Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2882(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0117/2019

Podneseni tekstovi :

B9-0117/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2019 - 8.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0048

Usvojeni tekstovi
PDF 127kWORD 44k
Četvrtak, 24. listopada 2019. - Strasbourg
Trenutačno stanje objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica - javno izvješćivanje po zemljama
P9_TA(2019)0048B9-0117/2019

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. listopada 2019. o statusu Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (2016/0107(COD)), poznatog kao javno izvješćivanje po zemljama (2019/2882(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (COM(2016)0198), koji je Komisija predstavila 12. travnja 2016. i koji je poznat kao javno izvješćivanje po zemljama,

–  uzimajući u obzir amandmane koje je Parlament usvojio 4. srpnja 2017. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica(1),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište od 27. ožujka 2019. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica(2),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavke 2. i 3. kao i članak 50. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0146/2016),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja iz siječnja 2017. o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir pitanje za usmeni odgovor upućeno Vijeću od 6. veljače 2018.(3),

–  uzimajući u obzir saslušanja kandidata za izvršne potpredsjednike Europske komisije Valdisa Dombrovskisa(4) i Margrethe Vestager(5),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ, poznatu kao Četvrta direktiva o kapitalnim zahtjevima (CRD IV)(6),

–  uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je članak 50. stavak 1. UFEU-a pravna osnova za Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica, poznatog kao javno izvješćivanje po zemljama;

B.  budući da je Parlament već 4. srpnja 2017. donio svoj mandat kako bi izvjestitelji započeli međuinstitucionalne pregovore u okviru trijaloga na temelju zajedničkog izvješća Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za pravna pitanja;

C.  budući da tehnički dorađen kompromisni tekst još nije došao do razine Corepera, unatoč tome što je tijekom prethodnih predsjedanja Vijećem održano 18 sastanaka radnih skupina Vijeća i atašea; budući da Vijeće stoga još nije započelo pregovore u okviru trijaloga;

D.  budući da je Parlament prije kraja prethodnog zakonodavnog razdoblja, točnije 27. ožujka 2019., konačno donio stajalište u prvom čitanju;

E.  budući da je člankom 89. Direktive CRD IV, koju su Europski parlament i Vijeće donijeli 2013., utvrđeno da države članice od kreditnih institucija i investicijskih društava moraju zahtijevati da jednom godišnje, po državi članici i po trećoj zemlji u kojoj imaju poslovni nastan, objave informacije kao što su vrsta i geografski položaj aktivnosti, promet, broj zaposlenika, dobit ili gubitak prije poreza, porez na dobit ili gubitak, kao i primljene javne subvencije, na konsolidiranoj osnovi za svaku financijsku godinu;

1.  hitno poziva države članice da razriješe blokadu tog predmeta u Vijeću i da dovrše svoje prvo čitanje o Prijedlogu o javnom izvješćivanju po zemljama te da započnu međuinstitucionalne pregovore s Parlamentom kako bi se zakonodavni postupak što prije finalizirao i kako bi se poštovalo načelo lojalne suradnje iz članka 4. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU);

2.  hitno poziva finsko predsjedništvo da ponovno pokrene i postavi za prioritet rad na Prijedlogu o javnom izvješćivanju po zemljama na temelju stajališta Parlamenta u prvom čitanju kako bi se omogućilo razmatranje Prijedloga u Coreperu;

3.  pozdravlja činjenicu da je nova Komisija ponovila da maksimalno podržava brzo donošenje Prijedloga o javnom izvješćivanju po zemljama;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0284.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0309.
(3) O-000015/2018 (B8-0013/2018).
(4) Doslovno izvješće sa saslušanja dostupno na https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf
(5) Doslovno izvješće sa saslušanja dostupno na https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf
(6) SL L 176, 27.6.2013., str. 338.

Posljednje ažuriranje: 30. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti