Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Usvojeni tekstovi
PDF 123kWORD 48k
Utorak, 22. listopada 2019. - Strasbourg
Razdoblja primjene Uredbe (EU) 2019/501 i Uredbe (EU) 2019/502 ***I
P9_TA(2019)0037
Rezolucija
 Tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 22. listopada 2019. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/501 i Uredbe (EU) 2019/502 u pogledu njihovih razdoblja primjene (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0396),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 91. stavak 1. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0108/2019),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 25. rujna 2019.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članke 59. i 163. Poslovnika,

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 22. listopada 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) 2019/501 i (EU) 2019/502 u pogledu njihovih razdoblja primjene
P9_TC1-COD(2019)0179

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi(EU) 2019/1795.)

Posljednje ažuriranje: 30. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti