Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2881(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0145/2019

Разисквания :

PV 24/10/2019 - 3.3
CRE 24/10/2019 - 3.3

Гласувания :

PV 24/10/2019 - 8.3

Приети текстове :

P9_TA(2019)0044

Приети текстове
PDF 132kWORD 48k
Четвъртък, 24 октомври 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Предложеният нов наказателен кодекс на Индонезия
P9_TA(2019)0044RC-B9-0145/2019

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2019 г. относно предложения нов наказателен кодекс на Индонезия (2019/2881(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Индонезия,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Индонезия (СПС), което влезе в сила на 1 май 2014 г.,

–  като взе предвид седмия диалог за правата на човека между ЕС и Индонезия от 1 февруари 2018 г.,

–  като взе предвид 8-ия кръг от преговорите относно Споразумението за свободна търговия между ЕС и Индонезия, състоял се през юни 2019 г.,

–  като взе предвид проекта на наказателен кодекс, представен на 15 септември 2019 г.,

–  като взе предвид Принципите от Джогджакарта,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Индонезия през 2006 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1987 г.,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Индонезия е на четвърто място в света по население, че тя е стабилна демокрация в региона, че има най-многобройната мюсюлманска общност и представлява разнородно общество, състоящо се от 265 милиона граждани от различни етноси, езици и култури;

Б.  като има предвид, че правителството на Индонезия предложи проект на наказателен кодекс за изменение на действащия наказателен кодекс; като има предвид, че този проект на наказателен кодекс беше финализиран на 15 септември 2019 г.;

В.  като има предвид, че проектът на наказателен кодекс съдържа членове, които нарушават правата на жените, религиозните малцинства и лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, както и свободата на словото и на сдружаване;

Г.  като има предвид, че през септември хиляди хора, включително студенти, се събраха в Индонезия, за да протестират срещу проекта на наказателен кодекс, и призоваха за спиране на неговото приемане;

Д.  като има предвид, че на 20 септември 2019 г. президентът на Индонезия разпореди на индонезийския парламент да забави приемането на законопроекта вследствие на масовите протести; като има предвид, че решението за приемането сега е в ръцете на индонезийската Камара на представителите;

Е.  като има предвид, че член 2 от проекта на наказателния кодекс, отнасящ се до „живите закони“, се счита за неясен, тъй като не съдържа списък на наказуеми престъпления, което би могло да се използва за узаконяване на стотиците съществуващи и дискриминационни закони на шариата на местно равнище;

Ж.  като има предвид, че проектът на наказателен кодекс предвижда наказание за извънбрачни сексуални отношения до една година лишаване от свобода; като има предвид, че тази разпоредба на практика криминализира всички практики между партньори от същия пол; като има предвид, че този член ще изложи всички работещи в секс индустрията лица на наказателно преследване;

З.  като има предвид, че в предложения наказателен кодекс се посочва, че съжителстващите без да са сключили брак лица могат да бъдат осъдени на шест месеца лишаване от свобода;

И.  като има предвид, че отношенията между лица от един и същи пол не са официално признати от индонезийските органи и следователно тази разпоредба е пряко насочена срещу тях; като има предвид, че в Индонезия се наблюдават безпрецедентен брой насилствени и дискриминационни нападения, както и многобройни актове на тормоз и все по-чести случаи на използване на слово на омразата срещу ЛГТБИ лица;

Й.  като има предвид, че разпоредбите в проекта на наказателния кодекс представляват надграждане спрямо съществуващия Закон за богохулството; като има предвид, че съгласно настоящия закон от 1965 г. насам над 150 души, повечето от които принадлежат към религиозни малцинства, са били осъдени за богохулството; като има предвид, че Законът за богохулството излага на риск религиозните малцинства в контекста на нарастваща нетърпимост спрямо малцинствата в Индонезия;

К.  като има предвид, че проектът на наказателен кодекс ограничава предоставянето на информация относно контрацепцията и улесняването на контрацепцията за лица под 18-годишна възраст; като има предвид, че ограниченият достъп до противозачатъчни средства има особено тежки последици за маргинализираните групи, които вече поемат по-голямата част от бремето на епидемията на ХИВ в Индонезия;

Л.  като има предвид, че в предложения наказателен кодекс се посочва, че жена, която е претърпяла аборт, може да бъде осъдена на до четири години лишаване от свобода; като има предвид, че всеки, който помага на бременна жена да направи аборт, може да бъде осъден на до пет години лишаване от свобода;

М.  като има предвид, че през септември Индонезия прие спорен закон, който отслабва националната Комисия за изкореняване на корупцията, известна още като „КПК“, която от създаването си през 2002 г. насам е провела успешни наказателни преследвания срещу стотици политици; като има предвид, че разпоредбите на действащия наказателен кодекс, на Закона за електронната информация и сделките и на законодателството за борба с тероризма бяха произволно използвани за ограничаване на работата на защитниците на правата на човека;

Н.  като има предвид, че защитниците на правата на човека са взети под прицел поради тяхната работа, осъждаща нарушенията на правата на човека, особено във връзка с протестите в Западна Папуа; като има предвид, че от началото на протестите най-малко 40 души са били убити и най-малко 8 000 местни папуаси и други индонезийци са били разселени от домовете си в Западна Папуа; като има предвид, че на журналисти и независими органи на ООН многократно е отказван достъп до региона;

О.  като има предвид, че на 2 май 2019 г. гражданин на ЕС Якуб Фабиан Скшипски от Полша беше осъден от Районния съд във Вамена на пет години лишаване от свобода за предполагаемото му участие във сепаратисткото движение на Папуа;

П.  като има предвид, че между 2015 и 2018 г. над 40 души са били осъдени на смърт, а над 300 затворници остават със смъртна присъда в Индонезия; като има предвид, че смъртното наказание е жестоко, нечовешко и унизително наказание, което е в противоречие с правото на живот;

1.  приветства факта, че отношенията между ЕС и Индонезия се основават на споделени ценности за демокрация и добро управление, зачитане на правата на човека и насърчаването на мира, стабилността и икономическия напредък;

2.  изразява дълбока загриженост относно разпоредбите в проекта на преразгледания наказателен кодекс на Индонезия, който позволява дискриминация въз основа на пол, религия и сексуална ориентация, както и дискриминация срещу малцинствата;

3.  приветства решението на президента Видодо за отлагане на приемането му; призовава индонезийския парламент да преразгледа по същество предложения наказателен кодекс, за да го приведе в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека и да премахне всички дискриминационни разпоредби;

4.  призовава индонезийските органи да отменят всички правни разпоредби, ограничаващи основните права и свободи, и да приведат цялото си законодателство в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека и международните задължения на Индонезия;

5.  призовава органите на Индонезия да защитават правата на ЛГБТИ лицата чрез наказателно преследване на всяка форма на преследване на ЛГТБИ лица и да декриминализират хомосексуалността чрез изменение на Наказателния кодекс; призовава индонезийските длъжностни лица да се въздържат от провокационни изявления срещу ЛГБТИ лица, които допълнително ги стигматизират; насърчава индонезийските органи да създават благоприятни условия за политическия диалог с основните заинтересовани страни в гражданското общество с цел насърчаване и гарантиране на всеобщото прилагане на правата на човека;

6.  призовава за преразглеждане на разпоредбите относно Закона за богохулството, тъй като той излага на риск религиозните малцинства и атеистите; подкрепя препоръките на ООН за отмяна на член 156 и член 156, буква а) от Наказателния кодекс, на Закона за предотвратяване на злоупотреби и оклеветяване на религията, на Закона за електронните трансакции и данните, за изменение на законодателството за борба с тероризма и за оттегляне на обвиненията и прекратяване на наказателните преследвания срещу лицата, обвинени в богохулство;

7.  отбелязва със загриженост ограничаването на свободното разпространение на жизненоважна информация за сексуалното здраве в проекта на наказателен кодекс; насърчава достъпа до нецензурирана информация относно контрацепцията и семейното планиране за жени и момичета;

8.  потвърждава, че достъпът до здравеопазване, включително сексуално и репродуктивно здраве, е сред правата на човека; подчертава, че следва да се гарантира подходящо и достъпно сексуално и репродуктивно здравеопазване, включително сексуално образование и информация, семейно планиране, контрацептивни методи, както и безопасни и законни аборти; отбелязва, че тези услуги са важни за спасяването на живота на жените, намаляването на смъртността сред новородените и децата и за предотвратяване на болестите, предавани по полов път, включително ХИВ/СПИН;

9.  повтаря призива си към органите на властта да въведат отново мораториум върху всички екзекуции с оглед на премахването на смъртното наказание; отбелязва, че тази препоръка беше приета от Индонезия през последния цикъл на всеобщия периодичен преглед през 2017 г.; призовава ЕС и френското правителство да направят всичко по силите си, за да гарантират, че Оливие Жове няма да бъде осъден на смърт;

10.  призовава за постоянно и внимателно наблюдение на положението с правата на човека в Индонезия, по-специално чрез редовно докладване от страна на делегацията на Европейския съюз за Индонезия и Бруней; призовава делегацията на Европейския съюз за Индонезия и Бруней, както и държавите членки, да направят всичко възможно, за да предоставят спешна защита и подкрепа на защитниците на правата на човека, които са изложени на риск;

11.  изразява съжаление във връзка с приемането на новото законодателство за борба с корупцията, съгласно което вместо независим орган КПК ще стане правителствена агенция, и призовава за преразглеждане на това законодателство;

12.  изразява загриженост относно насилието в Западна Папуа; призовава индонезийските органи да проведат независимо разследване във връзка с неотдавнашните протести в Западна Папуа; призовава за ограничаване на разполагането на силите за сигурност в региона; настоятелно призовава правителството на Индонезия да разгледа положението в Западна Папуа чрез политически диалог; призовава органите да предоставят безпрепятствен достъп на служителите на ООН, на НПО и на журналистите до Западна Папуа;

13.  изразява своята загриженост относно случая с полския гражданин Якуб Фабиан Скшипски, който е политически затворник в Индонезия; изразява загриженост от факта, че в светлината на неотдавнашните събития в Папуа, неговото продължаващо лишаване от свобода във Вамена не само би изложило на риск неговите права на човека, но също така би застрашило неговия живот; призовава Европейската служба за външна дейност да повдигне въпроса за случая на Скшипски по време на предстоящите диалози с Индонезия и да поиска от индонезийските органи да разрешат прехвърлянето му в Полша;

14.  призовава Индонезия да отправи постоянна покана за всички специални процедури на Съвета на ООН по правата на човека, която следва да включва безпрепятствен достъп до цялата територия на страната;

15.  призовава правителството на Индонезия да изпълни всички свои задължения и да зачита, защитава и отстоява правата и свободите, заложени в Международния пакт за граждански и политически права;

16.  подчертава значението на включването на обвързващи и приложими разпоредби относно зачитането на правата на човека в споразумението за свободна търговия между ЕС и Индонезия, по което в момента се водят преговори;

17.  приветства продължаващия ежегоден диалог между ЕС и Индонезия относно правата на човека и очаква предстоящия диалог през ноември;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Индонезия, на генералния секретар на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, както и на Съвета на ООН по правата на човека.

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност