Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0180(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0015/2019

Předložené texty :

A9-0015/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/10/2019 - 8.1

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0034

Přijaté texty
PDF 137kWORD 47k
Úterý, 22. října 2019 - Štrasburk
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)***I
P9_TA(2019)0034A9-0015/2019
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0397),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 175 třetí odstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0109/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. září 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 2. října 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na dopis Rozpočtového výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0015/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. října 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)
P9_TC1-COD(2019)0180

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/1796.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament vyzývá Komisi a členské státy, aby v případě vystoupení Spojeného království z Unie zajistily flexibilní uplatňování čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020), zejména pokud jde o případy kolektivních žádostí týkajících se malých a středních podniků působících v jednom či více odvětvích.

Poslední aktualizace: 30. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí