Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2880(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0138/2019

Rozpravy :

PV 24/10/2019 - 3.2
CRE 24/10/2019 - 3.2

Hlasování :

PV 24/10/2019 - 8.2

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0043

Přijaté texty
PDF 147kWORD 52k
Čtvrtek, 24. října 2019 - Štrasburk
Egypt
P9_TA(2019)0043RC-B9-0138/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2019 o Egyptě (2019/2880(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě, zejména usnesení ze dne 17. července 2014 o svobodě projevu a shromažďování v Egyptě(1), ze dne 15. ledna 2015 o situaci v Egyptě(2), ze dne 10. března 2016 o Egyptu, zejména o případu Giulia Regeniho(3), ze dne 8. února 2018 o popravách v Egyptě(4) a ze dne 13. prosince 2018 o Egyptu, zejména o situaci obránců lidských práv(5),

–  s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci o Egyptě ze srpna 2013 a února 2014,

–  s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Egyptem v roce 2001, která vstoupila v platnost v roce 2004 a byla posílena akčním plánem z roku 2007; s ohledem na priority partnerství EU a Egypta pro období 2017–2020, které byly formálně přijaty dne 25. července 2017, na společné prohlášení vydané po zasedání Rady přidružení EU-Egypt a na společné prohlášení o šesté schůzi podvýboru pro politické otázky, lidská práva a demokracii v rámci partnerství mezi EU a Egyptem, jež proběhla v červnu 2019;

–  s ohledem na bod 4 prohlášení EU na zasedání Rady OSN pro lidská práva dne 19. září 2019, který zmiňuje Egypt,

–  s ohledem na nový strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva, jehož cílem je, aby se otázka ochrany lidských práv a monitorování jejich dodržování staly ústředním bodem všech politik EU,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení, svobody projevu a obránců lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Úmluvu o právech dítěte, které Egypt ratifikoval,

–  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 27. září 2019 o protestech v Egyptě,

–  s ohledem na egyptskou ústavu, zejména její články 52 (o zákazu všech forem a druhů mučení), 73 (o svobodě shromažďování) a 93 (o závazné povaze lidských práv zakotvených mezinárodním právem),

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981, kterou Egypt ratifikoval dne 20. března 1984,

–  s ohledem na Arabskou chartu lidských práv, jíž je Egypt smluvní stranou,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2473(2019) přijatou v červnu 2019, kterou se obnovují opatření zaměřená na uplatňování zbrojního embarga vůči Libyi,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle dostupných zpráv egyptské orgány v uplynulých týdnech svévolně zatkly více než 4 300 osob (z toho téměř 3 000 je stále ve vyšetřovací vazbě), včetně nejméně 114 žen – a podle organizace Amnesty International a nadace Belady Foundation nejméně 111 nezletilých osob, a to v reakci na pokojné demonstrace, které začaly dne 20. září 2019; vzhledem k tomu, že policie a bezpečnostní útvary údajně použily k rozehnání demonstrantů nadměrnou sílu;

B.  vzhledem k tomu, že protivládní demonstrace byly protestem proti úsporným opatřením, rozsáhlé korupci vlády a soustavným represím a požadovaly odstoupení egyptského prezidenta Abd al-Fattáha Chalíla as-Sísího;

C.  vzhledem k tomu, že nedávné kroky egyptských orgánů podkopávají základní svobody projevu, sdružování a shromažďování, které jsou zakotveny v egyptské ústavě, jakož i mezinárodní právo v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že tyto kroky jsou součástí širšího postupu proti občanské společnosti a základním právům v Egyptě, zejména proti svobodě projevu online i offline, svobodě sdružování a shromažďování, politickému pluralismu a právnímu státu;

D.  vzhledem k tomu, že egyptské orgány pokračují v potlačování pokojných demokratických opozičních stran v Egyptě, včetně svévolného zadržování desítek občanů v případu „Plán naděje“ a zatčení desítek dalších členů pokojných politických stran od září 2019, čímž porušují práva na účast na veřejných záležitostech a svobodu projevu;

E.  vzhledem k tomu, že obhájci lidských práv, novináři, aktivisté a členové opozice byli uvězněni na základě závažných obvinění, včetně trestných činů souvisejících s terorismem; vzhledem k tomu, že pokojní oponenti, prodemokratiční aktivisté a obránci lidských práv jsou vystaveni riziku, že budou označení za teroristy; vzhledem k tomu, že tato zatčení souvisejí výhradně s jejich pokojnou a legitimní prací na obranu lidských práv;

F.  vzhledem k tomu, že systematickou praxí egyptských orgánů se stávají nedobrovolná zmizení obránců lidských práv, kteří se poté objeví v rukou státního zastupitelství, což je případ Aláy Abd al-Fattáha, Asmy Da´bísové, Isry Abd al-Fattáhové, Imán al-Halwové, Muhammada Ibráhíma, Abd ar-Rahmána Tárika, Izzata Gunajma, Hajtama Muhammadína a Ibráhíma Mitwallího Hidžázího; vzhledem k tomu, že další, včetně Ibrahima Izzaddína, se stále neobjevili;

G.  vzhledem k tomu, že v přípravném řízení dochází k nadměrnému používání preventivní vyšetřovací vazby a bezpečnostních opatření s cílem zabránit obráncům lidských práv a jejich právníkům, jako je Mahinúr al-Masríová, Muhammad al-Bákir, Isrá Abd al-Fattáhová a Muhammad Ramadán, aby vykonávali svou legitimní činnost v oblasti lidských práv v Egyptě;

H.  vzhledem k tomu, že egyptské orgány brání pokroku ve vyšetřování a odhalování pravdy o únosu, mučení a zabití italského výzkumného asistenta Giulia Regeniho; vzhledem k tomu, že italský parlament přerušil své diplomatické styky s egyptským parlamentem a vyzval parlamenty členských států, aby v duchu solidarity postupovaly obdobně;

I.  vzhledem k tomu, že organizace Reportéři bez hranic zdokumentovala případy nejméně 31 pracovníků sdělovacích prostředků, kteří se v současnosti nacházejí v Egyptě ve vazbě kvůli své profesní činnosti, a to na základě politicky motivovaného stíhání a ve světle několikanásobného porušení práva na spravedlivý proces; vzhledem k tomu, že šest z těchto novinářů bylo zatčeno v souvislosti s nedávnými protesty; vzhledem k tomu, že pozornost se zaměřuje i na pracovníky zahraničních médií s tím, že několik dopisovatelů mezinárodních sdělovacích prostředků bylo deportováno z Egypta nebo jim byl odepřen vstup do země; vzhledem k tomu, že mezinárodní organizace zdokumentovaly blokování internetových stránek zpravodajských médií a aplikací pro zasílání zpráv online či omezení přístupu k těmto aplikacím, a to zejména v posledních týdnech;

J.  vzhledem k tomu, že ačkoli egyptský zákon o nevládních organizacích z roku 2019 upouští od trestů odnětí svobody a ruší agenturu pro otázky bezpečnosti, která byla dříve pověřena schvalováním a sledováním financování ze zahraničí, hrozí, že výrazně omezí občanskou společnost, zavádí další problematická omezení práva na svobodu sdružování a výrazně omezuje činnost domácích i zahraničních nevládních organizací;

K.  vzhledem k tomu, že obránci lidských práv žen v Egyptě i nadále čelí různým formám útisku ze strany státu, zejména v podobě diskreditačních kampaní a trestního stíhání; vzhledem k tomu, že aktivisté hájící práva osob LGBTQI a žen čelí neustálým represím, a to i pod záminkou ochrany „veřejné mravnosti“;

L.  vzhledem k tomu, že v Egyptě pokračuje vážné porušování práva na život prostřednictvím soudnictví, které udělilo a provedlo nebývale vysoký počet trestů smrti týkajících se mnoha jedinců – včetně odsouzení dětí – a to i na základě vojenských a hromadných soudních řízení, která postrádala minimální záruky spravedlivého procesu; vzhledem k tomu, že trestní a vojenské soudy udělily od roku 2014 více než 3 000 trestů smrti a 50 osobám bezprostředně hrozí poprava;

M.  vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva prohlásil, že u soudů je projednáváno několik případů týkajících se osob odsouzených na základě důkazů, které byly údajně získány pomocí mučení, jimž hrozí trest smrti; vzhledem k tomu, že tyto rozsudky jsou patrně v přímém rozporu s egyptským i mezinárodním právem a procesním řádem;

N.  vzhledem k tomu, že egyptské bezpečnostní síly nejsou téměř vůbec hnány k odpovědnosti za závažné porušování lidských práv a vůči armádě neprobíhá žádné náležité vyšetřování případů obvinění z korupce;

O.  vzhledem k tomu, že při protestech na náměstí Rábiʿa v roce 2013 zabily egyptské bezpečnostní síly nejméně 900 osob; vzhledem k tomu, že ačkoli v průběhu následného soudního řízení byly odhaleny četné nesrovnalosti a vysoká komisařka OSN pro lidská práva jej označila za závažný justiční omyl, nikdo z osob odpovědných za masakr nebyl dosud postaven před soud;

P.  vzhledem k tomu, že proces všeobecného pravidelného přezkumu Egypta před zasedáním Rady OSN pro lidská práva, které začíná v listopadu 2019, nabízí mezinárodnímu společenství jedinečnou příležitost prozkoumat stav lidských práv v Egyptě a předložit doporučení ke zlepšení;

Q.  vzhledem k tomu, že mnozí aktivisté v oblasti lidských práv jsou vystaveni represivním opatřením, z nichž některé jsou odvetou za účast na všeobecném pravidelném přezkumu v Egyptě v roce 2014; vzhledem k tomu, že deset obránců lidských práv a sedm nevládních organizací jmenovaných ve věci 173/2011 (dále jen „případ tzv. zahraničního financování“) je předmětem zničujícího zmrazení majetku; vzhledem k tomu, že zákazy cestování platí nadále pro nejméně 31 obránců lidských práv a zaměstnance nezávislých egyptských nevládních organizací zabývajících se lidskými právy, účastníky řízení ve věci 173/2011, ačkoli 43 zaměstnanců zahraničních organizací občanské společnosti odsouzených v roce 2013 ve stejném případě bylo od té doby osvobozeno;

R.  vzhledem k tomu, že Egypt prošel od revoluce v roce 2011 nesnadným vývojem a že mezinárodní společenství tuto zemi podporuje při řešení jejích mnoha výzev; vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Egyptě je křehká, s vysokým rizikem teroristických útoků různých islamistických skupin na Sinajském poloostrově a ve velkých městech v celé zemi, a to i přes agresivní a někdy surovou taktiku vlády při jejich potírání; vzhledem k tomu, že teroristické útoky si vyžádaly životy velkého počtu nevinných civilistů včetně koptů; vzhledem k tomu, že od konce roku 2013 se na severu Sinajského poloostrova nadále stupňují vojenské operace a že vláda provádí masové demolice a nucené vystěhovávání desítek tisíců obyvatel, přičemž zabraňuje nezávislému zpravodajství tím, že zavedla téměř absolutní mediální cenzuru a omezila možnosti příjezdu na Sinaj a odjezdu ze Sinaje;

S.  vzhledem k tomu, že od EU a jejích členských států nepřišla žádná oficiální, silná a jednotná veřejná reakce na tvrdý zásah v Egyptě v září – říjnu 2019; vzhledem k tomu, že priority partnerství EU a Egypta na období 2017–2020 přijaté v červnu 2017 jsou vedeny společnou oddaností všeobecně platným hodnotám demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a představují obnovený rámec pro politickou angažovanost a posílenou spolupráci, a to i v oblasti bezpečnosti, reformy soudnictví a boje proti terorismu, na základě náležité úcty k lidským právům a základním svobodám; vzhledem k tomu, že evropské úsilí o zapojení Egypta do řešení nejvážnějších aspektů porušování lidských práv nepřineslo znatelné výsledky;

T.  vzhledem k tomu, že Egypt je důležitým partnerem Evropské unie a jejích členských států v celé řadě oblastí, včetně obchodu, bezpečnosti a mezilidských kontaktů; vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční záležitosti na svém zasedání konaném dne 21. srpna 2013 pověřila vysokou představitelku přehodnocením pomoci, kterou EU poskytuje Egyptu; vzhledem k tomu, že Rada na tomto zasedání rozhodla, že spolupráce EU s Egyptem bude přizpůsobena vývoji v této zemi; vzhledem k tomu, že EU a Egypt přijaly v červnu 2017 priority partnerství, jejichž cílem je prohloubit spolupráci v celé řadě oblastí, včetně boje proti terorismu, při plném respektování lidských práv a základních svobod;

U.  vzhledem k tomu, že se v závěrech Rady EU pro zahraniční věci ze dne 21. srpna 2013 uvádí, že „členské státy se rovněž dohodly, že v případě Egypta pozastaví licence k vývozu veškerého vybavení, které může být použito k vnitřním represím, a znovu posoudí licence k vývozu materiálu, na nějž se vztahuje společný postoj 2008/944/SZBP, a provedou přezkum své spolupráce s Egyptem v oblasti bezpečnosti“; vzhledem k tomu, že společnosti usazené v několika členských státech EU nadále vyvážejí do Egypta sledovací technologii a další bezpečnostní vybavení, čímž usnadňují hackerské útoky a napadání malwarem, stejně jako další formy útoků proti obráncům lidských práv a aktivistům občanské společnosti, a to jak fyzicky, tak online; vzhledem k tomu, že tato činnost má za následek potlačování svobody projevu na internetu;

1.  důrazně odsuzuje nejnovější tvrdé zásahy a pokračující omezování základních práv v Egyptě, zejména svobodu projevu online i offline, svobodu sdružování a shromažďování, politický pluralismus a právní stát; odsuzuje nadměrné používání násilí vůči demonstrantům a připomíná Egyptu, že jakákoli reakce bezpečnostních sil by měla být v souladu s mezinárodními normami a standardy a s vlastní ústavou;

2.  požaduje zastavení všech aktů násilí, podněcování k násilí, nenávistných projevů, obtěžování, zastrašování, násilných zmizení a cenzury směřujících proti obráncům lidských práv, právníkům, demonstrantům, novinářům, bloggerům, odborářům, studentům, dětem, aktivistům bojujícím za práva žen, osobám LGBTI, organizacím občanské společnosti, politickým odpůrcům a menšinám ze strany státních orgánů, bezpečnostních sil a služeb a jiných skupin v Egyptě; požaduje nezávislé a transparentní vyšetření všech případů porušování lidských práv a pohnání viníků k odpovědnosti; zdůrazňuje, že dodržování lidských práv je jediným způsobem, jak zajistit dlouhodobou stabilitu a bezpečnost Egypta;

3.  vyzývá egyptské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny obránce lidských práv, kteří byli zadrženi nebo odsouzeni pouze za to, že vykonávají svou legitimní a mírovou činnost v oblasti lidských práv, včetně Imán al-Halwové, Muhammada Ibráhíma, Muhammada Ramadána, Abd ar-Rahmána Tárika, Izzata Gunajma, Hajtama Muhammadína, Aláy Abd al-Fattáha, Ibráhíma Mitwalího Hidžázího, Mahinúr al-Masríové, Muhammada al-Bákira a Isry Abd al-Fattáhové, a aby okamžitě zjistila místo pobytu Ibráhíma Izzaddína; dále požaduje propuštění obránců lidských práv, akademických pracovníků a dalších osob ve vyšetřovací vazbě v případě „Coalition Hope“, včetně Zijáda al-Alajmího, Hasana Barbarího a Ramího Ša´asa, jakož i členy strany „Chléb a svoboda“, strany ad-Dustúr a egyptské sociálnědemokratické strany, kteří byli nedávno zadrženi bez přesvědčivých důvodů pro jejich obvinění z trestných činů; vyzývá Egypt, aby po jejich propuštění informoval o místě jejich pobytu, povolil jim plný přístup k rodinám, právníkům podle vlastního výběru a k odpovídající zdravotní péči a aby věrohodně vyšetřil veškerá obvinění ze špatného zacházení nebo mučení;

4.  zdůrazňuje, že je důležité zaručit rovnost všech Egypťanů bez ohledu na jejich víru nebo přesvědčení; vyzývá Egypt, aby přezkoumal své zákony o rouhání s cílem zajistit ochranu náboženských menšin; vítá prohlášení, které vyzývá k obnovení islámské debaty s cílem zpochybnit extremismus a radikalizaci; vyzývá egyptské orgány, včetně vojenských a bezpečnostních sil, aby dodržovaly práva křesťanů, chránily je před násilím a diskriminací a zajistily trestní stíhání osob odpovědných za takovéto činy;

5.  podporuje snahy většiny Egypťanů, kteří si přejí vybudování svobodné, stabilní, prosperující, inkluzivní a demokratické země, která bude dodržovat své vnitrostátní a mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a základních svobod; opakuje, že musí být zaručeno právo na mírové vyjádření názorů a kritiky;

6.  naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby přestaly blokovat internetové stránky místních a mezinárodních zpravodajských organizací a organizací působících v oblasti lidských práv a aby propustily všechny mediální pracovníky, kteří jsou zadržováni proto, že vykonávali svou novinářskou práci;

7.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad odvetnými opatřeními vůči osobám, které spolupracují nebo usilují o spolupráci s mezinárodními organizacemi na ochranu lidských práv nebo s orgány OSN pro lidská práva; vyzývá egyptské orgány, aby uzavřely věc 173/2011 (dále jen „případ financování ze zahraničí“), zrušily veškeré zákazy cestování uložené přinejmenším 31 zastáncům lidských práv a zaměstnancům nevládních organizací působících v oblasti lidských práv v rámci tohoto případu, stejně jako všechny další svévolně uložené zákazy cestování, a aby umožnily egyptským zastáncům lidských práv usazeným v Egyptě cestovat tak, aby se mohli osobně zúčastnit egyptského všeobecného pravidelného přezkumu, který začíná dne 13. listopadu 2019;

8.  žádá, aby byl zrušen nově přijatý zákon o nevládních organizacích a aby byl nahrazen novým právním rámcem vypracovaným na základě skutečné konzultace s organizacemi občanské společnosti v souladu s egyptskou ústavou a mezinárodními standardy;

9.  vyjadřuje politování nad skutečností, že nebyl věrohodně vyšetřen únos, mučení a vražda italského výzkumného asistenta Giulia Regeniho v roce 2016 a že za tyto činy nebyl nikdo potrestán; znovu vyzývá egyptské orgány, aby objasnily okolnosti úmrtí Giulia Regeniho a Erica Langa a pohnaly odpovědné osoby k odpovědnosti, a to v plné spolupráci s orgány členských států, jichž se tyto případy týkají;

10.  požaduje, aby orgány pozměnily, přijaly a účinně prováděly právní předpisy k odstranění všech forem diskriminace a aby zavedly trestní odpovědnost za všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách, a to i změnou zákona o postavení jednotlivce a zavedením právních ustanovení zakazujících násilí na základě pohlaví, jakož i sexuální obtěžování, útoky a znásilnění; dále vyzývá příslušné orgány, aby účinně prováděly národní strategii boje proti násilí na ženách, a to v partnerství s nezávislými organizacemi občanské společnosti, které mají v této oblasti uznávané odborné znalosti;

11.  vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že od nástupu prezidenta Sisiho do funkce prudce vzrostlo vykonávání trestu smrti v Egyptě; naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby vyhlásily moratorium na popravy s cílem zrušit vykonávání trestu smrti v Egyptě, a opakuje svou výzvu Egyptu, aby podepsal a ratifikoval druhý opční protokol k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (ICCPR), jehož cílem je trest smrti zrušit;

12.  vyjadřuje svou nejupřímnější soustrast rodinám obětí terorismu; vyjadřuje solidaritu s egyptským lidem a opětovně potvrzuje svou angažovanost v boji proti šíření radikálních ideologií a teroristických skupin; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily vykonávání jejich probíhajících vojenských operací na Sinaji v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv, dále aby důkladně vyšetřily všechny případy porušování předpisů a okamžitě otevřely sever Sinaje nezávislým humanitárním organizacím a nezávislým pozorovatelům a novinářům;

13.  vyjadřuje politování nad tím, že vysoká představitelka ani členské státy nezareagovaly na poslední vlnu zatýkání; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby na současné tvrdé zákroky a porušování lidských práv zareagovaly jednotným a rozhodným způsobem; očekává, že ESVČ zařadí situaci obhájců lidských práv v Egyptě mezi své priority a podá Parlamentu zprávu o tom, jak tuto otázku řeší s Káhirou, ale i o jednotlivých případech uvedených v tomto usnesení; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby využily všech nástrojů, které mají k dispozici, včetně dvoustranných a mnohostranných nástrojů, jednání o obchodu, evropské politiky sousedství, pomoci a případně i cílených omezujících opatření, k tomu, aby zastavily tvrdé zákroky Egypta a zajistily konkrétní pokrok v oblasti lidských práv v této zemi;

14.  vyzývá k důkladnému a komplexnímu přezkumu svých vztahů s Egyptem; domnívá se, že lidskoprávní situace v Egyptě vyžaduje důkladnou revizi operací Komise v oblasti rozpočtové podpory, která by se měla omezit především na podporu občanské společnosti;

15.  naléhavě žádá, aby byly dodržovány závazky přijaté v rámci priorit partnerství EU a Egypta pro období 2017–2020, a vyzývá k jejich úplnému a náležitému plnění; vyzývá EU, aby s ohledem na jednání o nových prioritách partnerství stanovila jasná kritéria, na základě kterých bude další spolupráce s Egyptem podmíněna pokrokem v oblasti reformy demokratických institucí, právního státu a lidských práv, a aby do všech jednání s egyptskými orgány začlenila otázky lidských práv; opakuje, že lidská práva by neměla být oslabována řízením migrace nebo protiteroristickými opatřeními;

16.  opakovaně vyzývá členské státy EU, aby navázaly na své závěry ze dne 21. srpna 2013, v nichž oznámily pozastavení vývozních licencí pro jakékoli zařízení, které by mohlo být použito pro účely vnitřní represe v souladu se společným postojem 2008/944/SZBP, a odsuzuje skutečnost, že členské státy EU tyto závazky neustále porušují; vyzývá proto členské státy, aby zastavily vývoz technologií sledování a jiného bezpečnostního zařízení do Egypta, které by mohlo usnadnit útoky na obhájce lidských práv a aktivisty občanské společnosti, včetně aktivistů působících na sociálních sítích, či jakýkoli jiný druh vnitřní represe; vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby podala zprávu o současném stavu vojenské a bezpečnostní spolupráce členských států s Egyptem; vyzývá EU, aby v plném rozsahu prováděla kontroly vývozu do Egypta, pokud jde o zboží, které by mohlo být použito k represím, mučení nebo výkonu trestu smrti;

17.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby jakékoli ujednání mezi EU a Egyptem v oblasti migrace striktně dodržovalo mezinárodní standardy v oblasti lidských práv, respektovalo základní práva migrantů a uprchlíků a zajišťovalo dostatečnou transparentnost a odpovědnost;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, vládě a parlamentu Egypta a Africké komisi pro lidská práva a práva národů.

(1) Úř. věst. C 224, 21.6.2016, s. 5.
(2) Úř. věst. C 300, 18.8.2016, s. 34.
(3) Úř. věst. C 50, 9.2.2018, s. 42.
(4) Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 35.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2018)0526.

Poslední aktualizace: 30. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí