Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/0807(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0009/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0009/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/10/2019 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0023

Hyväksytyt tekstit
PDF 107kWORD 38k
Torstai 10. lokakuuta 2019 - Bryssel
Eurojustin ja Serbian välinen yhteistyötä koskeva sopimus *
P9_TA(2019)0023A9-0009/2019

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. lokakuuta 2019 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Serbian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen (10334/2019 – C9-0041/2019 – 2019/0807(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (10334/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0041/2019),

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(1) ja erityisesti sen 26 a artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0009/2019),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 30. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö