Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2208(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0011/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0011/2019

Viták :

PV 22/10/2019 - 16
CRE 22/10/2019 - 16

Szavazatok :

PV 23/10/2019 - 11.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0039

Elfogadott szövegek
PDF 158kWORD 49k
2019. október 23., Szerda - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
P9_TA(2019)0039A9-0011/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. október 23-i határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2208(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  tekintettel 2019. március 26-i, a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára(3), valamint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8) és különösen annak 105. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A9-0011/2019),

1.  megtagadja a mentesítést az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 116. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 116. o.
(3) HL L 249., 2019.9.27., 182. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(6) HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
(8) HL L 122., 2019.5.10., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2019. október 23-i határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2208(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  tekintettel 2019. március 26-i, a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára(3), valamint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8) és különösen annak 105. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A9-0011/2019).

1.  rámutat, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárására irányuló javaslat egy következő plenáris ülésen kerül benyújtásra;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 116. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 116. o.
(3) HL L 249., 2019.9.27., 182. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(6) HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
(8) HL L 122., 2019.5.10., 1. o.


3. Az Európai Parlament 2019. október 23-i állásfoglalása az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2208(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A9-0011/2019).

A.  mivel az Unió minden decentralizált ügynökségének átláthatónak és az európai polgárok előtt elszámoltathatónak kell lennie az uniós szervként rájuk bízott pénzeszközök tekintetében;

B.  mivel a Parlamentnek a költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepét az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ), a költségvetési rendelet és a pénzügyi keretszabályzat határozza meg;

1.  kiemeli annak fontosságát, hogy felelősen és átlátható módon járjon el az Unió költségvetésének végrehajtása során;

2.  emlékeztet a Parlament költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepére, amelyet az EUMSZ, a költségvetési rendelet és a Parlament eljárási szabályzata szabályoz;

A 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről alkotott elutasító vélemény alapja

3.  emlékeztet arra, hogy – amint a Számvevőszék jelentése megállapítja – a kifizetések jelentős mértékben és szisztematikusan ütköztek az EASO pénzügyi szabályzatával, valamint más alkalmazandó szabályokkal és rendelkezésekkel, ami elsősorban a kifizetések alapját képező közbeszerzési és személyzeti felvételi eljárásokra vezethető vissza; sajnálatosnak tartja továbbá, hogy a szabálysértések szisztematikus jellege a belsőkontroll-rendszer elégtelenségére enged következtetni; rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a nem megfelelő kifizetésekkel kapcsolatos hibák összesített szintje eléri a 7,7 millió EUR-t, illetve az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (a továbbiakban: a hivatal) 2017-ben teljesített összes kifizetésének 10,3%-át, de ennél magasabb is lehet;

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett vizsgálat

4.  sajnálatosnak tartja az OLAF által feltárt szabálytalanságokat, amelyek a közbeszerzési eljárások megsértésével, uniós pénzeszközök hűtlen kezelésével, visszaélésekkel, az emberi erőforrásokhoz kapcsolódó ügyekben pozícióval való visszaélésekkel, az adatvédelmi szabályok megsértésével, zaklatással és 2017-ben az alkalmazottakkal szembeni nem megfelelő magatartással kapcsolatosak; ismételten felkéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítő hatóságot az OLAF által javasolt intézkedések nyomon követéséről; tudomásul veszi a hivatal azon kérését, hogy a titoktartási és adatvédelmi kérdések miatt megfelelő körülmények között készítsen részletesebb jelentést;

5.  üdvözli, hogy a hivatal igazgatótanácsa 2018. június 6-án úgy határozott, hogy azonnali hatállyal felmenti hivatalából az ügyvezető igazgatót; hangsúlyozza azonban, hogy a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetést a hivatal előző vezetésének felügyelete alatt hajtották végre; kiemeli, hogy ez a jelentés a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárást érinti; üdvözli az ideiglenes ügyvezető igazgató 2018. június 6-i kinevezését, valamint az új ügyvezető igazgató 2019. június 16-i kinevezését; elismeri az új ügyvezető igazgató arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy jelentős reformokat hajt végre, biztosítva a szilárd irányítást; nagyra értékeli, hogy az új ügyvezető igazgató a 2019. szeptember 4-i nyilvános meghallgatáson pozitív üzenetet fogalmazott meg, és kifejezte a jövőbeli szoros együttműködés iránti szándékát;

A 2016-ra vonatkozó mentesítés és a 2017-re vonatkozó első mentesítési jelentés nyomon követése

6.  emlékeztet a Parlament 2018. október 24-i, indokolással ellátott határozatára(1), amelyben megtagadta a mentesítés megadását a hivatal ügyvezető igazgatója számára a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan; emlékeztet arra, hogy 2019. március 26-án az Európai Parlament úgy határozott, hogy elhalasztja a hivatal 2017. évi mentesítésére vonatkozó határozatát;

7.  üdvözli, hogy a hivatal elkészítette a Parlament 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó észrevételeivel kapcsolatos nyomon követési jelentést, és különösen a hivatal igazgatótanácsa, az ideiglenes ügyvezető igazgató és az új ügyvezető igazgató által a hivatal irányítási struktúrájának és hatékonyságának javítása, az átláthatóság helyreállítása és a bizalomépítés érdekében megtett korrekciós intézkedéseket; támogatja és nagyra értékeli az EASO 2019. évi irányítási cselekvési tervében körvonalazott intézkedéseket; sürgeti a hivatalt, hogy rendszeresen és nyilvánosan számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv végrehajtásáról;

8.  elismeri az erőfeszítéseket és nagyra értékeli a belsőkontroll-rendszerek – beleértve a beszerzési és kiadási műveletek ellenőrzésének – végrehajtása terén elért előrehaladást; támogatja azt a döntés, hogy egy belső jogi szolgálat létrehozásával csökkentsék és gyorsan megszüntessék a jogi tanácsadás kiszervezését; támogatja a Számvevőszék további korrekciós intézkedések szükségességére vonatkozó észrevételeit;

9.  megelégedéssel nyugtázza a hivatal által a közbeszerzési eljárásokra – különösen a szabálytalan beszerzési eljárások keretében történő kifizetésekre –, valamint az új, nyílt eljárások lezárására vonatkozó korrekciós intézkedések kétharmadának végrehajtását, amelyeket a Számvevőszék ellenőrzött, és amelyekhez nem fűzött észrevételt;

10.  üdvözli az ambiciózus munkaerő-felvételi tervet és annak az üres vezetői és egyéb pozíciók betöltésére gyakorolt pozitív hatását; elégedetten veszi tudomásul az új intézkedések végrehajtását, amelyek célja a zaklatás megelőzése, a személyzet jólétének fokozása és a fluktuáció csökkentése; sürgeti a hivatalt, hogy a vonatkozó jogi eljárásokkal teljes összhangban mielőbb véglegesítse a munkaerő-felvételt, és rendszeresen kövesse nyomon az elért eredményeket;

11.   elégedetten veszi tudomásul, hogy az igazgatótanács legtöbb tagja közzétette érdekeltségi nyilatkozatát és önéletrajzát a hivatal honlapján; felhívja az ezt elmulasztó tagokat, hogy a lehető legrövidebb időn belül tegyék közzé önéletrajzukat; üdvözli, hogy az új vezetés kötelezettséget vállalt arra, hogy felhívja a figyelmet minden lehetséges összeférhetetlenséget előidéző helyzetre, továbbá hogy megakadályozza, azonosítsa és kezelje az ilyen helyzeteket; felhívja a hivatalt, hogy e tekintetben dolgozzon ki és hajtson végre egy átfogó stratégiát, amelyet a következő irányítási cselekvési terv tartalmaz, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az elért eredményekről;

12.   megelégedéssel veszi tudomásul a hivatal új vezetése által a visszaélést bejelentő személyek ösztönzése és védelme érdekében meghozandó intézkedéseket; emlékeztet arra, hogy a szabálytalan és jogellenes gyakorlatok megelőzésének, leleplezésének és kezelésének szempontjából a visszaélést bejelentő személyek számára kulcsfontosságú a biztonságos környezet; reméli, hogy gyorsan elfogadják a visszaélések bejelentésére és a forgóajtó-jelenségre vonatkozó belső szabályokat és iránymutatásokat, és felhívja a hivatalt, hogy továbbra is tegyen jelentést az elért eredményekről;

o
o   o

13.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL L 331., 2018.12.28., 213. o.
(2) HL L 249., 2019.9.27., 361. o.

Utolsó frissítés: 2020. április 30.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat