Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2039(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0013/2019

Texte depuse :

A9-0013/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/10/2019 - 8.4

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0025

Texte adoptate
PDF 116kWORD 49k
Joi, 10 octombrie 2019 - Bruxelles
Ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității
P9_TA(2019)0025A9-0013/2019

Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2019/276 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0600 – C9‑0029/2019),

–  având în vedere Decizia (UE) 2019/276 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2018 privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE și pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității(1)

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat definitiv la 12 decembrie 2018(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019 adoptat de Comisie la 2 iulie 2019 (COM(2019)0610),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0013/2019),

A.  întrucât Parlamentul European și Consiliul au decis să mobilizeze în 2019 Instrumentul de flexibilitate pentru o sumă de 1 164 de milioane EUR: 179 de milioane EUR pentru rubrica 1a (Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă) în vederea consolidării unor programe importante în materie de competitivitate, și anume Orizont 2020 și Erasmus+, și 985,6 milioane EUR pentru rubrica 3, la propunerea Comisiei;

B.  întrucât Comisia a propus proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019, care include reduceri ale creditelor de angajament pentru rubrica 1a și pentru rubrica 3, reducând astfel necesitatea utilizării Instrumentului de flexibilitate în 2019;

C.  întrucât, prin urmare, Comisia a propus reducerea sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate cu 1090 de milioane EUR, din care 160 de milioane EUR pentru rubrica 1a și 930 de milioane EUR pentru rubrica 3;

D.  întrucât propunerea de decizie de mobilizare modifică Decizia (UE) 2019/276 din 12 decembrie 2018(6);

E.  întrucât, ca urmare a poziției Parlamentului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019, modificările propuse au fost anulate,

1.  respinge propunerea Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 54, 22.2.2019, p. 3.
(2) JO L 67, 7.3.2019.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.
(6) Decizia (UE) 2019/276 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2018 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE și pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (JO L 54, 22.2.2019, p. 3).

Ultima actualizare: 30 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate