Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0807(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0009/2019

Esitatud tekstid :

A9-0009/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/10/2019 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0023

Vastuvõetud tekstid
PDF 106kWORD 48k
Neljapäev, 10. oktoober 2019 - Brüssel
Eurojusti ja Serbia koostööleping *
P9_TA(2019)0023A9-0009/2019

Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Serbia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (10334/2019 – C9-0041/2019 – 2019/0807(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (10334/2019),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0041/2019),

–  võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK (millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)(1), eriti selle artikli 26a lõiget 2,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9‑0009/2019),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 30. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika