Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2823(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0089/2019

Rozpravy :

PV 19/09/2019 - 4.3
CRE 19/09/2019 - 4.3

Hlasování :

PV 19/09/2019 - 7.3

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0019

Přijaté texty
PDF 142kWORD 50k
Čtvrtek, 19. září 2019 - Štrasburk
Írán, zejména situace obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím
P9_TA(2019)0019RC-B9-0089/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. září 2019 o Íránu, zejména o situaci obránců práv žen a vězněných občanů EU s dvojím občanstvím (2019/2823(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, především na usnesení o lidských právech, zejména na usnesení ze dne 14. března 2019 o Íránu, zejména o situaci obhájců lidských práv(1), usnesení ze dne 13. prosince 2018 o Íránu, zejména o případu Nasrín Sotúdeové(2), usnesení ze dne 31. května 2018 o situaci osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu(3), usnesení ze dne 25. října 2016 o strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě(4), usnesení ze dne 3. dubna 2014 o strategii EU vůči Íránu(5), usnesení ze dne 8. října 2015 o trestu smrti(6) a usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o Íránu – nedávné případy porušování lidských práv(7),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 4. února 2019 o Íránu a prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/560 ze dne 8. dubna 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu, kterým se o jeden rok (tj. do 13. dubna 2020) prodlužuje platnost omezujících opatření spojených s vážným porušováním lidských práv v Íránu(8),

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 8. února 2019 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

–  s ohledem na zprávy zvláštního zpravodaje OSN ze září 2018, 30. ledna 2019 a 18. července 2019 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice a na jeho prohlášení ze dne 16. srpna 2019 o zadržování tří íránských žen Modžgán Kešávarzové, Moníre Arabšáhíové a Jásmín Ariáníové, které byly svévolně zadrženy za to, že veřejně protestovaly proti povinnému zahalování, a o dlouhých trestech odnětí svobody, které jim byly uděleny,

–  s ohledem na prohlášení odborníků OSN na lidská práva s názvem „Írán musí chránit obhájce práv žen“ ze dne 29. listopadu 2018,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení, svobody projevu online i offline a ochránců lidských práv,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 12. března 2019 o odsouzení íránské právničky působící v oblasti lidských práv Nasrín Sotúdeové,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož je Írán smluvní stranou,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 17. prosince 2018 o stavu lidských práv v Íránské islámské republice,

–  s ohledem na nový strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii, jehož cílem je, aby se otázka ochrany lidských práv a sledování jejich dodržování dostaly do centra veškeré politiky EU,

–  s ohledem na soubor zásad OSN týkajících se ochrany všech osob před jakoukoli formou věznění či zadržování z roku 1998,

–  s ohledem na minimální pravidla OSN týkající se zacházení s vězni (pravidla Nelsona Mandely) z roku 2015,

–  s ohledem na Listinu občanských práv schválenou íránským prezidentem,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v posledních měsících dochází ze strany íránských revolučních soudů k mnohem intenzivnějším zásahům proti pokojným aktům odporu obránců práv žen proti povinnému nošení hidžábu, včetně ukládání delších trestů odnětí svobody; vzhledem k tomu, že podle OSN bylo od roku 2018 zatčeno za protesty proti povinnému nošení hidžábu nejméně 32 osob a alespoň 10 jich bylo uvězněno;

B.  vzhledem k tomu, že íránské aktivistky Modžgán Kešávarzová, Moníre Arabšáhíová a Jásmín Ariáníová byly v dubnu 2019 svévolně zatčeny poté, co zveřejnily na internetu video, na kterém bez hidžábu dne 8. března 2019 – na mezinárodní Den žen – u teheránského metra pokojně protestují proti íránským zákonům nařizujícím povinné zahalování vlasů a rozdávají květiny; vzhledem k tomu, že se Sahar Chodájáríová – Íránka, která byla zatčena za snahu o sledování fotbalového zápasu na stadionu, – poté, co se dověděla, že jí za tento čin hrozí šest měsíců odnětí svobody, na protest upálila;

C.  vzhledem k tomu, že v srpnu 2019 byly Modžgán Kešávarzové, Jásmín Ariáníové, Moníre Arabšáhíové, Sabá Kord Afšáríové uděleny tresty odnětí svobody v délce 16 až 24 měsíců; vzhledem k tomu, že na počátku vyšetřování jim byl odepřen přístup k právnímu zástupci a ti je pak údajně nemohli v průběhu soudního jednání zastupovat; vzhledem k tomu, že jejich odsouzení má přímou souvislost s tím, že pokojně uplatňovaly své právo na svobodu projevu a shromažďování při obraně rovnosti mezi muži a ženami v Íránu;

D.  vzhledem k tomu, že dne 27. srpna 2019 odsoudil soud prvního stupně na základě obvinění z toho, že „se mj. shromažďovaly a spolčovaly, aby jednaly proti zájmům národní bezpečnosti“, tři aktivistky v oblasti pracovního práva – Sepíde Qoliánovou, Sánáz Alahjáríovou a Asel Muhammadíovou; vzhledem k tomu, že ve dnech 24. a 31. srpna vešlo ve známost, že dvě aktivistky vystupující na ochranu pracovních práv Marzie Amíríová a Átefe Rangrízová, které byly vězněny od chvíle, kdy byly zadrženy při pokojných protestech v Den práce, byly odsouzeny na základě obvinění z toho, že se mj. „shromažďovaly a spolčovaly, aby jednaly proti zájmům národní bezpečnosti“ a „rušily veřejný pořádek“, k 10 a půl letům odnětí svobody a 148 ranám bičem, resp. k 11 a půl letům odnětí svobody a 74 ranám bičem;

E.  vzhledem k tomu, že Írán neratifikoval Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, kterou v roce 1979 přijalo Valné shromáždění OSN; vzhledem k tomu, že Írán má celou řadu diskriminačních zákonů, zejména těch, které obsahují právní ustanovení týkající se osobního stavu;

F.  vzhledem k pokračujícímu zatýkání občanů s dvojím občanstvím EU a Íránu, na které navazuje dlouhé zadržování v samovazbě a výslechy, chybějící řádné soudní řízení, neexistující spravedlivý soudní proces a dlouhé tresty odnětí svobody, které se opírají o vágní či nespecifikované obvinění z „jednání proti zájmům národní bezpečnosti“ a „špionáže“, a také státem financovaná pomlouvačná kampaň proti zadržovaným osobám; vzhledem k tomu, že Írán neuznává dvojí občanství a tím omezuje přístup zahraničních zastupitelských úřadů ke svým občanům s dvojím občanstvím, kteří jsou v této zemi zadržováni;

G.  vzhledem k tomu, že v současnosti je v Íránu vězněno alespoň šest občanů s dvojím občanstvím EU a Íránu, a sice Názanín Zágharí-Ratcliffová [Nazanin Zaghari-Ratcliffe], Ahmadrezá Džalálí [Ahmadreza Djalali], Kámíl Ahmadí [Kameel Ahmady], Kámrán Qadrí [Kamran Ghaderi], Masuud Mosáheb [Massud Mossaheb] a Murád Táhbáz [Morad Tahbaz];

H.  vzhledem k tomu, že Názanín Zágharí-Ratcliffová – britská občanka zaměstnaná v nadaci Thomson Reuters –, která je od 3. dubna 2016 nezákonně vězněna v Íránu, byla několik měsíců nezákonně zadržována, obviněna ze špionáže a že jí bylo následně odepřeno řádné a spravedlivé soudní řízení; vzhledem k tomu, že jí bylo několikrát odepřeno lékařské ošetření, což vedlo ke zhoršení jejího fyzického a psychického stavu; vzhledem k tomu, že jí byla nedávno odepřena možnost uskutečňovat mezinárodní telefonické hovory a že ji smějí rodinní příslušníci navštěvovat jen jednou měsíčně;

I.  vzhledem k tomu, že íránsko-britský sociální antropolog Kámíl Ahmadí je od 11. srpna 2019 zadržován v Teheránu, aniž by proti němu bylo vzneseno nějaké obvinění; vzhledem k tomu, že podnikatel Murád Táhbáz, který má íránské, britské a americké občanství, byl v lednu 2018 zadržen s nejméně devíti ochránci přírody a obviněn z údajné špionáže;

J.  vzhledem k tomu, že švédský vědec narozený v Íránu Ahmadrezá Džalálí je od dubna 2016 zadržován ve vězení Evín a že byl údajně po vynuceném doznání v říjnu 2017 odsouzen za špionáž k trestu smrti;

K.  vzhledem k tomu, že Kámrána Qadrího, která má íránské i rakouské občanství a který byl ředitelem rakouské IT společnosti, zadržely dne 2. ledna 2016 při příletu na mezinárodní letiště v Teheránu pracovníci ministerstva pro zpravodajskou činnost a že mu byl na základě obvinění ze „špionáže ve prospěch nepřátelských států“ udělen trest odnětí svobody v délce deseti let;

L.  vzhledem k tomu, že dne 11. března 2019 byla laureátka Sacharovovy ceny za rok 2012, obránkyně lidských práv a právnička Nasrín Sotúdeová v nepřítomnosti odsouzena k 38 letům odnětí svobody a 148 ranám bičem, mj. ve spojitosti se svou prací zaměřenou na obhajobu žen obviněných z protestů proti povinnému nošení hidžábu; vzhledem k tomu, že k celosvětové kampani požadující, aby íránská vláda propustila Nasrín Sotúdeovou, se v červnu připojil milion lidí;

M.  vzhledem k tomu, že v říjnu 2016 byly k šesti letům odnětí svobody odsouzeny Átená Daemiová a Golroh Ibráhímí Íráíová; vzhledem k tomu, že v září 2019 jim byl poté, co byly obviněny z „urážky nejvyššího vůdce“, tento trest prodloužen o další dva roky; vzhledem k tomu, že uvedený trest jim byl údajně uložen jako odplata za protesty obránců práv žen ve vězení;

N.  vzhledem k tomu, že existuje celá řada zpráv týkajících se nelidských a ponižujících podmínek zejména ve věznici Evín a neexistence přiměřeného přístupu k lékařské péči v době vazby v Íránu, což je v rozporu se standardními minimálními pravidly OSN, jimiž se řídí zacházení s vězni;

O.  vzhledem k tomu, že obráncům lidských práv, novinářům, právníkům, ochráncům přírody, zástupcům odborů a aktivistům vystupujícím na internetu v Íránu hrozí v důsledku jejich práce i nadále pronásledování, svévolné zatýkání, zadržování a trestní stíhání;

P.  vzhledem k tomu, že íránské orgány stále považují činnost na obranu lidských práv za trestný čin a že používají článek 48 íránského trestního řádu k omezování přístupu zadržených k právnímu poradenství podle svého výběru a odpírání konzulární pomoci; vzhledem k tomu, že neexistují nezávislé mechanismy, které by zajišťovaly odpovědnost soudců;

Q.  vzhledem k tomu, že EU v reakci na případy závažného porušování lidských práv přijala restriktivní opatření, včetně zmrazení majetku a zákazu vydávání víz osobám a subjektům odpovědným za závažné porušování lidských práv a zákazu vývozu zařízení do Íránu, které by mohlo být použito k represím v této zemi, a zařízení ke sledování telekomunikace; vzhledem k tomu, že tato opatření jsou pravidelně aktualizována a zůstávají v platnosti;

R.  vzhledem k tomu, že v Íránu se i nadále často uplatňuje trest smrti; vzhledem k tomu, že laureátka ceny Pera Angera Narges Muhammadíová si v současnosti odpykává za svou kampaň pro zrušení trestu smrti a spolupráci s laureátkou Nobelovy ceny Širín Ebadíovou šestnáctiletý trest odnětí svobody;

1.  vyzývá íránské orgány, aby všechny tyto tresty zrušily a okamžitě a bezpodmínečně propustily obránkyně práv žen Modžgán Kešávarzovou, Jásmín Ariáníovou, Moníre Arabšáhíovou, Sabá Kord Afšáríovou a Átená Daemiovou, které protestovaly proti povinnému nošení hidžábu; vyzývá také k propuštění Nasrín Sotúdeové, Narges Muhammadíové, Sepíde Qoliánové, Sánáz Alahjáríové, Asel Muhammadíové, Marzie Amíríové a Átefe Rangrízové a všech obránců lidských práv, kteří byli uvězněni a odsouzeni pouze za to, že uplatňovali své právo na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování;

2.  co nejostřeji odsuzuje pokračující represe proti ženám, které se stavějí proti povinnému zahalování a uplatňují své právo na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování; vyzývá íránské orgány, aby respektovaly svobodu íránských žen nosit oblečení dle vlastního výběru;

3.  zdůrazňuje, že íránské orgány musejí za všech okolnosti zajistit, aby mohli obránci lidských práv, právníci a novináři vykonávat svou práci, aniž by jim bylo vyhrožováno a bráněno v činnosti a aniž by byli zastrašování, a požaduje, aby se íránské soudní orgány zdržely jejich neustáleného pronásledování; naléhavě vyzývá íránské soudní orgány, aby ukončily cenzuru internetu a dodržovaly všeobecná lidská práva všech osob, zejména právo na svobodu projevu online a offline;

4.  pochvalně se vyjadřuje o obráncích lidských práv žen, kteří hájí lidská práva navzdory obtížím a neblahým důsledkům, které jim to přináší, a podporuje je;

5.  s politováním konstatuje, že se v případech týkajících se zadržování osob s občanstvím EU a Íránu nedosáhlo žádného pokroku; požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění všech občanů s dvojím občanstvím EU a Íránu, včetně Názanín Zágharí-Ratcliffové, Ahmadrezy Džalálího, Kámíla Ahmadího, Kámrána Qadrího, Masuuda Mosáheba a Muráda Táhbáze, kteří jsou v současnosti zadržováni v íránských věznicích, dokud nebude jejich soudní řízení obnoveno a vedeno podle mezinárodních norem; odsuzuje pokračující praxi věznění osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu ze strany íránských soudních orgánů na základě nespravedlivých procesů;

6.  vyzývá íránské úřady, aby bez dalších průtahů spolupracovaly s velvyslanectvími členských států EU v Teheránu s cílem vypracovat vyčerpávající seznam osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu, které jsou v současnosti zadržovány v íránských věznicích, a pozorně sledovat každý takový případ, neboť bezpečnost občanů a ochrana jejich základních práv má pro EU nejvyšší prioritu;

7.  naléhavě vyzývá íránské orgány, aby přepracovaly právní ustanovení, která diskriminují ženy, zejména ustanovení týkající se jejich osobního stavu; vítá, že v íránském parlamentu byl předložen návrh zákona o ochraně žen proti násilí, a zdůrazňuje, že je nutné vytvořit komplexní soubor právních předpisů, které by přesně vymezily všechny formy násilí páchaného na ženách na základě pohlaví a postavily je mimo zákon;

8.  vyzývá íránské orgány, aby ženám zajistily přístup na všechny stadiony, aniž by byly diskriminovány a hrozilo jim riziko trestního stíhání;

9.  znovu íránské orgány vyzývá, aby novelizovaly článek 48 iránského trestního řádu, aby bylo zajištěno, že všichni obránci lidských práv mají v souladu se závazky Íránu podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech právo na právního zástupce podle vlastního výběru a na spravedlivé soudní řízení;

10.  vyzývá íránský parlament, aby novelizoval zákony o trestných činech ohrožujících národní bezpečnost, které jsou opakovaně používány k pronásledování obránců lidských práv, novinářů, ochránců přírody, aktivistů z řad odborářů a členů náboženských a etnických menšin a které jsou v rozporu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, jejž Írán ratifikoval;

11.  odsuzuje přetrvávající praxi, kdy je vězňům úmyslně odpírána lékařská péče; s politováním konstatuje, že v íránských věznicích dochází k systematickému mučení, a požaduje, aby bylo okamžitě ukončeno používání veškerých forem mučení a špatného zacházení se všemi vězni; odsuzuje praxi, kdy je zadržovaným osobám upírána možnost telefonovat a přijímat návštěvy rodinných příslušníků;

12.  naléhavě vyzývá íránské orgány, aby zajistily bezvýhradné uplatňování všech ustanovení Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Írán smluvní stranou; naléhavě vyzývá Írán, aby dodržoval Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen;

13.  bere na vědomí novelizaci zákona o obchodování s omamnými látkami, která by měla vést k omezenému ukládání trestu smrti;

14.  ostře odsuzuje ukládání trestu smrti, mj. v případě mladistvých pachatelů; vyzývá íránské orgány, aby zavedly okamžité moratorium na trest smrti, které by bylo zásadním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení;

15.  vyzývá Írán, aby spolupracoval se zvláštním zpravodajem OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu, mj. tím, že mu umožní vstup do země;

16.  podporuje intenzivní koordinaci činnosti velvyslanectví EU akreditovaných v Teheránu; naléhavě vyzývá všechny členské státy, které mají v Teheránu své diplomatické zastoupení, aby na podporu a ochranu příslušných osob, zejména obránců práv žen a osob s dvojím občanstvím EU a Íránu, využívaly mechanismy uvedené v zásadách EU týkajících se obránců lidských práv, mj. pomocí veřejných prohlášení, diplomatických nót, sledování soudních řízení a návštěv ve věznicích;

17.  vyzývá EU, mj. místopředsedkyni Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby při jednáních s íránskými orgány v rámci dvoustranných a mnohostranných fór upozorňovala na problematiku dodržování lidských práv a využívala k tomuto účelu všechny plánované schůzky s íránskými orgány, zejména v rámci politického dialogu mezi EU a Íránem vedeného na vysoké úrovni;

18.  vyzývá ESVČ, aby Evropský parlament informovala o činnosti prováděné v návaznosti na jeho předchozí usnesení o Íránu;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a vládě a parlamentu Íránu.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2019)0204.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0525.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0231.
(4) Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 86.
(5) Úř. věst. C 408, 30.11.2017, s. 39.
(6) Úř. věst. C 349, 17.10.2017, s. 41.
(7) Úř. věst. C 153 E, 31.5.2013, s. 157.
(8) Úř. věst L 98, 9.4.2019, s. 1.

Poslední aktualizace: 20. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí