Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2823(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0089/2019

Rozpravy :

PV 19/09/2019 - 4.3
CRE 19/09/2019 - 4.3

Hlasovanie :

PV 19/09/2019 - 7.3

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0019

Prijaté texty
PDF 140kWORD 50k
Štvrtok, 19. septembra 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Irán, najmä situácia obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom
P9_TA(2019)0019RC-B9-0089/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. septembra 2019 o Iráne, najmä o situácii obhajcov práv žien a väznených osôb s dvojitým občianstvom EÚ (2019/2823(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä na uznesenia o ľudských právach, predovšetkým zo 14. marca 2019 o Iráne, najmä o prípade obhajcov ľudských práv(1), z 13. decembra 2018 o Iráne, najmä o prípade Nasrín Sutúdeovej(2), z 31. mája 2018 o situácii uväznených osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu(3), z 25. októbra 2016 o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode(4), z 3. apríla 2014 o stratégii EÚ voči Iránu(5), z 8. októbra 2015 o treste smrti(6) a zo 17. novembra 2011 o Iráne – nedávne prípady porušovania ľudských práv(7),

–  so zreteľom na závery Rady o Iráne zo 4. februára 2019 a na vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/560 z 8. apríla 2019 vykonávajúce nariadenie (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne, ktorými sa predlžujú reštriktívne opatrenia týkajúce sa závažného porušovania ľudských práv v Iráne na jeden rok, do 13. apríla 2020(8),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike, ktorú predložil 8. februára 2019,

–  so zreteľom na správy osobitného spravodajcu o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike zo septembra 2018, 30. januára 2019 a 18. júla 2019, ako aj na jeho vyhlásenie zo 16. augusta 2019 o zadržaní a dlhých trestoch odňatia slobody uložených trom ženám, Modžgán Kešávarzovej, Moníre Arabšáhíovej a Jásmín Ariáníovej, ktoré boli svojvoľne zadržané za verejné protestovanie proti povinnému noseniu závojov,

–  so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN v oblasti ľudských práv z 29. novembra 2018, že „Irán musí chrániť obhajcov práv žien“,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia, slobody prejavu online i offline a obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) z 12. marca 2019 o odsúdení iránskej právničky v oblasti ľudských práv Nasrín Sotúdeovej,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Irán,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN zo 17. decembra 2018 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

–  so zreteľom na nový strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby ochrana ľudských práv a ich monitorovanie boli v centre všetkých politík EÚ,

–  so zreteľom na súbor zásad OSN na ochranu všetkých osôb vystavených akejkoľvek forme zadržiavania alebo väznenia z roku 1988,

–  so zreteľom na Štandardné minimálne pravidlá OSN pre zaobchádzanie s väzňami (ďalej len „pravidlá Nelsona Mandelu“) z roku 2015,

–  so zreteľom na chartu iránskeho prezidenta o právach občanov,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v ostatných mesiacoch iránske revolučné súdy výrazne zintenzívnili tvrdé zásahy proti pokojným prejavom odporu obhajcov práv žien proti povinnému noseniu hidžábu vrátane dĺžky trestu odňatia slobody; keďže podľa OSN bolo od roku 2018 zatknutých najmenej 32 a uväznených najmenej 10 osôb za to, že protestovali proti povinnému noseniu hidžábu;

B.  keďže iránske aktivistky Modžgán Kešávarz, Moníra Arabšáhí a Jásmín Ariání boli v apríli 2019 svojvoľne zadržané po uverejnení online videa, v ktorom vystupujú bez šatky na hlave a pokojne protestujú proti iránskemu zákonu o povinnom zahaľovaní a zároveň rozdávajú kvety v Teheránskom metre v Medzinárodný deň žien 8. marca 2019; keďže Sahar Khodayari, ktorá bola zadržaná za pokus o sledovanie futbalového zápasu na štadióne, sa potom, ako sa dozvedela, že bude čeliť trestu odňatia slobody na šesť mesiacov, protestne upálila na smrť;

C.  keďže v auguste 2019 bol vynesený rozsudok nad Modžgán Kešávarzovou, Jásmín Ariáníovou, Monírou Arabšáhíovou a Sabá Kord Afšáríovou, ktoré sa pohybovali od 16 do 24 rokov odňatia slobody; keďže im bol počas počiatočného vyšetrovania odopretý prístup k právnym zástupcom a ich právni zástupcovia mali údajne zakázané zastupovať ich počas súdneho konania; keďže ich tresty priamo súvisia s ich mierovým uplatňovaním práv na slobodu prejavu a zhromažďovania na obranu rodovej rovnosti v Iráne;

D.  keďže 27. augusta 2019 súd prvého stupňa odsúdil tri aktivistky za pracovné práva žien – Sepíde Quoliánovú, Sánáz Alahjáriovú a Asel Muhammadíovú – za obvinenia vrátane „zhromažďovania a spolčovania, aby konali proti národnej bezpečnosti“; keďže 24. a 31. augusta vyšlo najavo, že dve aktivistky v oblasti pracovných práv žien Marzie Amírí a Átefe Rangríz, zadržiavané od zatknutia za pokojný protest v deň práce, boli odsúdené na 10 a pol roka odňatia slobody a 148 rán bičom, a 11 a pol roka odňatia slobody a 74 rán bičom za obvinenia, ktoré zahŕňajú „zhromažďovanie a spolčovanie, s cieľom konať proti národnej bezpečnosti“, „propagandu namierenú proti štátu“ a „narušovanie verejného poriadku“;

E.  keďže Irán neratifikoval Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien schválený Valným zhromaždením OSN v roku 1979; keďže Irán má viacero diskriminačných zákonov, najmä pokiaľ ide o právne ustanovenia týkajúce sa osobného stavu;

F.  keďže osoby s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu sú naďalej zatýkané, pričom nasleduje zdĺhavá samoväzba a výsluchy, nespravodlivý proces a dlhé tresty odňatia slobody založené na vágnych alebo nešpecifikovaných obvineniach z ohrozenia „národnej bezpečnosti“ a „špionáže“, ako aj štátom podporované kampane na očierňovanie väznených osôb; keďže Irán neuznáva dvojité občianstvo, čím obmedzuje prístup zahraničných veľvyslanectiev k svojim štátnym príslušníkom, ktorí sú v Iráne zadržiavaní;

G.  keďže v súčasnosti je v Iráne väznených aspoň šesť osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu, a to Názanín Zágharí-Ratcliffe, Ahmadrezá Džalálí, Kamál Ahmadí, Kámrán Qadrí, Masuud Mosáheb a Murád Táhbáz;

H.  keďže Názanín Zágharí-Ratcliffe, britsko-iránska štátna príslušníčka, ktorú zamestnáva spoločnosť Thomson Reuters Foundation, je od 3. apríla 2016 v Iráne nezákonne po mesiace väznená, obvinená zo špionáže a následne jej bol odopretý slobodný a spravodlivý súdny proces; keďže jej bolo opakovane odopreté lekárske ošetrenie, čo viedlo k zhoršeniu jej fyzického a duševného zdravia; keďže nedávno jej bol znemožnený prístup k medzinárodným telefónnym hovorom a návštevy rodinných príslušníkov jej obmedzili len na jedenkrát za mesiac;

I.  keďže iránsko-britský sociálny antropológ Kamál Ahmadí je od 11. augusta 2019 v Teheráne vo väzbe bez toho, aby proti nemu bolo vznesené obvinenie; keďže podnikateľ Murád Táhbáz, ktorý má občianstvo Iránu, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických, bol v januári 2018 zadržaný spolu s najmenej deviatimi ochrancami životného prostredia za údajné špionážne obvinenia;

J.  keďže švédsky vedec a lekár Ahmadrezá Džalálí narodený v Iráne je od apríla 2016 zadržiavaný vo väzení Evín a v októbri 2017 bol odsúdený na trest smrti za údajné priznanie k špionáži;

K.  keďže Kámrána Qadrího, ktorý má iránske i rakúske občianstvo, bol riaditeľom rakúskej IT spoločnosti, keď ho pracovníci ministerstva spravodajskej služby zatkli po príchode na teheránske medzinárodné letisko 2. januára 2016 a bol odsúdený na desaťročný trest odňatia slobody za „vykonávanie špionáže pre nepriateľské štáty“;

L.  keďže 11. marca 2019 bola laureátka Sacharovovej ceny za rok 2012, obhajkyňa ľudských práv a právnička Nasrín Sotúdeová v neprítomnosti odsúdená na 38 rokov odňatia slobody a 148 rán bičom, okrem iného v súvislosti s jej prácou pri obhajobe žien odsúdených za protesty proti povinnému noseniu hidžábu; keďže v júni sa viac ako jeden milión ľudí pripojilo ku globálnej kampani s požiadavkou, aby iránska vláda prepustila pani Sotúdeovú;

M.  keďže Átená Daemiová a Golroh Ibráhímí Íráíová boli v októbri 2016 odsúdené na šesť rokov odňatia slobody; keďže v septembri 2019 boli ich tresty odňatia slobody predĺžené o ďalšie dva roky po tom, ako boli obvinené z „urážky najvyššieho vodcu“; keďže tento trest bol údajne uložený ako odveta za protesty obhajcov práv žien vo väzení;

N.  keďže existujú správy o mnohých prípadoch neľudských a ponižujúcich podmienok, najmä vo väzení Evín, a o nedostatku primeraného prístupu k lekárskej starostlivosti počas väzby v Iráne, čo je v rozpore so Štandardnými minimálnymi pravidlami OSN pre zaobchádzanie s väzňami;

O.  keďže obhajcovia ľudských práv, novinári, právnici a environmentálni, odboroví a internetoví aktivisti v Iráne v dôsledku svojej práce naďalej čelia obťažovaniu, svojvoľnému zatýkaniu, zadržiavaniu a trestnému stíhaniu;

P.  keďže orgány naďalej kriminalizujú aktivizmus v oblasti ľudských práv a využívajú článok 48 iránskeho trestného zákona s cieľom obmedziť prístup zadržiavaných osôb k právnemu zástupcovi podľa vlastného výberu a odoprieť im konzulárnu pomoc; keďže neexistujú žiadne nezávislé mechanizmy na zabezpečenie zodpovednosti v rámci súdnictva;

Q.  keďže EÚ prijala reštriktívne opatrenia súvisiace s porušovaním ľudských práv zahŕňajúce zmrazenie aktív a zákaz vydávania víz pre jednotlivcov a subjekty zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv, ako aj zákaz vývozu zariadení, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu, a zariadení na sledovanie telekomunikačných služieb do Iránu; keďže tieto opatrenia sa pravidelne aktualizujú a sú naďalej v platnosti;

R.  keďže Irán naďalej často uplatňuje trest smrti; keďže laureátka ceny Per Anger Narges Muhammadí si v súčasnosti odpykáva šestnásťročný trest za svoju kampaň za zrušenie trestu smrti a spoluprácu s laureátkou Nobelovej ceny Šírín Ebadiovou;

1.  vyzýva iránske orgány, aby zrušili všetky tieto rozsudky a okamžite a bezpodmienečne prepustili Modžgán Kešávarzovú, Jásmín Ariáníovú, Moníru Arabšáhíovú, Sabá Kord Afšáríovú a Átenu Daemiovú, obhajkyne práv žien protestujúce proti povinnému noseniu hidžábu; vyzýva tiež na prepustenie Nasrín Sotúdenovej, Narges Muhammadíovej, Sepíde Qoliánovej, Sánáz Alahjáríovej, Asel Muhammadíovej, Marzie Amíríovej a Átefe Rangrízovej, ako aj všetkých obhajcov ľudských práv, ktorí sú uväznení a odsúdení iba za to, že si uplatňovali svoje právo na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania;

2.  čo najdôraznejšie odsudzuje pokračujúce represie voči ženám, ktoré sa stavajú proti povinnému zahaľovaniu a za uplatňovanie svojich práv na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania; vyzýva iránsku vládu, aby rešpektovala slobodu iránskych žien zvoliť si vlastné oblečenie;

3.  zdôrazňuje, že iránske orgány musia za každých okolností zabezpečiť, aby obhajcovia ľudských práv, právnici a novinári mohli vykonávať svoju prácu bez hrozieb, zastrašovania a prekážok, a žiada, aby iránske súdnictvo zastavilo neustále prenasledovanie; naliehavo vyzýva iránske súdnictvo, aby ukončilo online cenzúru a rešpektovalo všeobecné ľudské práva všetkých ľudí, najmä ich práva na slobodu prejavu online i offline;

4.  vyjadruje pochvalu a podporu obhajcom ľudských práv v Iráne, ktorí naďalej obhajujú ľudské práva, a to aj napriek ťažkostiam a osobným následkom, ktorým čelia;

5.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatočným pokrokom vo veciach týkajúcich sa osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu zadržiavaných v Iráne; požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu vrátane Názanín Zágharí-Ratcliffovej, Ahmadrezá Džalálího, Kamála Ahmadího, Kámrána Qadrího, Masuuda Mosáheba a Muráda Táhbáza, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní v iránskych väzniciach, pokiaľ ich súdne konania nebudú opätovne vykonané v súlade s medzinárodnými normami; odsudzuje pretrvávajúcu prax väznenia osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu iránskymi súdnymi orgánmi na základe nespravodlivých procesov;

6.  naliehavo vyzýva iránske orgány, aby bezodkladne spolupracovali s veľvyslanectvami členských štátov EÚ v Teheráne s cieľom umožniť vytvorenie komplexného zoznamu osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ – Iránu, ktoré sú v súčasnosti zadržiavané v iránskych väzniciach, a podrobne monitorovať každý jednotlivý prípad vzhľadom na to, že bezpečnosť občanov a ich základné práva majú pre EÚ prvoradý význam;

7.  naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zrevidovali právne ustanovenia, ktoré diskriminujú ženy, najmä tie, ktoré sa týkajú ich osobného stavu; víta skutočnosť, že sa v iránskom parlamente zaviedol návrh zákona o ochrane žien pred násilím, a zdôrazňuje, že je potrebné, aby komplexné právne predpisy konkrétne vymedzili a kriminalizovali všetky formy rodovo motivovaného násilia páchaného na ženách;

8.  vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili, aby ženy mali prístup na všetky štadióny bez diskriminácie alebo rizika prenasledovania;

9.  opakovane vyzýva iránske orgány, aby zmenili článok 48 trestného práva procesného svojej krajiny s cieľom zabezpečiť, aby mali všetci obžalovaní právo byť zastupovaní právnym zástupcom podľa svojho výberu a právo na spravodlivý proces v súlade so záväzkami Iránu v rámci Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

10.  vyzýva iránsky parlament, aby zmenil a doplnil vnútroštátne zákony o trestnom čine, ktoré sa pravidelne používajú na stíhanie obhajcov ľudských práv, novinárov, aktivistov v oblasti životného prostredia a odborových zväzov a príslušníkov náboženských a etnických menšín a ktoré sú v rozpore s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, ktorý ratifikoval Irán;

11.  odsudzuje sústavnú prax úmyselného odopierania lekárskej starostlivosti väzňom; vyjadruje poľutovanie nad systematickým mučením v iránskych väzniciach a vyzýva na okamžité ukončenie všetkých foriem mučenia a zlého zaobchádzania so všetkými zadržiavanými; odsudzuje prax zamietania prístupu k telefónnym hovorom a rodinným návštevám zadržaných osôb;

12.  naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili bezvýhradné a úplné vykonávanie Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého je Irán signatárom; naliehavo vyzýva Irán, aby dodržiaval Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien;

13.  berie na vedomie zmeny zákona o obchodovaní s drogami, ktoré by mali obmedziť počet uložených trestov smrti;

14.  dôrazne odsudzuje používanie trestu smrti vrátane jeho použitia voči mladistvým páchateľom; vyzýva iránske orgány, aby zaviedli okamžité moratórium ako základný krok k jeho zrušeniu;

15.  vyzýva Irán, aby spolupracoval s osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne, a to aj tým, že mu umožní vstup do krajiny;

16.  nabáda na silnú koordináciu medzi veľvyslanectvami EÚ akreditovanými v Teheráne; naliehavo vyzýva všetky členské štáty s diplomatickou prítomnosťou v Teheráne, aby využili mechanizmy uvedené v usmerneniach EÚ o obhajcoch ľudských práv s cieľom podporovať a chrániť týchto jednotlivcov, najmä obhajcov práv žien a občanov EÚ s dvojitým občianstvom, a to aj prostredníctvom verejných vyhlásení, diplomatických demaršov, monitorovania súdnych konaní a návštev väzníc;

17.  vyzýva EÚ, vrátane podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby pokračovala v nastoľovaní otázok týkajúcich sa ľudských práv s iránskymi orgánmi na bilaterálnych a multilaterálnych fórach a aby na tento účel využila všetky plánované kontakty s iránskymi orgánmi, najmä v kontexte politického dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Iránom;

18.  vyzýva ESVČ, aby podala správu o opatreniach prijatých v súvislosti s predchádzajúcimi uzneseniami Európskeho parlamentu o Iráne;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov a vláde a parlamentu Iránu.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2019)0204.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0525.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0231.
(4) Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 86.
(5) Ú. v. EÚ C 408, 30.11.2017, s. 39.
(6) Ú. v. EÚ C 349, 17.10.2017, s. 41.
(7) Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 157.
(8) Ú. v. EÚ L 98, 9.4.2019, s. 1.

Posledná úprava: 20. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia