Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/0180(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0015/2019

Pateikti tekstai :

A9-0015/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 22/10/2019 - 8.1

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0034

Priimti tekstai
PDF 132kWORD 44k
Antradienis, 2019 m. spalio 22 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (2014–2020 m.) ***I
P9_TA(2019)0034A9-0015/2019
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2019 m. spalio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0397),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0109/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 2 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto raštą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0015/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria savo pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. spalio 22 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.)
P9_TC1-COD(2019)0180

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2019/1796.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS

Europos Parlamentas ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti lankstų Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.) 4 straipsnio 2 dalies taikymą, jei Jungtinė Karalystė pasitrauktų iš Sąjungos, ypač kai teikiamos kolektyvinės su MVĮ susijusios paraiškos, pavienių ar kelių sektorių atvejais.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika