Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2879(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0134/2019

Разисквания :

PV 24/10/2019 - 3.1
CRE 24/10/2019 - 3.1

Гласувания :

PV 24/10/2019 - 8.1

Приети текстове :

P9_TA(2019)0042

Приети текстове
PDF 146kWORD 47k
Четвъртък, 24 октомври 2019 г. - Страсбург
Положението на ЛГБТИ лица в Уганда
P9_TA(2019)0042RC-B9-0134/2019

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2019 г. относно положението на ЛГТБИ лицата в Уганда (2019/2879(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Уганда,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация, и по-специално резолюцията от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност(1), както и резолюцията от 14 февруари 2019 г. относно бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019 – 2024 г.)(2),

–  като взе предвид Съвместната декларация от 9 октомври 2019 г. на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на генералния секретар на Съвета на Европа по повод на Европейския и Световния ден против смъртното наказание,

–  като взе предвид Декларацията на върховния представител Федерика Могерини от името на ЕС по случай Международния ден за борба срещу хомофобията, трансфобията и бифобията от 17 май 2019 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията в света за 2018 г. – Уганда, приет от Европейския съвет на 13 май 2019 г.,

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5, и членове 21, 24, 29 и 31 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 10 и 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), с които ЕС и неговите държави членки се ангажират в отношенията си с останалия свят да утвърждават и насърчават универсалните права на човека и защитата на лицата, както и да приемат ограничителни мерки в случай на тежки нарушения на правата на човека,

–  като взе предвид международните задължения по отношение на правата на човека, включително съдържащите се във Всеобщата декларация за правата на човека и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид инструментариума на Съвета на Европейския съюз за насърчаване и защита за упражняването на всички права на човека от страна на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица (инструментариума за ЛГБТИ),

–  като взе предвид Насоките на ЕС относно насърчаването и защитата на упражняването на всички права на човека от ЛГБТИ лицата,

–  като взе предвид съответните насоки на ЕС по отношение на смъртното наказание, по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и по отношение на защитниците на правата на човека,

–  като взе предвид последния универсален периодичен преглед на Уганда от Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 от нея, в който се забранява дискриминацията, основаваща се на сексуалната ориентация,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г. (МПГПП), по който Уганда е страна от 1995 г.,

–  като взе предвид надпартийното писмо, подписано от 70 членове на ЕП на 15 октомври 2019 г. относно преследването на общността на ЛГБТИ лицата в Уганда,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2014 г. за започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от Споразумението от Котону с оглед на неотдавна приетото законодателство, което допълнително инкриминира хомосексуалността(3),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между АКТБ и ЕС („Споразумението от Котону“), и по-специално член 8, параграф 4 от него относно недискриминацията,

–  като взе предвид Принципите от Джогджакарта („Принципите и задълженията на държавите за прилагане международното право в областта на правата на човека във връзка със сексуалната ориентация, половата идентичност, изразяването на половата принадлежност и половите характеристики“), приети през ноември 2006 г., и 10-те допълнителни принципа („+10“), приети на 10 ноември 2017 г.,

–  като взе предвид Конституцията на Република Уганда,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че през последните седмици в Уганда се наблюдава подем на крайно хомофобската реторика от страна на властите, по-специално от страна на Саймън Локодо, държавен министър на Уганда по въпросите на етиката и почтеността, който на 10 октомври 2019 г. обяви планове за повторно въвеждане на закона за борба с хомосексуалността, който ще включва смъртно наказание за „хомосексуалност с утежняващи обстоятелства“; като има предвид, че различни членове на Парламента на Уганда също подкрепят предложения нов закон;

Б.  като има предвид, че на 12 октомври говорителят на правителството Офуоно Опондо заяви, че правителството няма намерение да въведе нов закон по отношение на дейностите на ЛГБТИ лицата, тъй като „настоящите разпоредби в Наказателния кодекс са достатъчни“; като има предвид, че това беше потвърдено от старшия пресаташе на президента Мусевени;

В.  като има предвид, че настоящите разпоредби в Наказателния кодекс нарушават правата на човека и инкриминират хомосексуалността; като има предвид, че сексуалните отношения между лица от един и същи пол продължават да бъдат незаконни и наказуеми с до доживотен затвор съгласно раздели 145 и 146 от Наказателния кодекс на Уганда, който, наред с другото, инкриминира „противоестественото плътско сношение“, и много действащи закони позволяват дискриминация срещу ЛГБТИ лицата, като ограничават достъпа им до заетост, жилищно настаняване, социална сигурност, образование или здравеопазване);

Г.  като има предвид, че Законът за борба с хомосексуалността, с който се забранява насърчаването на хомосексуалността и се налага смъртно наказание за хомосексуални действия, беше въведен през 2014 г. по инициатива на президента Мусевени, но в крайна сметка беше обявен за нищожен от Конституционния съд на Уганда; като има предвид, че международната общност като цяло категорично осъди предложения закон и много донори, включително държавите – членки на ЕС, Съединените щати и Световната банка взеха решение за задържане на помощта си за развитие за страната;

Д.  като има предвид, че това събитие за съжаление разкрива ужасяващото положение на ЛГБТИ лицата в Уганда, където хомофобските възгледи са широко разпространени; като има предвид, че организациите за защита на правата на човека редовно докладват за обществена дискриминация, престъпления от омраза и антихомосексуални кампании, включително тормоз, побои, изнудвания, изселвания, произволни арести и задържане, както и убийства;

Е.  като има предвид, че според правозащитни групи Уганда страда от тревожно нарастване на нападенията срещу ЛГБТИ лица; като има предвид, че според „Sexual Minorities Uganda“, съюз на организации на ЛГБТИ лица, трима гейове и една транссексуална жена са били убити през тази година, като последната жертва е бил активистът за правата на ЛГБТИ лицата Брайън Уасуа, нападнат в дома си на 4 октомври 2019 г.;

Ж.  като има предвид, че Конституцията на Уганда забранява дискриминацията на редица основания, но не разширява тази забрана, така че да обхваща и дискриминацията на основание сексуалната ориентация;

З.  като има предвид, че общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Съюза има за цел развитието и укрепването на демокрацията и на принципите на правовата държава, както и зачитането на правата на човека и на основните свободи; като има предвид, че помощта на ЕС за развитие в Уганда възлиза на 578 милиона евро в рамките на националната индикативна програма за периода 2014 – 2020 г.; като има предвид, че тя включва насърчаването и гарантирането на доброто управление и зачитането на правата на човека като основна цел;

И.  като има предвид, че бенефициерите на Европейския фонд за развитие са обвързани със строги условия по отношение на зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава, свободата на вероизповедание и защитата на малцинствата;

Й.  като има предвид, че през май 2019 г., в съответствие с член 8 от Споразумението за партньорство от Котону, Уганда и Европейският съюз потвърдиха отново тясното си партньорство в рамките на политически диалог;

К.  като има предвид, че международното сътрудничество на ЕС следва да подкрепя усилията на държавите от АКТБ за разработване на подкрепящи правни и политически рамки и за премахване на наказателните закони, политики, практики, стигматизация и дискриминация, които уронват правата на човека;

Л.  като има предвид, че 32 от общо 54 африкански държави инкриминират еднополовите връзки, и като има предвид, че Мавритания, Судан, Северна Нигерия и Сомалия наказват хомосексуалността със смърт;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с повторната поява на закона за борба с хомосексуалността в политическия дебат на Уганда; решително осъжда реториката на Саймън Локодо, подклаждаща хомофобията и омразата, и отново заявява категоричната си съпротива срещу всички форми на дискриминация въз основа на сексуалната ориентация, както и подбуждането към омраза и насилие спрямо ЛГБТИ лица;

2.  отбелязва изявлението на говорителя на президента Мусевени, в което се отрича намерението на правителството да предложи нов законопроект, и призовава правителството на Уганда да подкрепи това изявление;

3.  подчертава, че дискриминацията срещу ЛГБТИ лицата накърнява най-основните принципи на правата на човека, заложени във Всеобщата декларация за правата на човека; отново заявява, че сексуалната ориентация и половата идентичност са въпроси, които попадат в обхвата на правото на лицата на неприкосновеност на личния им живот, което се гарантира от международното право и националните конституции;

4.  отхвърля категорично използването на смъртното наказание при каквито и да било обстоятелства, включително всяко законодателство, което би наложило смъртно наказание за хомосексуалността; призовава ЕС и неговите държави членки да ангажират допълнително правителството на Уганда да преразгледа своята позиция относно смъртното наказание;

5.  изразява съжаление, че правото на Уганда все още е силно дискриминиращо спрямо ЛГБТИ лицата, и настоятелно призовава органите на Уганда да преразгледат всички закони, инкриминиращи хомосексуалността и активистите за правата на ЛГБТИ лицата, по-специално по силата на раздели 145 и 146 от Наказателния кодекс;

6.  припомня на правителството на Уганда неговите задължения съгласно нормите на международното право и съгласно Споразумението от Котону, което призовава за зачитане на всеобщите права на човека;

7.  изразява дълбока загриженост относно общото влошаване на положението с човешките права на ЛГБТИ лицата в Уганда, включително увеличаващите се нарушения на техните социални права, свободата на изразяване, равенството между половете и правото на жилищно настаняване; осъжда неотдавнашното убийство на Брайън Уасуа и изразява съжаление във връзка с обезпокоителния брой на жертвите, избрани заради сексуалната им ориентация, включително от страна на националните сили за сигурност; настоятелно призовава органите на Уганда да разследват задълбочено и безпристрастно всяко насилие или нападения срещу ЛГБТИ лица и да търсят отговорност от извършителите;

8.  призовава правителството на Уганда да засили механизмите за правна защита в рамките на полицейските сили при нарушения на правата на човека, за да се гарантира, че полицейските служители спазват задължението си да защитават правата на всички хора, включително членове на общността на ЛГБТИ лицата, както и да гарантират, че всички защитници на правата на човека и НПО, работещи от името на общността на ЛГБТИ лицата в Уганда, са в състояние да упражняват законните си дейности при всякакви обстоятелства, включително правото си на свобода на сдружаване, без страх от репресии и без никакви ограничения;

9.  припомня ангажиментите на Уганда по Споразумението от Котону и международното право за зачитане на правата на човека и основните свободи;

10.  призовава делегацията на ЕС в Уганда да продължи да следи отблизо положението на ЛГБТ лицата и да подкрепя активно организациите на гражданското общество, защитниците на правата на човека и ЛГБТИ лицата на място; подчертава значението на повишаването на осведомеността и разбирането на положението на ЛГБТИ лицата и техните семейства;

11.  призовава ЕС да използва ефективно и пълноценно политическия диалог, предвиден в член 8 от Споразумението от Котону, както и инструментариума за ЛГБТИ лицата и придружаващите го насоки, в диалога си с органите на Уганда с цел подпомагане на декриминализирането на хомосексуалността, намаляване на насилието и дискриминацията и защита на защитниците на човешките права на ЛГБТИ лицата;

12.  повтаря предишните си призиви към Комисията и Съвета да включат споменаването на недискриминацията въз основа на сексуалната ориентация във всяко бъдещо споразумение, което заменя Споразумението от Котону;

13.  призовава ЕС да засили защитата и насърчаването на правата на човека в Уганда, по-специално чрез целенасочена подкрепа за организациите на гражданското общество и пълно прилагане на насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на президента на Уганда, на парламента на Уганда и на Африканския съюз и неговите институции.

(1) ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 21.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0129.
(3) OВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 253.

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност