Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2829(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0106/2019

Pateikti tekstai :

B9-0106/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/10/2019 - 8.9

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0030

Priimti tekstai
PDF 181kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 10 d. - Briuselis
Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ir DAS-40278-9
P9_TA(2019)0030B9-0106/2019

2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ir DAS-40278-9 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, projekto (D062827/02 – 2019/2829(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama teikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ir DAS-40278-9 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (D062827), projektą,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų(1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2019 m. rugsėjo 16 d. vykusį balsavimą nusprendė nuomonės neteikti ir į tai, kad apeliacinis komitetas 2019 m. liepos 12 d. nubalsavęs taip pat nusprendė nuomonės neteikti,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(2), 11 ir 13 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2018 m. lapkričio 28 d. priimtą nuomonę, kuri paskelbta 2019 m. sausio 14 d.(3),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, kuriose prieštaraujama leidimui naudoti genetiškai modifikuotus organizmus (GMO)(4),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A.  kadangi 2013 m. vasario 6 d. bendrovė „Dow AgroSciences Europe“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius Nyderlandų nacionalinei kompetentingai institucijai korporacijos „Dow AgroSciences LLC“ vardu pateikė paraišką pateikti rinkai maisto produktų, maisto sudedamųjų dalių ir pašarų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų (GM) kukurūzų MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 („genetiškai modifikuoti kukurūzai su sukauptais transformacijų įvykiais“), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti; kadangi prašymas apėmė ir produktų, kurių sudėtyje yra arba jie susideda iš GM kukurūzų su sukauptais transformacijų įvykiais, pateikimą rinkai kitais nei maistui ir pašarams tikslais, išskyrus auginimą;

B.  kadangi paraiška taip pat apėmė produktų, kurių sudėtyje yra GM kukurūzų su sukauptais transformacijų įvykiais, kurie susideda arba yra pagaminti iš genetiškai modifikuotus kukurūzus su sukauptais transformacijų įvykiais sudarančių 25 atskirų transformacijos įvykių modifikacijų derinių, pateikimo rinkai; kadangi 11 iš tų modifikacijų derinių jau suteiktas leidimas(5); kadangi likę 14 modifikacijų derinių, be genetiškai modifikuotų kukurūzų su sukauptais transformacijų įvykiais, yra įtraukti į Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektą;

C.  kadangi 2018 m. lapkričio 28 d. EFSA pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius priėmė palankią nuomonę, kuri paskelbta 2019 m. sausio 14 d.(6);

D.  kadangi genetiškai modifikuoti kukurūzai su sukauptais transformacijų įvykiais gaunami kryžminant penkis genetiškai modifikuotų kukurūzų derinius ir suteikia atsparumą herbicidams, kurių sudėtyje yra gliufosinato, glifosato ir 2,4-D, taip pat dėl šešių insekticidinių baltymų („Bt“ arba „Cry“ baltymų): Cry1Ab105, Cry2Ab2, Cry1F ir CryBb1, kurie yra toksiški tam tikroms Lepidoptera būrio kenkėjų lervoms, ir Cry34Ab1 ir Cry25Ab1, kurie yra toksiški kai kurioms kietasparnių (Coleoptera būrio) kenkėjų lervoms(7);

Valstybių narių pastabos

E.  kadangi per trijų mėnesių konsultacijų laikotarpį(8) valstybės narės EFSA pateikė daug kritinių pastabų, įskaitant tai, kad negalima daryti galutinės išvados (ypač dėl maisto produktų), atsižvelgiant į ilgalaikį tiriamo maisto ir (arba) pašarų poveikį reprodukcinei funkcijai arba vystymuisi, kad norint užbaigti rizikos vertinimą reikia papildomos informacijos, kad sudėties analizė rodo, jog genetiškai modifikuoti kukurūzai su sukauptais transformacijos įvykiais nėra lygiaverčiai įprastiniams kukurūzams ir kad dėl šios priežasties negalima užtikrinti saugos, kad aplinkos stebėsenos po pateikimo rinkai planas yra netinkamas ir kad reikia atlikti daugiau tyrimų dėl Cry baltymų biologinio vaidmens ir jų poveikio žinduoliams, o neatlikus šių tyrimų jie negali būti laikomi saugiais;

F.  kadangi paraiškos teikėjas nepateikė jokių tyrimų duomenų apie 14 GM kukurūzų su sukauptais transformacijų įvykiais modifikacijų derinių, kuriems šiuo metu nesuteikta leidimo(9); kadangi nereikėtų suteikti leidimų jokiems deriniams su sukauptais transformacijos įvykiais neturint nuodugnaus kiekvieno modifikacijų derinio tyrimų duomenų įvertinimo;

Papildomi herbicidai

G.  kadangi keletas mokslinių tyrimų rodo, kad herbicidams atsparios genetiškai modifikuotos kultūros lemia platesnio masto herbicidų naudojimą(10); kadangi dėl to reikia tikėtis, kad genetiškai modifikuoti kukurūzai su sukauptais transformacijų įvykiais ne tik bus apdorojami didesnėmis gliufozinato, glifosato ir 2,4-D dozėmis, bet tai vyks pakartotinai, todėl liekanų kiekis derliuje gali būti didesnis;

H.  kadangi pagal Sąjungos suderintą daugiametę kontrolės programą 2020, 2021 ir 2022 m. valstybės narės nėra įpareigotos vertinti glifosato, gliufozinato ar 2,4-D liekanų kiekį įvežamuose kukurūzuose(11); kadangi negalima atmesti, kad GM kukurūzuose su sukauptais transformacijų įvykiais arba iš jų pagamintuose produktuose, skirtuose maistui ir pašarams, bus viršytas Sąjungos didžiausias leistinas liekanų kiekis (toliau – DLLK), kuris buvo nustatyta siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą;

I.  kadangi tebėra neatsakyta į klausimus dėl glifosato kancerogeniškumo; kadangi EFSA 2015 m. lapkričio mėn. padarė išvadą, kad glifosatas tikriausiai nėra kancerogeniškas; kadangi, priešingai, 2015 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra glifosatą priskyrė prie žmonėms galimai pavojingų kancerogenų;

J.  kadangi, remiantis EFSA, nėra toksikologinių duomenų, kuriais remiantis būtų galima įvertinti kelių rūšių glifosato skilimo produktų, svarbių genetiškai modifikuotų glifosatui atsparių kultūrų atžvilgiu, riziką vartotojams(12);

K.  kadangi genetiškai modifikuotuose augaluose papildomi herbicidai yra suskaidomi paties augalo, o skilimo produktų (metabolitų) sudėtį, taigi ir toksiškumą, gali lemti jau genetinė modifikacija; kadangi, remiantis EFSA, taip yra tuo atveju, kai papildomas herbicidas yra glifosatas(13);

L.  kadangi gliufozinatas priskiriamas prie toksiškų reprodukcijai medžiagų (1B kategorija), todėl atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009(14)nustatytus atmetimo kriterijus; kadangi leidimas Sąjungoje naudoti gliufozinatą baigė galioti2018 m. liepos 31 d.(15);

M.  kadangi nepriklausomuose moksliniuose tyrimuose reiškiamas susirūpinimas dėl 2,4-D veikliosios medžiagos keliamų pavojų, susijusių su embrionų vystymusi, apsigimimais ir endokrininės sistemos ardymu;

N.  kadangi eksperto, dalyvavusio kuriant genetiškai modifikuotus augalus, neseniai paskelbtame straipsnyje keliami klausimai, ar genetiškai modifikuotos kultūros, atsparios 2,4-D veikliajai medžiagai, yra saugios dėl jos susiskaidymo į citotoksišką skilimo produktą 2,4-dichlorfenolį (2,4-DCP)(16);

Bt baltymai

O.  kadangi daugelyje tyrimų matyti, kad buvo nustatytas šalutinis poveikis imuninei sistemai, susijęs su Bt baltymų poveikiu, ir kad kai kurie Bt baltymai gali turėti adjuvantinių savybių(17), t. y. dėl jų gali padidėti kitų baltymų, su kuriais šie baltymai sąveikauja, alergeniškumas;

P.  kadangi EFSA genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupės narys, kuris patvirtino mažumos nuomonę, atlikdamas panašių, tačiau skirtingų genetiškai modifikuotų kukurūzų su sukauptais transformacijos įvykiais ir jų modifikacijų derinių, vertinimą nustatė, kad nors nepageidaujamas poveikis nebuvo nustatytas jokio naudojimo atveju, kai buvo vykdoma Bt baltymų ekspresija, tokio poveikio „nebuvo galima nustatyti pasitelkus toksikologinius tyrimus, ˂...˃ kurie šiuo metu yra rekomenduojami ir vykdomi EFSA, siekiant įvertinti genetiškai modifikuotų augalų saugumą, nes tokie tyrimai neapima tinkamų šiam tikslui skirtų bandymų“ (18);

Q.  kadangi neseniai atliktas tyrimas rodo, kad sparčiai didėjantis neonikotinoidinių sėklų apdorojimo atvejų skaičius Jungtinėse Valstijose sutampa su išaugusiu genetiškai modifikuotų Bt kukurūzų sodinimu(19); kadangi Sąjunga uždraudė lauke naudoti tris neonikotinoidus, įskaitant jų naudojimą sėklų dražavimui, nes jie daro poveikį bitėms ir kitiems apdulkintojams(20);

R.  kadangi manoma, kad herbicidų ir jų metabolitų GM augaluose liekanų bei jų potencialios sąveikos su Bt baltymais vertinimas nepatenka į EFSA genetiškai modifikuotų organizmų specialistų grupės kompetencijos sritį;

Nedemokratinis procesas

S.  kadangi tiek Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje, per 2019 m. liepos 12 d. vykusį balsavimą, tiek apeliacinis komitetas per 2019 m. rugsėjo 16 d. įvykusį balsavimą nepateikė nuomonės, o tai reiškia, kad leidimas nebuvo patvirtintas kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma;

T.  kadangi ir savo 2015 m. balandžio 22 d. pateikto pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose, ir 2017 m. vasario 14 d. pateikto pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, aiškinamajame memorandume, Komisija apgailestavo dėl to, kad nuo to laiko, kai įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, Komisija priėmė sprendimus dėl leidimų be pritariamosios valstybių narių komiteto nuomonės ir kad dokumentų sugrąžinimas Komisijai, kad ji priimtų galutinį sprendimą, tapo norma priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų maisto produktų ir pašarų leidimų – tai didelė išimtis kalbant apie šią procedūrą apskritai; kadangi Komisijos pirmininkas šią praktiką jau ne kartą kritikavo kaip nedemokratišką(21);

U.  kadangi per savo aštuntąją kadenciją Parlamentas priėmė rezoliucijų, kuriomis nepritarė tam, kad į rinką būtų teikiamas genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai (33 rezoliucijos) ir kad Sąjungoje būtų leidžiama auginti GMO (trys rezoliucijos); kadangi kvalifikuota valstybių narių dauguma nepritarė leidimo naudoti nė vieną iš šių GMO suteikimui; kadangi nepaisydama to, kad pati pripažįsta demokratijos spragas, kad šio klausimo neremia valstybės narės ir jam prieštarauja Parlamentas, Komisija ir toliau išduoda leidimus dėl GMO naudojimo, nors ir neturi teisinės prievolės to daryti;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002(22) nustatytais bendraisiais principais, siekiama nustatyti pagrindą, leidžiantį užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, taip pat aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį, kalbant apie genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus, kartu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą;

3.  prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą;

4.  pakartoja savo įsipareigojimą paspartinti darbą, susijusį su Komisijos pasiūlymu, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011; ragina Tarybą nedelsiant paspartinti darbą rengiant minėtą Komisijos pasiūlymą;

5.  ragina Komisiją sustabdyti bet kokių įgyvendinimo sprendimų, susijusių su paraiškomis dėl leidimo naudoti GMO, taikymą iki tol, kol bus persvarstyta leidimų suteikimo procedūra ir pašalinti dabar galiojančios procedūros, kuri pasirodė esanti netinkama, trūkumai;

6.  ragina Komisiją atsiimti pasiūlymus dėl GMO leidimų, jei Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, neatsižvelgiant į tai, ar šie GMO skirti auginimui, ar maistui ir pašarams, nepateikia nuomonės;

7.  ragina Komisiją nesuteikti leidimo jokiems herbicidams atspariems genetiškai modifikuotiems augalams, jeigu nėra atliktas visapusiškas liekanų po purškimo papildomais herbicidais, jų metabolitais ir jų komercinių formulių preparatais, naudojamais auginimo šalyse, vertinimas;

8.  ragina Komisiją visapusiškai integruoti papildomų herbicidų naudojimo ir jų liekanų rizikos vertinimą į herbicidams atsparių genetiškai modifikuotų augalų rizikos vertinimą, neatsižvelgiant į tai, ar atitinkamą genetiškai modifikuotą augalą ketinama auginti Sąjungoje, ar importuoti į Sąjungą maistui ir pašarams;

9.  ragina Komisiją nesuteikti leidimo importuoti jokių maistui ar pašarams skirtų genetiškai modifikuotų augalų, kurie tapo atsparūs herbicidui, kurio neleidžiama naudoti Sąjungoje, šiuo atveju – gliufozinatui;

10.  ragina Komisiją nesuteikti leidimo jokiems modifikacijų deriniams su sukauptais transformacijos įvykiais, jeigu EFSA neatliko nuodugnaus jų vertinimo, remdamasi išsamiais pareiškėjo pateiktais duomenimis;

11.  ypač mano, kad modifikacijų derinių, apie kuriuos nebuvo pateikti jokie duomenys, susiję su jų saugumu, ir kurie dar nebuvo patikrinti ar dar sukurti, patvirtinimas prieštarauja maisto srities teisės aktų bendriesiems principams, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 178/2002;

12.  ragina EFSA toliau vystyti ir sistemingai taikyti metodus, kurie padėtų nustatyti genetiškai modifikuotų organizmų su sukauptais transformacijos įvykiais nepageidaujamą poveikį, įskaitant susijusį su Bt toksinų adjuvantinėmis savybėmis;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(3) Mokslinė nuomonė dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 ir modifikacijų derinių, nepriklausomai nuo jų kilmės, naudojimo maistui ir pašarams, jų importo ir perdirbimo vertinimo remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 (paraiška EFSA-GMO-NL-2016-113), EFSA leidinys, 2019 m., 17 (1): 5521, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521
(4) Aštuntos kadencijos metu Europos Parlamentas priėmė 36 rezoliucijas, kuriose prieštaraujama leidimui naudoti genetiškai modifikuotus organizmus.
(5) 1507 × 59122, kuriuos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/1110 leista pateikti rinkai; MON 89034 × MON 88017, kuriuos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/2046 leista pateikti rinkai; ir MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017, MON 88017 × 59122, kuriuos Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/650/ES leista pateikti rinkai.
(6) Mokslinė nuomonė dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 ir modifikacijų derinių, nepriklausomai nuo jų kilmės, naudojimo maistui ir pašarams, jų importo ir perdirbimo vertinimo remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 (paraiška EFSA-GMO-NL-2016-113), EFSA leidinys, 2019 m., 17 (1): 5521, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521
(7) Žr. EFSA nuomonę, p. 10–11.
(8) G priedas – valstybių narių pastabos http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00210
(9) Žr. EFSA nuomonę, p. 4.
(10) Žr., pvz., S. Bonny „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact“, Environmental Management, 2016, 57(1): 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ir C. M. Benbrook „Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years“, Environmental Sciences Europe, 2012 m., 24(24), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(11) 2019 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/533 dėl 2020, 2021 ir 2022 m. suderintos daugiametės Sąjungos kontrolės programos, skirtos užtikrinti, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų liekanų koncentracija augaliniuose ir gyvūniniuose maisto produktuose bei ant jų, ir pesticidų liekanų poveikiui vartotojams įvertinti (OL L 88, 2019 3 29, p. 28).
(12) EFSA išvada dėl veikliosios medžiagos pesticido glifosato rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros, EFSA leidinys, 2015 m.; 13(11):4302, p. 3 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(13) EFSA atliekama esamos didžiausios leidžiamosios glifosato liekanų koncentracijos peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį, 2018 m. gegužės 17 d., p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(14) 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).
(15) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=LT&selectedID=1436
(16) P.F. Lurquin, ‘Production of a toxic metabolite in 2, 4-D-resistant GM crop plants’, 3 Biotech, 2016 m., 6(1): 1-4. https://link.springer.com/article/10.1007/s13205-016-0387-9#CR25
(17) Žr. Rubio Infante, N. & Moreino Fierros L., „An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals’ “, Journal of Applied Toxicology, 2016, 36(5): 630-648. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
(18) Paraiška Nr. EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 3 MIR162 3 1507 3 GA21 kukurūzai ir trys jų modifikacijų deriniai, nepriklausomai nuo jų kilmės), mažumos nuomonė, J.M. Wal, EFSA GMO specialistų grupės narė, 2018 m. gegužės mėn. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309 p. 34.
(19) Douglas, M.R. & Tooker, J.F., ‘Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops’, Environmental Science & Technology. 2015, 49(8): 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
(20) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(21) Žr., pavyzdžiui, Europos Parlamento plenarinio posėdžio įžanginę kalbą, įtrauktą į kitos kadencijos Europos Komisijai skirtas politines gaires (Strasbūras, 2014 m. liepos 15 d.), arba 2016 m. pranešimą apie Sąjungos padėtį (Strasbūras, 2016 m. rugsėjo 14 d.).
(22) 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika