Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2881(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0145/2019

Rozpravy :

PV 24/10/2019 - 3.3
CRE 24/10/2019 - 3.3

Hlasování :

PV 24/10/2019 - 8.3

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0044

Přijaté texty
PDF 135kWORD 46k
Čtvrtek, 24. října 2019 - Štrasburk Konečné znění
Návrh nového trestního zákoníku Indonésie
P9_TA(2019)0044RC-B9-0145/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2019 o návrhu nového trestního zákoníku Indonésie (2019/2881(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Indonésii,

–  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Indonésií, která vstoupila v platnost dne 1. května 2014,

–  s ohledem na sedmý dialog o lidských právech mezi EU a Indonésií, který se konal dne 1. února 2018,

–  s ohledem na osmé kolo jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Indonésií, které se konalo v červnu 2019,

–  s ohledem na návrh trestního zákoníku, který byl předložen dne 15. září 2019,

–  s ohledem na zásady z Yogyakarty,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966, kterou Indonésie ratifikovala v roce 2006,

–  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1987,

–  s ohledem na obecné pokyny EU týkající se trestu smrti,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Indonésie je čtvrtou nejlidnatější zemí světa, stabilní demokracií v daném regionu, největší převážně muslimskou zemí a různorodou společností, která čítá 265 milionů občanů různých náboženství, etnik, jazyků a kultur;

B.  vzhledem k tomu, že vláda Indonésie předložila návrh trestního zákoníku, kterým se reviduje stávající trestní zákoník; vzhledem k tomu, že tento návrh trestního zákoníku byl finalizován dne 15. září 2019;

C.  vzhledem k tomu, že tento návrh trestního zákoníku obsahuje články, které porušují práva žen, náboženských menšin a osob z řad LGBTI a omezují svobodu projevu a sdružování;

D.  vzhledem k tomu, že v září protestovaly proti tomuto návrhu trestního zákoníku na demonstracích napříč Indonésií tisíce lidí, včetně studentů, a že demonstranti vyzývali k pozastavení jeho přijímání;

E.  vzhledem k tomu, že v návaznosti na tyto rozsáhlé demonstrace přikázal dne 20. září 2019 prezident Indonésie indonéskému parlamentu, aby přijetí zákoníku odložil; vzhledem k tomu, že rozhodnutí o jeho přijetí nyní závisí na indonéské poslanecké sněmovně;

F.  vzhledem k tomu, že článek 2 návrhu trestního zákoníku odkazuje na „uplatňované zákony“ (living laws), a je proto považován za nejasný, protože se v něm neuvádí seznam činů, které jsou trestné, což by bylo možné využít k legitimizaci stovek stávajících diskriminačních pravidel na místní úrovni vycházejících z práva šaría;

G.  vzhledem k tomu, že návrh trestního zákoníku trestá mimomanželský pohlavní styk trestem odnětí svobody do jednoho roku; vzhledem k tomu, že toto ustanovení ve skutečnosti kriminalizuje veškeré homosexuální pohlavní jednání; vzhledem k tomu, že na základě tohoto článku bude možné trestně stíhat všechny osoby pracující v sexuálním průmyslu;

H.  vzhledem k tomu, že tento návrh trestního zákoníku stanoví, že osoby, které žijí ve společné domácnosti, aniž by byly sezdány, mohou být potrestány odnětím svobody v délce šesti měsíců;

I.  vzhledem k tomu, že indonéské orgány oficiálně neuznávají vztahy osob stejného pohlaví, a tyto vztahy jsou tedy výslovně cílem represe; vzhledem k tomu, že Indonésie čelí bezprecedentnímu počtu násilných a diskriminačních útoků a početným případům pronásledování osob z řad LGBTI, přičemž se čím dál tím častěji setkáváme s agresivními verbálními projevy nenávisti namířenými proti této komunitě;

J.  vzhledem k tomu, že ustanovení tohoto návrhu trestního zákoníku dále rozšiřují platný zákon o rouhání; vzhledem k tomu, že na základě stávajícího zákona o rouhání již bylo od jeho přijetí v roce 1965 odsouzeno více než 150 osob, většinou příslušníků náboženských menšin; vzhledem k tomu, že v době, kdy v Indonésii roste netolerantnost vůči náboženským menšinám, zákon o rouhání tyto menšiny ohrožuje;

K.  vzhledem k tomu, že tento návrh trestního zákoníku omezuje poskytování informací o metodách antikoncepce a zpřístupňování antikoncepce osobám mladším 18 let; vzhledem k tomu, že omezený přístup k antikoncepci má obzvláště vážné dopady na marginalizované skupiny, které jsou již dnes hlavní obětí epidemie HIV v Indonésii;

L.  vzhledem k tomu, že tento návrh trestního zákoníku stanoví, že žena, která podstoupí potrat, může být potrestána odnětím svobody v délce až čtyř let; vzhledem k tomu, že tento návrh trestního zákoníku stanoví, že osoba, která těhotné ženě pomůže podstoupit potrat, může být potrestána odnětím svobody v délce až pěti let;

M.  vzhledem k tomu, že v září přijala Indonésie kontroverzní zákon, který oslabil Komisi pro vymýcení korupce (rovněž známou jako „KPK“), která od svého zřízení v roce 2002 úspěšně stíhala stovky politiků; vzhledem k tomu, že ustanovení stávajícího trestního zákoníku, zákona o elektronických informacích a transakcích a protiteroristické legislativy byla zneužita ke svévolnému omezování práce obránců lidských práv;

N.  vzhledem k tomu, že obránci lidských práv se stali terčem odvetných útoků za to, že odsoudili porušování lidských práv, zejména v souvislosti s demonstracemi v provincii Západní Papua; vzhledem k tomu, že od začátku těchto demonstrací bylo zabito nejméně 40 osob a nejméně 8 000 domorodých Papuánců a dalších Indonésanů bylo vysídleno z jejich domovů v Západní Papui; vzhledem k tomu, že novinářům a nezávislým orgánům OSN byl do tohoto regionu opakovaně odepřen přístup;

O.  vzhledem k tomu, že dne 2. května 2019 byl občan EU Jakub Fabian Skrzypski z Polska odsouzen soudem v distriktu Wamena k pěti letům odnětí svobody za své údajné zapojení se do separatistického hnutí v Papui;

P.  vzhledem k tomu, že mezi lety 2015 a 2018 byl v Indonésii vynesen rozsudek smrti nad více než 40 lidmi a v cele smrti stále čeká na popravu přes 300 vězňů; vzhledem k tomu, že trest smrti je krutým, nehumánním a ponižujícím trestem, který porušuje právo na život;

1.  vítá skutečnost, že vztahy mezi EU a Indonésií jsou založeny na sdílených hodnotách demokracie a řádné správy věcí veřejných, dodržování lidských práv a prosazování míru, stability a hospodářského pokroku;

2.  je hluboce znepokojen ustanoveními návrhu revize indonéského trestního zákoníku, který umožňuje diskriminaci na základě pohlaví, náboženského vyznání á sexuální orientace a také diskriminaci menšin;

3.  vítá nařízení prezidenta Widoda odložit jeho přijímání; vyzývá indonéský parlament, aby tento návrh trestního zákoníku zásadně zrevidoval, aby odpovídal mezinárodním standardům v oblasti lidských práv a aby z něj byla odstraněna veškerá diskriminační ustanovení;

4.  vyzývá indonéské orgány, aby zrušily veškerá právní ustanovení omezující základní práva a svobody a uvedly své právní předpisy do souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv a s mezinárodními závazky Indonésie;

5.  vyzývá indonéské orgány, aby chránily práva osob LGBTI tím, že budou stíhat jakékoli pronásledování těchto osob a změnou trestního zákoníku přestane být homosexualita trestným činem; vyzývá představitele indonéského státu, aby se zdrželi výroků dmýchajících nenávist vůči osobám LGBTI, ty je totiž pouze ještě více stigmatizují; podněcuje indonéské orgány k pěstování politického dialogu s klíčovými zúčastněnými stranami z řad občanské společnosti, aby tak podpořily a zabezpečily všeobecné uplatňování lidských práv;

6.  požaduje revizi ustanovení týkajících se zákona o rouhání, protože ohrožuje náboženské menšiny a bezvěrce; podporuje doporučení OSN zrušit ustanovení článku 156 a čl. 156 písm. a) trestního zákoníku, zákon o předcházení zneužívání a hanobení náboženství a zákon o elektronických transakcích, změnit protiteroristickou legislativu a stáhnout žaloby proti osobám obviněných z rouhání a zastavit jejich stíhání;

7.  se znepokojením konstatuje, že návrh trestního zákoníku omezuje volné šíření zásadně důležitých informací o sexuálním zdraví; podněcuje k tomu, aby měly ženy a dívky přístup k necenzurovaným informacím o antikoncepci a plánovaném rodičovství;

8.  potvrzuje, že přístup ke zdravotní péči, zejména v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, je jedním z lidských práv; zdůrazňuje, že by měla být zaručena řádná a dostupná péče o sexuální a reprodukční zdraví, včetně sexuální výchovy a informací, plánování rodičovství, metod antikoncepce a také bezpečných a legálních potratů; konstatuje, že tyto služby jsou důležité, protože zachraňují životy žen, snižují novorozeneckou a dětskou úmrtnost a zajišťují prevenci sexuálně přenosných onemocnění, včetně HIV/AIDS;

9.  opakuje svou výzvu, aby orgány znovu vyhlásily moratorium na vykonávání všech poprav s výhledem na zrušení trestu smrti; podotýká, toto doporučení Indonésie při posledním cyklu všeobecného pravidelného přezkumu v roce 2017 akceptovala; vyzývá EU a francouzskou vládu, aby učinily, co je v jejich silách, aby Olivier Jover nebyl odsouzen k trestu smrti;

10.  žádá trvalé a bedlivé sledování stavu dodržování lidských práv v Indonésii, zejména formou pravidelných zpráv delegace Evropské unie v Indonésii a Bruneji; vyzývá delegaci Evropské unie v Indonésii a Bruneji a členské státy, aby učinily vše, co je v jejich silách, aby poskytli lidem v ohrožení ochranu v nouzové situaci a podporu;

11.  vyjadřuje politování nad přijetím nové protikorupční legislativy, podle níž se KPK stane vládní agenturou, a nebude již tedy nezávislým orgánem, a žádá revizi této legislativy;

12.  vyjadřuje znepokojení nad násilím v Západní Papui; vyzývá indonéské orgány, aby nezávislým způsobem vyšetřili okolnosti nedávných protestů v Západní Papui; vyzývá ke zdrženlivosti při nasazování bezpečnostních sil v tomto regionu; vyzývá indonéskou vládu, aby situaci v Západní Papui řešila politickým dialogem; vyzývá orgány, aby poskytly představitelům OSN, nevládním organizacím a novinářům neomezený přístup do Západní Papuy;

13.  vyjadřuje znepokojení nad případem polského občana Jakuba Fabiana Skrzypského, který se stal v Indonésii politickým vězněm; obává se, že ve světle nedávných událostí v Papui hrozí, že pokud by i nadále setrvával ve vězení, budou nejen porušena jeho lidská práva, ale bude v ohrožení i jeho život; žádá Evropskou službu pro vnější činnost, aby případ Skrzypského nadnesla na nadcházejícím dialogu s Indonésií, a požaduje, aby indonéské orgány povolily jeho převoz do Polska;

14.  vyzývá Indonésii, aby rozšířila stálé pozvání k návštěvě země na všechny zástupce zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva, přičemž by mělo zahrnovat ničím neomezený přístup do celé země;

15.  vyzývá indonéskou vládu, aby plnila veškeré své závazky a respektovala, chránila a prosazovala práva a svobody zakotvené v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech;

16.  poukazuje na to, že je důležité, aby součástí dohody o volném obchodu mezi EU a Indonésií, která se právě sjednává, byla závazná a vynutitelná ustanovení o dodržování lidských práv;

17.  vítá pokračující každoroční dialog o lidských právech mezi EU a Indonésií a těší se na ten nadcházející, který se uskuteční v listopadu;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Indonésie, generálnímu tajemníkovi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Mezivládní komisi sdružení ASEAN pro lidská práva a Radě OSN pro lidská práva.

Poslední aktualizace: 30. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí