Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0807(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0009/2019

Внесени текстове :

A9-0009/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/10/2019 - 8.2

Приети текстове :

P9_TA(2019)0023

Приети текстове
PDF 114kWORD 48k
Четвъртък, 10 октомври 2019 г. - Брюксел Окончателна версия
Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Сърбия *
P9_TA(2019)0023A9-0009/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Сърбия (10334/2019 – C9-0041/2019 – 2019/0807(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (10334/2019),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C9-0041/2019),

—  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(1), и по-специално член 26а, параграф 2 от него,

—  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0009/2019),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност