Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2819(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0097/2019

Συζήτηση :

PV 18/09/2019 - 17
CRE 18/09/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.5
CRE 19/09/2019 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0021

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 142kWORD 59k
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης
P9_TA(2019)0021RC-B9-0097/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (2019/2819(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις οικουμενικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κοινότητας βασιζόμενης σε κοινές αξίες,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβησαν στις 22 Αυγούστου 2019 ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Timmermans και η Επίτροπος κ. Jourová ενόψει της πανευρωπαϊκής ημέρας μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την εξηκοστή επέτειο του τερματισμού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη στις 8 Μαΐου 1945(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1481 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 26ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την ανάγκη διεθνούς καταδίκης των εγκλημάτων των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την μέσω του ποινικού δικαίου καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας(2),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Πράγας, της 3ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την ευρωπαϊκή συνείδηση και τον κομμουνισμό,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του σχετικά με την ανακήρυξη της 23ης Αυγούστου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης για τα θύματα του σταλινισμού και του ναζισμού, που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2008(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με την ευρωπαϊκή συνείδηση και τον ολοκληρωτισμό(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τη μνήμη των εγκλημάτων που διαπράχτηκαν από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη (COM(2010)0783),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης-10ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη μνήμη των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Βαρσοβίας της 23ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα των ολοκληρωτικών καθεστώτων,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των κυβερνητικών εκπροσώπων οκτώ κρατών μελών της ΕΕ, της 23ης Αυγούστου 2018, στη μνήμη των θυμάτων του κομμουνισμού,

–  έχοντας υπόψη το ιστορικό του ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, το οποίο εγκρίθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1983 ως απάντηση στην «έκκληση της Βαλτικής», που έκαναν 45 πολίτες των χωρών αυτών,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα και τις δηλώσεις που έχουν εγκριθεί από διάφορα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τα εγκλήματα των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φετινή χρονιά αποτελεί την ογδοηκοστή επέτειο από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που προκάλεσε ανθρώπινο πόνο σε μια κλίμακα άγνωστη στο παρελθόν και οδήγησε στην επί πολλές δεκαετίες κατοχή χωρών της Ευρώπης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από 80 χρόνια, στις 23 Αυγούστου 1939, η κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση και η ναζιστική Γερμανία υπέγραψαν Συνθήκη μη επιθέσεως, γνωστή ως Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, και τα μυστικά πρωτόκολλά της, με αποτέλεσμα να χωριστούν η Ευρώπη και τα εδάφη ανεξάρτητων κρατών μεταξύ των δύο ολοκληρωτικών καθεστώτων και να συνασπισθούν σε σφαίρες επιρροής, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως άμεση συνέπεια του Συμφώνου Μολότοφ -Ρίμπεντροπ, το οποίο ακολούθησε η Συνθήκη Ναζί-Σοβιετικών για τα σύνορα και τη φιλία μεταξύ των δύο καθεστώτων, της 28ης Σεπτεμβρίου 1939, η Πολωνική Δημοκρατία ήταν η πρώτη που δέχτηκε εισβολή από τον Χίτλερ και δύο εβδομάδες αργότερα από τον Στάλιν –εισβολές που στέρησαν από τη χώρα την ανεξαρτησία της και αποτέλεσαν μια άνευ προηγουμένου τραγωδία για τον πολωνικό λαό– η κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση ξεκίνησε επιθετικό πόλεμο κατά της Φινλανδίας στις 30 Νοεμβρίου 1939, και τον Ιούνιο του 1940 κατέλαβε και προσάρτησε μέρη της Ρουμανίας –εδάφη που ποτέ δεν επιστράφηκαν– όπως επίσης προσάρτησε τις ανεξάρτητες δημοκρατίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ήττα του ναζιστικού καθεστώτος και τον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες μπόρεσαν να προχωρήσουν στην ανοικοδόμηση και να ξεκινήσουν μια διεργασία συμφιλίωσης, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρέμειναν υπό δικτατορικά καθεστώτα –ορισμένα υπό άμεση σοβιετική κατοχή ή επιρροή– επί μισό αιώνα και συνέχισαν να στερούνται την ελευθερία, την κυριαρχία, την αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι τα εγκλήματα του ναζιστικού καθεστώτος αξιολογήθηκαν και τιμωρήθηκαν με τις δίκες της Νυρεμβέργης, εξακολουθεί να υφίσταται επείγουσα ανάγκη για ευαισθητοποίηση, ηθική αξιολόγηση και νομική διερεύνηση των εγκλημάτων του σταλινισμού και άλλων δικτατορικών καθεστώτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, οι κομμουνιστικές και ναζιστικές ιδεολογίες απαγορεύονται δια νόμου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση υπήρξε εξαρχής μια απάντηση στα δεινά που επέφεραν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και η ναζιστική τυραννία που οδήγησε στο Ολοκαύτωμα και στην επέκταση των ολοκληρωτικών και αντιδημοκρατικών κομμουνιστικών καθεστώτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και ένας τρόπος για την υπέρβαση των διαιρέσεων και της εχθρότητας στην Ευρώπη μέσω της συνεργασίας και της ενοποίησης, καθώς και για την εξάλειψη των πολέμων και την εδραίωση της δημοκρατίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις ευρωπαϊκές χώρες που υπέφεραν από τη σοβιετική κατοχή και τις κομμουνιστικές δικτατορίες, η διεύρυνση της ΕΕ στις αρχές του 2004 σηματοδοτεί την επιστροφή τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια, στην οποία ανήκουν·

Η.  εκτιμώντας ότι οι μνήμες του τραγικού παρελθόντος της Ευρώπης πρέπει να μείνουν ζωντανές, για να τιμηθούν τα θύματα, να καταδικαστούν οι θύτες και να τεθούν οι βάσεις για μια συμφιλίωση μέσα από την αλήθεια και τη μνήμη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μνήμη για τα θύματα των ολοκληρωτικών καθεστώτων και η αναγνώριση και συνειδητοποίηση της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς των εγκλημάτων που διέπραξαν οι κομμουνιστικές, ναζιστική, και λοιπές δικτατορίες έχουν ζωτική σημασία για την ενότητα της Ευρώπης και του λαού της και για την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας απέναντι στις σύγχρονες εξωτερικές απειλές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από 30 χρόνια, στις 23 Αυγούστου 1989, η πεντηκοστή επέτειος του συμφώνου Μολότωφ-Ρίμπεντροπ και η μνήμη των θυμάτων ολοκληρωτικών καθεστώτων τιμήθηκαν από τη «Βαλτική Αλυσίδα», μια πρωτοφανή διαδήλωση δύο εκατομμυρίων Λιθουανών, Λετονών και Εσθονών που ένωσαν τα χέρια σχηματίζοντας μια ζωντανή ανθρώπινη αλυσίδα που εκτεινόταν από το Βίλνιους έως το Ταλίν, περνώντας από τη Ρίγα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι, στις 24 Δεκεμβρίου 1989, το Κογκρέσο των Βουλευτών του Λαού της ΕΣΣΔ καταδίκασε την υπογραφή του Συμφώνου Μολότοφ — Ρίμπεντροπ, επί πλέον των άλλων συμφωνιών με τη ναζιστική Γερμανία, οι ρωσικές αρχές αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη για τη συμφωνία αυτή και τις συνέπειές της, τον Αύγουστο του 2019, και σήμερα υποστηρίζουν την άποψη ότι η Πολωνία, τα κράτη της Βαλτικής και η Δύση είναι οι πραγματικοί υποκινητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μνήμη για τα θύματα των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων και η αναγνώριση και συνειδητοποίηση της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς των εγκλημάτων που διέπραξαν η σταλινική, η ναζιστική και οι λοιπές δικτατορίες, έχουν ζωτική σημασία για την ενότητα της Ευρώπης και του λαού της και για την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας απέναντι στις σύγχρονες εξωτερικές απειλές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες και τα πολιτικά κόμματα με ανοικτά ριζοσπαστικό, ρατσιστικό και ξενοφοβικό χαρακτήρα, υποδαυλίζουν το μίσος και τη βία στην κοινωνία, π.χ. μέσα από τη διάχυση, επιγραμμικά, της ρητορικής του μίσους, κάτι που συχνά οδηγεί σε αύξηση της βίας, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας·

1.  υπενθυμίζει ότι, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, η Ένωση είναι θεμελιωμένη στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες· υπενθυμίζει ότι εν λόγω αρχές είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη·

2.  τονίζει ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο πιο καταστροφικός πόλεμος στην ιστορία της Ευρώπης, ξεκίνησε ως άμεσο αποτέλεσμα της διαβόητης Συνθήκης μη επιθέσεως της 23ης Αυγούστου 1939 μεταξύ Ναζί και Σοβιετικών, γνωστής επίσης ως σύμφωνο Μολότωφ-Ρίμπεντροπ, και των μυστικών πρωτοκόλλων της, βάσει των οποίων δύο ολοκληρωτικά καθεστώτα που είχαν ως κοινό στόχο να κατακτήσουν τον κόσμο διαίρεσαν την Ευρώπη σε δύο σφαίρες επιρροής·

3.  υπενθυμίζει ότι το ναζιστικό και το κομμουνιστικό καθεστώς διέπραξαν μαζικούς φόνους, γενοκτονία και εκτοπίσεις, και προκάλεσαν μια άνευ προηγουμένου στην ιστορία της ανθρωπότητας απώλεια ανθρώπινων ζωών και στέρηση ελευθερίας, και υπενθυμίζει το εξαιρετικά ειδεχθές έγκλημα του Ολοκαυτώματος που διέπραξε το ναζιστικό καθεστώς· καταδικάζει απερίφραστα τις επιθετικές πράξεις, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από το ναζιστικό, το κομμουνιστικό και τα λοιπά ολοκληρωτικά καθεστώτα·

4.  εκφράζει τον βαθύ σεβασμό του για κάθε θύμα αυτών των ολοκληρωτικών καθεστώτων και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα φρικτά εγκλήματα του ολοκληρωτισμού κατά της ανθρωπότητας και οι συστημικές κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να διατηρούνται στη μνήμη και να παραπεμφθούν στα δικαστήρια, και να εγγυηθούν ότι ποτέ δεν θα επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα δεν θα επαναληφθούν ποτέ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν ζωντανές οι μνήμες του παρελθόντος, διότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση χωρίς μνήμη, και επαναλαμβάνει ότι στέκεται ενωμένο απέναντι σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού, όποιο και να είναι το ιδεολογικό του υπόβαθρο·

5.  καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να κρίνουν με σαφήνεια και βάσει αρχών τα εγκλήματα και τις επιθετικές ενέργειες που διέπραξαν τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα και το ναζιστικό καθεστώς·

6.  καταδικάζει όλες τις εκδηλώσεις και τη διάδοση, μέσα στην ΕΕ, ολοκληρωτικών ιδεολογιών, όπως ο ναζισμός και ο σταλινισμός·

7.  καταδικάζει τον ιστορικό αναθεωρητισμό και την εξύμνηση συνεργατών των Ναζί σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· ανησυχεί έντονα με την αυξανόμενη αποδοχή των ριζοσπαστικών ιδεολογιών και την επιστροφή στον φασισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχει ταραχτεί μετά τις αναφορές σε ορισμένα κράτη μέλη για σύμπραξη πολιτικών αρχηγών, πολιτικών κομμάτων και δυνάμεων επιβολής του νόμου με ριζοσπαστικά, ρατσιστικά και ξενοφοβικά κινήματα διαφόρων πολιτικών ονομασιών· καλεί τα κράτη μέλη να καταδικάσουν τις πράξεις αυτές με τον αυστηρότερο δυνατό τρόπο, δεδομένου ότι υποσκάπτουν τις ενωσιακές αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας·

8.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να εορτάζουν την 23η Αυγούστου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα των ολοκληρωτικών καθεστώτων τόσο σε ενωσιακό όσο και σε κρατικό επίπεδο, και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση της νεότερης γενιάς στα θέματα αυτά, εντάσσοντας την ιστορία και την ανάλυση των συνεπειών των ολοκληρωτικών καθεστώτων στα προγράμματα σπουδών και στα διδακτικά βιβλία όλων των σχολείων της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την τεκμηρίωση για το ταραχώδες παρελθόν της Ευρώπης, π.χ. χάρη στη μετάφραση, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, των πρακτικών των δικών της Νυρεμβέργης

9.  καλεί τα κράτη μέλη να καταδικάσουν και να καταπολεμήσουν κάθε μορφή άρνησης του Ολοκαυτώματος, συμπεριλαμβανομένων της υποβάθμισης και ελαχιστοποίησης της σοβαρότητας των εγκλημάτων των Ναζί και των συνεργατών τους, και να αποτρέπουν την υποβάθμιση της σημασίας τους στον πολιτικό και επικοινωνιακό λόγο·

10.  ζητεί μια κοινή κουλτούρα μνήμης που να απορρίπτει τα εγκλήματα των φασιστικών, σταλινικών και λοιπών ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων του παρελθόντος, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις σύγχρονες απειλές κατά της δημοκρατίας, ειδικά μεταξύ της νεότερης γενιάς· προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω της γενικής λαϊκής κουλτούρας (mainstream culture), τη διαπαιδαγώγηση σχετικά με την πολυμορφία της κοινωνίας μας και την κοινή μας ιστορία, μεταξύ άλλων και σχετικά με τις φρικαλεότητες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως το Ολοκαύτωμα, και την επί σειρά ετών συστηματική απάρνηση της ανθρώπινης ιδιότητας των θυμάτων του·

11.  καλεί, περαιτέρω, να καθιερωθεί η 25η Μαΐου (επέτειος του θανάτου του ήρωα του Άουσβιτς, λοχαγού του ιππικού Rotamaster Witold Pilecki) ως διεθνής ημέρα των ηρώων του αγώνα κατά του ολοκληρωτισμού, κάτι που θα αποτελέσει έκφραση σεβασμού και απότιση φόρου τιμής σε όλους εκείνους οι οποίοι, πολεμώντας την τυραννία απέδειξαν τον ηρωισμό τους και την πραγματική τους αγάπη για την ανθρωπότητα, και θα δώσει στις μελλοντικές γενεές ένα σαφές παράδειγμα ορθής στάσης απέναντι στην απειλή της υποδούλωσης στον ολοκληρωτισμό·

12.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει ουσιαστική στήριξη τόσο σε σχέδια ιστορικής μνήμης και εορτασμού της μνήμης στα κράτη μέλη, όσο και στις δραστηριότητες της Πλατφόρμας Ευρωπαϊκής Μνήμης και Συνείδησης, και να διαθέσει επαρκή χρηματοδοτικά κονδύλια στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», προκειμένου να στηρίξει την απότιση φόρου τιμής και τη μνήμη των θυμάτων του ολοκληρωτισμού, όπως ζητεί η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων και Αξιών 2021-2027·

13.  δηλώνει ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ως πρότυπο ειρήνης και συμφιλίωσης, υπήρξε η ελεύθερη επιλογή των λαών της Ευρώπης να δεσμευθούν σε ένα κοινό μέλλον, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερη ευθύνη να προάγει και να διαφυλάσσει τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14.  τονίζει ότι, με την προσχώρησή τους στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, οι χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης όχι μόνο επέστρεψαν στην ευρωπαϊκή οικογένεια των ελεύθερων δημοκρατικών χωρών, αλλά, με τη συνδρομή της ΕΕ, σημείωσαν επιτυχία και στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη· τονίζει πάντως ότι η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να παραμείνει ανοικτή και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 ΣΕΕ·

15.  υποστηρίζει ότι η Ρωσία παραμένει το μεγαλύτερο θύμα του κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού και ότι η μετεξέλιξή της σε δημοκρατικό κράτος θα συναντά εμπόδια όσο η κυβέρνηση, η πολιτική ελίτ και η πολιτική προπαγάνδα συνεχίζουν να ξεπλένουν τα κομμουνιστικά εγκλήματα και να εξυμνούν το σοβιετικό ολοκληρωτικό καθεστώς· καλεί ως εκ τούτου τη ρωσική κοινωνία να συμβιβαστεί με το τραγικό παρελθόν της·

16.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις προσπάθειες της σημερινής ρωσικής ηγεσίας να διαστρεβλώσει τα ιστορικά γεγονότα και να ξεπλύνει τα εγκλήματα που διέπραξε το σοβιετικό ολοκληρωτικό καθεστώς και τις θεωρεί ένα επικίνδυνο στοιχείο του πολέμου ενημέρωσης που έχει κηρυχθεί κατά της δημοκρατικής Ευρώπης, με στόχο τη διαίρεση της Ευρώπης, και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αποφασιστικά αυτές τις προσπάθειες·

17.  ανησυχεί με τη συνεχιζόμενη χρήση των συμβόλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων σε δημόσιους χώρους και για εμπορικούς σκοπούς, υπενθυμίζοντας ότι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση των ναζιστικών και των κομμουνιστικών συμβόλων·

18.  σημειώνει ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, η συνεχιζόμενη παρουσία σε δημόσιους χώρους μνημείων και σημείων μνήμης (πάρκα, πλατείες, οδοί κ.λπ.) που εξυμνούν ολοκληρωτικά καθεστώτα, ανοίγει τον δρόμο για τη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων ως προς τις συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και για την επέκταση του ολοκληρωτικού πολιτικού συστήματος·

19.  καταδικάζει το γεγονός ότι οι εξτρεμιστικές και ξενοφοβικές πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη καταφεύγουν όλο και περισσότερο στη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων και χρησιμοποιούν συμβολισμούς και ρητορική που απηχούν πτυχές ολοκληρωτικής προπαγάνδας, μεταξύ άλλων ρατσισμού, αντισημιτισμού και μίσους κατά των σεξουαλικών και άλλων μειονοτήτων·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου, ούτως ώστε να καταπολεμήσουν τις οργανώσεις που διαχέουν τη ρητορική του μίσους και τη βία στους δημόσιους χώρους αλλά και επιγραμμικά, και, με παράλληλο σεβασμό της εγχώριας έννομης τάξης και δικαιοδοσίας, να απαγορεύσουν ουσιαστικά τις νεοφασιστικές και νεοναζιστικές ομάδες και κάθε άλλο ίδρυμα ή ένωση που εξαίρει και εξυμνεί τον ναζισμό και τον φασισμό ή κάθε άλλη μορφή ολοκληρωτισμού·

21.  τονίζει ότι το τραγικό παρελθόν της Ευρώπης θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμεύει ως ηθική και πολιτική έμπνευση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σημερινού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων του αγώνα για έναν δικαιότερο κόσμο, της δημιουργίας ανοικτών και ανεκτικών κοινωνιών και κοινοτήτων που θα αγκαλιάζουν τις εθνοτικές, θρησκευτικές και σεξουαλικές μειονότητες, και της εφαρμογής των ευρωπαϊκών αξιών σε όλους·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στη ρωσική Δούμα και στα κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

(1) ΕΕ C 92 Ε της 20.4.2006, σ. 392.
(2) ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.
(3) ΕΕ C 8 E της 14.1.2010, σ. 57.
(4) ΕΕ C 137 E της 27.5.2010, σ. 25.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου