä;

11.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita edistämään Myanmaria koskevan päätöslauselman hyväksymistä YK:n ihmisoikeusneuvoston seuraavassa istunnossa;

12.  on tyytyväinen Bangladeshin hallituksen ja väestön toimiin turvapaikan ja turvallisten olojen tarjoamiseksi rohingya-pakolaisille ja kannustaa näitä jatkamaan humanitaarisen avun antamista Myanmarista saapuville pakolaisille; kehottaa Bangladeshin viranomaisia takaamaan rohingya-lasten syrjimättömän pääsyn kaikenlaiseen laadukkaaseen koulutukseen, poistamaan internetiin pääsyyn ja verkossa tapahtuvaan viestintään sekä liikkumisvapauteen kohdistuvat rajoitukset ja varmistamaan, että leireillä toimivat turvallisuusjoukot noudattavat kaikkia määräyksiä, joilla pyritään suojelemaan pakolaisten henkilökohtaista turvallisuutta;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että EU osoitti syyskuun 2019 alussa YK:n Maailman ruokaohjelmalle 2 miljoonaa euroa elintarvikeapuun Cox’s Bazarin rohingyaleirejä varten, mutta pyytää neuvostoa ja komissiota jatkamaan ponnistelujaan tässä asiassa ottaen huomioon paikalla vallitsevan suuren tarpeen; muistuttaa, että Bangladesh ei saa joutua kantamaan suhteettoman suurta taloudellista vastuuta pakolaisväestön auttamisesta; kehottaa jatkamaan kansainvälistä tukea pakolaisia vastaanottaville yhteisöille muun muassa pyrkimällä vastaamaan maan sosiaalisiin ja taloudellisiin sekä koulutusjärjestelmään ja terveydenhuoltoon liittyviin haasteisiin;

14.  muistuttaa, että pakolaisleireillä tarvitaan myös lääketieteellistä ja psykologista apua ja se on räätälöitävä nimenomaisesti haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, kuten naisille ja lapsille; kehottaa lisäämään raiskauksen ja seksuaalisen väkivallan uhrien tukipalveluja;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Myanmarin hallitukselle ja parlamentille, valtiolliselle neuvonantajalle Aung San Suu Kyille, Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) pääsihteerille, ASEANin hallitustenväliselle ihmisoikeustoimikunnalle, Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle, YK:n pakolaisasiain päävaltuutetulle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

(1) EUVL C 353, 27.9.2016, s. 52.
(2) EUVL C 101, 16.3.2018, s. 134.
(3) EUVL C 238, 6.7.2018, s. 112.
(4) EUVL C 337, 20.9.2018, s. 109.
(5) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0261.
(6) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0345.

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö