Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2208(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0011/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0011/2019

Rasprave :

PV 22/10/2019 - 16
CRE 22/10/2019 - 16

Glasovanja :

PV 23/10/2019 - 11.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0039

Usvojeni tekstovi
PDF 156kWORD 50k
Srijeda, 23. listopada 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)
P9_TA(2019)0039A9-0011/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 23. listopada 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017. (2018/2208(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017. s odgovorom Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 26. ožujka 2019.(3) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2017. i odgovore izvršne direktorice Europskog potpornog ureda za azil,

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(5), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(6), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9‑0011/2019),

1.  odbija dati razrješnicu izvršnoj direktorici Europskog potpornog ureda za azil za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnoj direktorici Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 116.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 116.
(3) SL L 249, 27.9.2019., str. 182.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(6) SL L 132, 29.5.2010., str. 11.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 23. listopada 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017. (2018/2208(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017. s odgovorom Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 26. ožujka 2019.(3) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2017. i odgovore izvršne direktorice Europskog potpornog ureda za azil,

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(5), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(6), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9‑0011/2019),

1.  ističe da se prijedlog za zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017. podnosi na jednoj od sljedećih sjednica;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnoj direktorici Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 116.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 116.
(3) SL L 249, 27.9.2019., str. 182.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(6) SL L 132, 29.5.2010., str. 11.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 23. listopada 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017. (2018/2208(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9‑0011/2019),

A.  budući da bi sve decentralizirane agencije Unije trebale biti transparentne i u potpunosti odgovorne prema građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena kao tijelima Unije;

B.  budući da je uloga Parlamenta u pogledu razrješnice za proračun utvrđena u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Financijskoj uredbi i Okvirnoj financijskoj uredbi;

1.  ističe važnost odgovornog i transparentnog djelovanja pri izvršenju proračuna Unije;

2.  podsjeća na ulogu Parlamenta u postupku davanja razrješnice, utvrđenu UFEU-om, Financijskom uredbom i njegovim Poslovnikom;

Osnova za nepovoljno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti plaćanja povezanih s računovodstvenom dokumentacijom za financijsku godinu 2017.

3.  podsjeća da se, prema izvješću Revizorskog suda, značajni i sustavni slučajevi neusklađenosti plaćanja s Financijskom uredbom Europskog potpornog ureda za azil i drugim mjerodavnim pravilima i odredbama uglavnom odnose na plaćanja u vezi s postupcima javne nabave i zapošljavanja; osim toga, žali što sustavna neusklađenost svjedoči o nedostatnom sustavu unutarnje kontrole; duboko žali zbog toga što pogreške u plaćanjima koja nisu u skladu s pravilima ukupno odgovaraju iznosu od najmanje 7,7 milijuna EUR, odnosno 10,3 % ukupnih plaćanja Europskog potpornog ureda za azil („Ured”) izvršenih 2017.;

Ishod istrage koju provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

4.  žali zbog nepravilnosti koje je utvrdio OLAF u vezi s kršenjem postupaka javne nabave, zlouporabe sredstava Unije, lošeg upravljanja, zlouporabe položaja u području ljudskih resursa, kršenja pravila o zaštiti podataka, uznemiravanja i neprimjerenog ponašanja prema osoblju tijekom 2017.; ponovno poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o napretku u provedbi mjera koje je predložio OLAF; izražava razumijevanje za zahtjev Ureda da detaljnija izvješća podnosi u prikladnom okruženju zbog pitanja povjerljivosti i zaštite podataka;

5.  pozdravlja odluku upravnog odbora Ureda od 6. lipnja 2018. o razrješenju dužnosti izvršnog direktora, koje je odmah stupilo na snagu; ističe, međutim, da je proračun za financijsku godinu 2017. izvršen pod nadzorom prethodne uprave Ureda; ističe da se ovo izvješće odnosi na postupak davanja razrješnice za financijsku godinu 2017.; pozdravlja imenovanje privremenog izvršnog direktora od 6. lipnja 2018. te imenovanje nove izvršne direktorice od 16. lipnja 2019.; uviđa predanost nove izvršne direktorice da provede važne reforme kojima će se zajamčiti stabilno upravljanje; cijeni pozitivnu poruku i namjeru buduće bliske suradnje koje je nova izvršna direktorica izrazila na javnom saslušanju 4. rujna 2019.;

Daljnje mjere u vezi s razrješnicom za 2016. i prvim izvješćem o razrješnici za 2017.

6.  podsjeća na obrazloženu odluku Europskog parlamenta od 24. listopada 2018.(1) o odbijanju davanja razrješnice izvršnom direktoru Ureda za financijsku godinu 2016.; podsjeća da je Parlament 26. ožujka 2019. odlučio odgoditi donošenje odluke o davanju razrješnice Uredu za 2017.;

7.  pozdravlja izvješće o mjerama Ureda poduzetim u vezi s primjedbama Parlamenta za financijsku godinu 2017., a posebno o korektivnim mjerama koje su poduzeli upravni odbor Ureda, privremeni izvršni direktor te nova izvršna direktorica u cilju unapređenja upravljačke strukture i učinkovitosti Ureda, ponovnog uspostavljanja transparentnosti te izgradnje povjerenja; podupire i pozdravlja mjere navedene u akcijskom planu za upravljanje Europskog potpornog ureda za azil za 2019.; apelira na Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice redovito i javno izvještava o provedbi navedenog akcijskog plana;

8.  prima na znanje napore i pozdravlja napredak postignut u provedbi sustava unutarnje kontrole, uključujući kontrole postupaka javne nabave i rashoda; podupire odluku o smanjenju i brzom ukidanju eksternalizacije pravnog savjetovanja s pomoću uspostave unutarnje pravne službe; podupire opažanja Revizorskog suda o potrebi za daljnjim korektivnim mjerama;

9.  sa zadovoljstvom prima na znanje provedbu dviju trećina korektivnih mjera koje je Ured poduzeo u vezi s postupcima javne nabave, a posebno u vezi s plaćanjima u okviru nepravilnih postupaka javne nabave te dovršetak novih otvorenih postupaka, koje je Revizorski sud revidirao te na koje nije bilo primjedbi;

10.  pozdravlja ambiciozni plan zapošljavanja koji je uspostavljen te njegov pozitivni učinak na popunjavanje slobodnih rukovodećih i drugih radnih mjesta; sa zadovoljstvom prima na znanje provedbu novih mjera usmjerenih na sprečavanje uznemiravanja, povećanje dobrobiti i smanjenje fluktuacije osoblja; potiče Ured da brzo dovrši postupke zapošljavanja u potpunosti poštujući relevantne pravne postupke te da redovito prati postignute rezultate;

11.   sa zadovoljstvom prima na znanje da je većina članova upravnog odbora objavila svoje izjave o financijskim interesima i životopise na internetskim stranicama Ureda; poziva članove koji još nisu objavili životopis da to učine što je prije moguće; pozdravlja predanost novog vodstva u pogledu podizanja razine osviještenosti, sprečavanja, utvrđivanja i rješavanja svih potencijalnih slučajeva sukoba interesa; poziva Ured da u tom smislu izradi i provede sveobuhvatnu strategiju, da je u glavnim crtama izloži u sljedećem akcijskom planu za upravljanje te da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o postignutim rezultatima;

12.   sa zadovoljstvom prima na znanje mjere koje novo vodstvo Ureda planira u pogledu poticanja i zaštite zviždača; podsjeća na to da je sigurno okruženje za zviždače ključan element u sprečavanju, otkrivanju i suzbijanju neregularnih i nezakonitih praksi; očekuje brzo usvajanje unutarnjih pravila i smjernica u vezi sa zviždačima i rotirajućim vratima te poziva Ured da i dalje izvještava o postignutim rezultatima;

o
o   o

13.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL L 331, 28.12.2018., str. 213.
(2) SL L 249, 27.9.2019., str. 361.

Posljednje ažuriranje: 30. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti