Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2882(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0117/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0117/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 24/10/2019 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0048

Elfogadott szövegek
PDF 129kWORD 43k
2019. október 24., Csütörtök - Strasbourg
A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételének jelenlegi állása – országonkénti nyilvános jelentéstétel
P9_TA(2019)0048B9-0117/2019

Az Európai Parlament 2019. október 24-i állásfoglalása a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló, országonkénti nyilvános jelentéstételként ismert európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (2016/0107(COD)) jelenlegi állásáról (2019/2882(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra (COM(2016)0198), amelyet a Bizottság 2016. április 12-én nyújtott be, és amely országonkénti nyilvános jelentéstételként (CbCR) ismert,

–  tekintettel a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra vonatkozóan 2017. július 4-én elfogadott módosításaira(1),

–  tekintettel 2019. március 27-i álláspontjára a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) és (3) bekezdésére, továbbá 50. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0146/2016),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó, 2017 januárjában kiadott véleményére,

–  tekintettel a Tanácshoz intézett, 2018. február 6-i, szóbeli választ igénylő kérdésére(3),

–  tekintettel az Európai Bizottság ügyvezetőalelnök-jelöltjei, Valdis Dombrovskis(4) és Margrethe Vestager(5) meghallgatására,

–  tekintettel a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre, mely a negyedik tőkekövetelmény-irányelvként ismert (CRD IV.)(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló, országonkénti nyilvános jelentéstételként ismert európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat jogalapja az EUMSZ 50. cikkének (1) bekezdése;

B.  mivel a Parlament 2017. július 4-én már elfogadta azon megbízatását, hogy az előadók a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Jogi Bizottság együttes jelentése alapján kezdjenek intézményközi háromoldalú egyeztetésekbe;

C.  mivel még nem került a COREPER elé egy technikai szempontból érett kompromisszumos szöveg annak ellenére, hogy tanácsi munkacsoportok és attasék 18 ülést tartottak a korábbi tanácsi elnökségek idején; mivel a Tanács ezért eddig nem kezdett háromoldalú tárgyalásokba;

D.  mivel az előző jogalkotási ciklus 2019. március 27-i vége előtt a Parlament végül első olvasatban elfogadta álláspontját;

E.  mivel az Európai Parlament és a Tanács által még 2013-ban elfogadott, a tőkekövetelményekről szóló IV. irányelv 89. cikke bevezette a tagállamok azon kötelezettségét, hogy előírják a hitelintézetek és befektetési vállalkozások számára, hogy évente tegyék közzé a székhelyük szerinti tagállamonként és harmadik országonként meghatározott olyan információkat, mint a tevékenységek jellege és földrajzi elhelyezkedése, a forgalom, az alkalmazottak száma, az adózás előtti eredmény, az eredményt terhelő adó, valamint a kapott állami támogatások, összevont alapon, minden pénzügyi évre;

1.  sürgeti a tagállamokat, hogy szüntessék meg a Tanácson belüli patthelyzetet, zárják le a nyilvános országonkénti jelentéstételre vonatkozó javaslat első olvasatát, és kezdjenek intézményközi tárgyalásokat a Parlamenttel a jogalkotási folyamat mielőbbi lezárása és az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikke (3) bekezdésében foglalt lojális együttműködés elvének tiszteletben tartása érdekében;

2.  sürgeti a finn elnökséget, hogy kezdje újra és kezelje kiemelten nyilvános országonkénti jelentéstételről szóló javaslaton, a Parlament első olvasatbeli álláspontja alapján végzett munkát, hogy a COREPER keretében lehetővé váljon a javaslat megvitatása;

3.  üdvözli, hogy a hivatalba lépő Bizottság ismételten határozottan támogatta a nyilvános országonkénti jelentéstételről szóló javaslat mielőbbi elfogadását;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0284.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0309.
(3) O-000015/2018 (B8-0013/2018).
(4) A meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a következő címen: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf
(5) A meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a következő címen: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf
(6) HL L 176., 2013.6.27., 338. o.

Utolsó frissítés: 2020. április 30.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat