Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2854(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B9-0118/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0047

Usvojeni tekstovi
PDF 138kWORD 51k
Četvrtak, 24. listopada 2019. - Strasbourg
Učinci stečaja grupacije Thomas Cook
P9_TA(2019)0047RC-B9-0118/2019

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. listopada 2019. o negativnom utjecaju stečaja grupacije Thomas Cook na turizam EU-a (2019/2854(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 6. točku (d) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 195. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije od 21. listopada 2019. o učincima stečaja grupacije Thomas Cook,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91(1),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 19. listopada 2007. naslovljenu „Program za konkurentan i održiv europski turizam” (COM(2007)0621),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 30. lipnja 2010. naslovljenu „Europa, vodeće svjetsko turističko odredište – novi politički okvir za turizam u Europi” (COM(2010)0352),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici(3), a posebno članak 8. o valjanosti operativne licencije i članak 9. o privremenom oduzimanju i poništavanju operativne licencije,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 29. listopada 2015. o novim izazovima i konceptima za poticanje turizma u Europi(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 29. ožujka 2012. o djelovanju i primjeni utvrđenih prava osoba koje putuju zrakoplovom(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2009. o odšteti putnicima u slučaju stečaja zrakoplovne kompanije(6),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 18. ožujka 2013. o zaštiti putnika u slučaju nesolventnosti zračnog prijevoznika (COM(2013)0129), u kojoj Komisija utvrđuje mjere za poboljšanje zaštite putnika u slučaju nesolventnosti zračnog prijevoznika, uključujući bolju provedbu Uredbe (EZ) br. 261/2004,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (Uredba o EGF-u)(7),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. veljače 2014. naslovljenu „Europska strategija za veći rast i radna mjesta u obalnom i pomorskom turizmu” (COM(2014)0086),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 261/2004 o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta i Uredbe (EZ) br. 2027/97 odgovornosti zračnih prijevoznika u pogledu zračnog prijevoza putnika i njihove prtljage(8),

–  uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ(9),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 1. ožujka 2019. naslovljenu „Strategija zrakoplovstva za Europu: Održavanje i promicanje visokih socijalnih standarda” (COM(2019)0120),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 14. studenoga 2018. naslovljenu „Višegodišnji financijski okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora”(10),

–  uzimajući u obzir Zaključke Vijeća od 27. svibnja 2019. o konkurentnosti turističkog sektora kao pokretača održivog razvoja, stvaranja radnih mjesta i socijalne kohezije u EU-u u sljedećem desetljeću,

–  uzimajući u obzir članak 132. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da stečaj britanskog poduzeća Thomas Cook, drugog najvećeg organizatora putovanja u svijetu i jednog od najstarijih takvih poduzeća, izrazito negativno utječe na gospodarstvo, unutarnje tržište EU-a, zapošljavanje, povjerenje potrošača i slobodno kretanje osoba diljem EU-a i šire;

B.  budući da je likvidacija grupacije Thomas Cook ugrozila 22 000 radnih mjesta diljem svijeta, pri čemu se njih 9000 nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini, 2500 u Španjolskoj i više od 1000 u Grčkoj; budući da je vjerojatno da će se, čak i ako je sudbina tih radnih mjesta još uvijek neizvjesna, to stanje u znatnoj mjeri višestruko odraziti ne samo na turistički i prometni sektor, nego i na gospodarstvo EU-a u cjelini;

C.  budući da je stečaj grupacije Thomas Cook uzrokovan brojnim čimbenicima te da je jedan od njih činjenica da poduzeće nije promijenilo svoj poslovni model i uvelo inovacije kako bi ostalo konkurentno u digitalnom gospodarstvu; budući da su britanske vlasti već bile dobro upoznate s financijskim stanjem grupacije Thomas Cook;

D.  budući da je zbog prestanka djelovanja grupacije Thomas Cook, koja je upravljala hotelima, odmaralištima i zračnim prijevoznicima u 16 zemalja te čije je usluge koristilo 19 milijuna ljudi godišnje, bilo nužno poduzeti operaciju golemih razmjera kako bi se s različitih lokacija diljem svijeta u svoja mjesta podrijetla vratilo više od 600 000 putnika;

E.  budući da je samo ove godine nekoliko zračnih prijevoznika proglasilo stečaj, što je imalo ozbiljne posljedice na poduzeća, turizam i potrošače; budući da je u travnju 2019. Agencija Ujedinjene Kraljevine za civilno zrakoplovstvo grupaciji Thomas Cook izdala još jednu dvanaestomjesečnu operativnu licenciju;

F.  budući da je nekoliko država članica najavilo donošenje ciljanih mjera za potporu svojem turističkom sektoru radi ublažavanja negativnih učinaka propasti grupacije Thomas Cook; budući da još uvijek nije aktiviran nijedan mehanizam potpore EU-a;

G.  budući da turizam predstavlja oko 4 % BDP-a EU-a, da je u njemu zaposleno oko 12,3 milijuna radnika te da osigurava najmanje 5 % svih radnih mjesta (više od 27 milijuna radnika i gotovo 12 % svih radnih mjesta ako se u obzir uzme povezanost s drugim sektorima); budući da je Europa vodeće svjetsko turističko odredište, čiji tržišni udio prema podacima iz 2018. iznosi 50,8 %; budući da turizam i izravno i neizravno čini 10,3 % ukupnog BDP-a država EU-28 te se očekuje da će ta brojka do 2027. porasti na 11,2 % BDP-a;

H.  budući da je u sektoru turizma zastupljena velika raznolikost usluga i profesija, u čemu ključnu ulogu ima mobilnost, te da je, zbog osobne prirode djelatnosti u tom sektoru, potreban velik broj zaposlenika; budući da turizam pruža snažan poticaj mnogim drugim sektorima gospodarstva; budući da u tom sektoru prevladavaju mala i srednja poduzeća te samozaposlene osobe čijim se djelovanjem stvaraju radna mjesta i bogatstvo u regijama koje uvelike ovise o turizmu; budući da je sektor turizma posebno osjetljiv na opasnosti koje uzrokuju i priroda i čovjek, a koje se ne mogu predvidjeti;

I.  budući da od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona EU ima nadležnost podupirati ili dopunjavati djelovanje država članica u području turizma; budući da, s druge strane, za turizam ne postoji posebna linija u proračunu EU-a, a što je Parlament zatražio u svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027., u kojoj poziva na uvođenje posebnih sredstava za održivi turizam;

J.  budući da sektor turizma u velikoj mjeri iziskuje bolju koordinaciju na razini EU-a te jasnu politiku EU-a u području turizma, koja će biti popraćena odgovarajućom proračunskom potporom;

K.  budući da je turizam ključni sektor za gospodarstvo i zapošljavanje u EU-u te bi stoga prioriteti nove Komisije, a posebno podržavanje „gospodarstva u interesu građana”, trebali odražavati važnost tog sektora i njegove potrebe;

L.  budući da je prestanak djelovanja grupacije Thomas Cook nanio veliku gospodarsku štetu sektoru turizma, zapošljavanju i lokalnim zajednicama te je doveo do gubitka zračne povezanosti nekih područja država članica EU-a; budući da će zbog toga biti potrebno poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se poboljšala konkurentnost tog sektora i zajamčilo da Europa zadrži položaj vodećeg svjetskog turističkog odredišta te da turizam i dalje bude pokretač rasta i održivog razvoja europskih gradova i regija;

M.  budući da putnici imaju pravo na ostvarenje planiranih usluga, posebno zbog toga što su cijenu karte platili već prije pružanja usluge; budući da je bitno putnicima pružiti razumljive, točne i pravovremene informacije dostupne svima; budući da je mnogim potrošačima bilo nejasno koja su njihova prava na naknadu i koji su dijelovi njihovih rezervacija bili pokriveni osiguranjem;

N.  budući da je u vlastitoj Rezoluciji od 15. siječnja 2013. s preporukama Komisiji o informiranju radnika i savjetovanju s njima, predviđanju i restrukturiranju(11) Parlament pozvao Komisiju da, nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, podnese prijedlog za pravni akt o informiranju radnika i savjetovanju s njima, predviđanju restrukturiranja i upravljanju njime;

1.  duboko je zabrinut zbog toga što je 600 000 osoba bilo primorano ostati daleko od svojih domova, među kojima su mnogi ostali na odredištu, a da im pritom nisu ponuđene alternativne mogućnosti za povratak, što se pokazalo kao golema pravna nesigurnost za turistički sektor i znatan nedostatak zaštite potrošača; također je zabrinut zbog tisuća zaposlenika diljem Europe koji su izgubili radna mjesta, tisuća lokalnih dobavljača i društava kćeri, uglavnom malih i srednjih poduzeća, koji se zbog stečaja grupacije Thomas Cook nalaze u velikim financijskim poteškoćama, zbog štetnog utjecaja tog stečaja na lokalna gospodarstva i zajednice te na sliku i ugled Europe kao vodeće svjetske turističke destinacije;

2.  ističe da se grupacija Thomas Cook bavila raznim djelatnostima, kao što su smještaj, prijevoz i rekreacijske aktivnosti, koje su obuhvaćale različite vrsta potrošača i poslovnih subjekata, te stoga njezin stečaj ulazi u okvir zakonodavstva EU-a i nacionalnih zakona;

3.  poziva nadležne vlasti pogođenih država članica da se pobrinu za to da se već zarađene plaće u cijelosti isplate zaposlenicima grupacije Thomas Cook koji su proglašeni viškom;

4.  čestita državama članicama na tome što su hitno provele krizne planove za učinkovitu repatrijaciju pogođenih putnika te prima na znanje ostale mjere za ograničavanje utjecaja stečaja grupacije Thomas Cook na zaposlene u sektoru turizma; poziva Komisiju da ocijeni kako su postojeće zakonodavstvo EU-a i odgovarajući zakoni u državama članicama utjecali na tu golemu operaciju spašavanja te da ispita načine brzog i učinkovitog sudjelovanja u sličnoj situaciji u budućnosti;

5.  poziva nadležna tijela da analiziraju razloge stečaja grupacije Thomas Cook, uzimajući pritom u obzir činjenicu da su negativne promjene u financijskom stanju grupacije već bile poznate britanskim vlastima, da bi se utvrdilo je li bilo moguće poduzeti preventivne mjere kako bi se izbjegao nagli stečaj; smatra da bi to trebalo pomoći u predviđanju budućih kriza i utvrđivanju politika za smanjenje rizika u sektoru koji je od tolike važnosti za EU;

6.  ističe da nacionalna nadzorna tijela moraju učinkovitije pratiti financijsko stanje zračnih prijevoznika kako bi se spriječilo da europski putnici postanu žrtve sličnih propusta, s obzirom na to da su od početka 2017. u stečaj otišla 32 zračna prijevoznika; podsjeća da se trenutačno provodi procjena učinka Uredbe (EZ) br. 1008/2008, koja uključuje dio o obvezi zračnih prijevoznika da dobiju operativnu licenciju; poziva Komisiju da razmotri mogućnost revizije te Uredbe kako bi se nadležna tijela ovlastila za bolje praćenje i kontrolu financijskog stanja zračnih prijevoznika te za reagiranje u kriznim situacijama;

7.  poziva Komisiju da utvrdi i omogući brz i učinkovit pristup financijskim instrumentima EU-a s pomoću kojih bi se mogla nadoknaditi šteta nanesena sektoru turizma i pomoći u poboljšanju njegove konkurentnosti te zajamčiti visoka razina zaštite potrošača; napominje da kriza koja je nastala zbog stečaja grupacije Thomas Cook nije izoliran slučaj te da se lako može ponoviti u budućnosti; stoga poziva Komisiju da ocijeni izvedivost donošenja posebnih aktivnosti i/ili mjera za sprečavanje ponovnog pojavljivanja takvih situacija kako bi se dodatno poboljšali zaštita potrošača i prava putnika;

8.  poziva Komisiju da turizam uvrsti u prioritete svoje strategije i da portfelj prometa preimenuje u „Promet i turizam”;

9.  ukazuje na mogućnosti koje pruža Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) za radnike koji su proglašeni viškom zbog velikih strukturnih promjena; poziva države članice pogođene stečajem grupacije Thomas Cook da u potpunosti iskoriste mogućnosti EGF-a, posebno u pogledu kolektivnih zahtjeva malih i srednjih poduzeća; poziva Komisiju da te zahtjeve obradi što je prije moguće u roku utvrđenom u Uredbi o EGF-u i da pruži potrebnu potporu državama članicama ako to zatraže;

10.  ističe da su turističke službe u regijama koje se temelje na turizmu, a posebno hoteli, prije odlaska grupacije Thomas Cook u stečaj već imale utvrđen plan pružanja usluga i potvrđene brojne rezervacije za sljedeću turističku sezonu te stoga priznaje da je potrebna potpora država članica u rješavanju problema negativnog učinka koji stečaj te grupacije ima na mnoge poslovne subjekte; štoviše potiče države članice te lokalne i regionalne vlasti da koriste sredstva koja su na raspolaganju u okviru Europskog socijalnog fonda te ostalih europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih instrumenata; poziva Komisiju i države članice da redovito sastavljaju posebne javne natječaje za područje turizma na temelju prioriteta utvrđenih u odgovarajućim fondovima;

11.  ponovno ističe važnost uspostave strategije EU-a za održivi turizam, s koordiniranim i konkretnim mjerama, primjerice mehanizmom za upravljanje krizama i mehanizmima za učinkovitu suradnju u sektoru turizma; poziva Komisiju da u svojem sljedećem nacrtu proračuna uvede posebnu proračunsku liniju za turistički sektor, što je Parlament zatražio kad je riječ o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.;

12.  poziva države članice i Komisiju da, samo u krajnjem slučaju, razmotre mjere državne pomoći kojima bi se mogao ublažiti negativan gospodarski učinak na poslovne subjekte, gradove, regije i odredišta te teške posljedice za zapošljavanje;

13.  poziva Komisiju i države članice da osiguraju da se radnicima pogođenima nesolventnošću zajamči isplata zasluženih plaća i mirovina;

14.  ističe važnost osiguravanja funkcionalnog unutarnjeg tržišta za usluge prijevoza, održavanja visoke razine zaštite potrošača i zaposlenika te poboljšanja konkurentnosti poslovnih subjekata u sektoru turizma;

15.  smatra da se u europskom turističkom sektoru moraju mnogo bolje koristiti izvrsne mogućnosti koje pružaju digitalne tehnologije i jedinstveno digitalno tržište; u tom pogledu poziva Komisiju da pruži potrebnu potporu kako bi se trgovačkim društvima iz EU-a pomoglo pri prelasku na digitalno gospodarstvo i nove poslovne modele, kako relevantnim financiranjem i osposobljavanjem tako i poticanjem poduzetničkog stava u pogledu digitalnog poslovanja;

16.  ističe važnost trajnog socijalnog dijaloga na svim razinama, utemeljenog na uzajamnom povjerenju i podjeli odgovornosti, kao jednog od najboljih načina za pronalaženje sporazumnih rješenja i zajedničkih pristupa pri predviđanju i sprečavanju procesa restrukturiranja te pri upravljanju njima; poziva države članice da se pri razvoju svih relevantnih mjera savjetuju sa socijalnim partnerima; traži od Komisije da utvrdi najbolje prakse na temelju mjera koje primjenjuju nacionalna, regionalna i lokalna tijela te mjera koje poduzimaju mala i srednja poduzeća u tom sektoru radi razvoja zajedničke strategije EU-a za sektor turizma; ponavlja svoj poziv Komisiji da što prije, nakon savjetovanja s relevantnim socijalnim partnerima, podnese prijedlog zakonodavnog akta o informiranju radnika i savjetovanju s njima te predviđanju restrukturiranja i upravljanju njime, u skladu s detaljnim preporukama iznesenima u Rezoluciji Parlamenta od 15. siječnja 2013. o informiranju radnika i savjetovanju s njima, predviđanju restrukturiranja i upravljanju njime(12);

17.  poziva Komisiju i Vijeće da ocijene i donesu sve potrebne mjere za obranu interesa EU-a i izbjegavanje sličnih situacija u budućnosti te da iz tog iskustva izvuku pouke koje se mogu primijeniti u pregovorima o budućim sporazumima o uslugama u zračnom prometu;

18.  poziva Komisiju da obavijesti Parlament o svim novim relevantnim informacijama o stečaju grupacije Thomas Cook; u tom pogledu ističe da je važno znati jesu li relevantna tijela za izdavanje dozvola procijenila financijsko stanje grupacije Thomas Cook, jesu li utvrđeni financijski problemi i jesu li se mogle poduzeti ikakve mjere kako bi se izbjeglo ostavljanje tisuća putnika daleko od njihovih domova;

19.  poziva Komisiju da razmotri daljnje mjere za održavanje visoke razine zaštite potrošača i zaposlenika u slučaju stečaja poslovnog subjekta; poziva Vijeće da što je prije moguće donese stajalište o izmjeni Uredbe (EZ) br. 261/2004 o ostvarivanju prava putnika u zračnom prometu i granicama odgovornosti zračnog prijevoznika te da podrži stajalište Parlamenta iz veljače 2014.; žali zbog činjenice da Vijeće u posljednjih pet godina nije uspjelo postići dogovor;

20.  ponovno ističe da, u pogledu izmjene Uredbe (EZ) br. 261/2004 o ostvarivanju prava putnika u zračnom prometu i granicama odgovornosti zračnog prijevoznika, obvezni mehanizmi moraju zadržati trenutačne razine zaštite putnika u slučaju nesolventnosti ili stečaja, među ostalim tako što će zračni prijevoznici osnovati jamstvene fondove ili sklopiti ugovore o osiguranju te time jamčiti pomoć, povrat sredstava, nadoknadu i preusmjeravanje; ističe da bi putnici koji su rezervirali samostalnu uslugu kao što je samo jedan let trebali dobiti istu zaštitu kao putnici koji su rezervirali paket putovanja, posebno zato što potrošači sve više rezerviraju samo letove bez dodatnih usluga; stoga poziva na usklađivanje najviših standarda u području potrošačkih prava u sektoru prometa, smještaja i turizma;

21.  poziva Komisiju da razmotri mogućnosti za olakšavanje razmjene najboljih praksi među državama članicama u pogledu najboljeg načina postupanja u slučaju zatvaranja trgovačkih društava te da ih potakne na proučavanje primjera sadržanih u pravnim odredbama kako bi se u mjeri u kojoj je to izvedivo pokušalo organizirati traženje kupca u cilju da društvo i dalje posluje unatoč činjenici da su prvotni vlasnici odlučili obustaviti poslovanje;

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 46, 17.2.2004., str. 1.
(2) SL L 304, 22.11.2011., str. 64.
(3) SL L 293, 31.10.2008., str. 3.
(4) SL C 355, 20.10.2017., str. 71.
(5) SL C 257 E, 6.9.2013., str. 1.
(6) SL C 285 E, 21.10.2010., str. 42.
(7) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(8) SL C 93, 24.3.2017., str. 336.
(9) SL L 326, 11.12.2015., str. 1.
(10) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0449.
(11) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0005.
(12) SL C 440, 30.12.2015., str. 23.

Posljednje ažuriranje: 30. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti