Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0187(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0014/2019

Esitatud tekstid :

A9-0014/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/10/2019 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0035

Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 43k
Teisipäev, 22. oktoober 2019 - Strasbourg
Liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmine püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingud liidu vetes ***I
P9_TA(2019)0035A9-0014/2019
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0398),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0110/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. septembri 2019. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A9‑0014/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. oktoobril 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevade kalapüügilubadega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja seoses Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes
P9_TC1-COD(2019)0187

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2019/1797) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 30. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika