Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0186(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0018/2019

Ingivna texter :

A9-0018/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/10/2019 - 8.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0036

Antagna texter
PDF 106kWORD 41k
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg
Genomförande och finansiering av unionens allmänna budget 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen ***
P9_TA(2019)0036A9-0018/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2019 om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning (12412/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 203 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C9-0139/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från budgetutskottet (A9-0018/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 30 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy