Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 128kWORD 44k
2019. október 22., Kedd - Strasbourg
Az (EU) 2019/501 és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszaka ***I
P9_TA(2019)0037
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2019. október 22-i jogalkotási állásfoglalása az (EU) 2019/501 és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0396),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 91. cikkének (1) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0108/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2019. szeptember 25-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 163. cikkére,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. október 22-én került elfogadásra az (EU) 2019/501 és az (EU) 2019/502 rendeletnek az alkalmazási időszakuk tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2019)0179

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/1795 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2020. május 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat