Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2882(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0117/2019

Iesniegtie teksti :

B9-0117/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2019 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0048

Pieņemtie teksti
PDF 129kWORD 44k
Ceturtdiena, 2019. gada 24. oktobris - Strasbūra
Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles: publisku pārskatu sniegšana par katru valsti
P9_TA(2019)0048B9-0117/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 24. oktobra rezolūcija par pašreizējo stāvokli saistībā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (2016/0107(COD)), jeb publisku pārskatu sniegšanu par katru valsti (2019/2882(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles(COM(2016)0198) (publisku pārskatu sniegšana par katru valsti), ar ko Eiropas Komisija iepazīstināja 2016. gada 12. aprīlī,

–  ņemot vērā 2017. gada 4. jūlijā pieņemtos grozījumus priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles(1),

–  ņemot vērā 2019. gada 27. marta nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles(2),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 294. panta 2. un 3. punktu un 50. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0146/2016),

–  ņemot vērā 2017. gada janvārī sniegto Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā 2018. gada 6. februāra jautājumu, uz kuru Padomei jāatbild mutiski(3),

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieka amata kandidātu Valda Dombrovska(4) un Margrethe Vestager(5) uzklausīšanu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, jeb ceturto Kapitāla prasību direktīvu (KPD IV)(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A.  tā kā LESD 50. panta 1. punkts ir juridiskais pamats priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles, jeb publisku pārskatu sniegšanu par katru valsti;

B.  tā kā Parlaments jau 2017. gada 4. jūlijā pieņēma pilnvarojumu referentiem sākt iestāžu trialoga sarunas, pamatojoties uz Ekonomikas un monetārās komitejas un Juridiskās komitejas kopīgu ziņojumu;

C.  tā kā tehniski gatavs kompromisa teksts Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) līmenī vēl nav pieejams, neraugoties uz 18 Padomes darba grupu un atašeju sanāksmēm iepriekšējo Padomes prezidentūru laikā; tā kā Padome tāpēc vēl nav sākusi trialoga sarunas;

D.  tā kā Parlaments 2019. gada 27. martā pirms iepriekšējā sasaukuma perioda beigām beidzot pieņēma nostāju pirmajā lasījumā;

E.  tā kā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gadā pieņemtās KPD IV 89. pantu dalībvalstīm ir noteikts pienākums pieprasīt, lai kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības par attiecīgo finanšu gadu konsolidētā veidā un precizējot par katru dalībvalsti un par katru trešo valsti, kurā tās veic uzņēmējdarbību, ik gadu publiskotu informāciju, piemēram, par darbību veidu un ģeogrāfisko norises vietu, apgrozījumu, darba ņēmēju skaitu, peļņu vai zaudējumiem pirms nodokļiem, nodokļiem peļņai vai zaudējumiem, kā arī par saņemtajām publiskajām subsīdijām,

1.  steidzami aicina dalībvalstis pārvarēt strupceļu Padomē un pabeigt pirmo lasījumu par priekšlikumu publisku pārskatu sniegšanai par katru valsti, un sākt iestāžu sarunas ar Parlamentu, lai pēc iespējas drīz pabeigtu likumdošanas procesu un ievērotu lojālas sadarbības principu, kas paredzēts Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktā;

2.  steidzami aicina prezidentvalsti Somiju atsākt darbu pie priekšlikuma par publisku pārskatu sniegšanu par katru valsti un noteikt šo darbu par prioritāti, pamatojoties uz Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā, lai COREPER varētu izskatīt priekšlikumu;

3.  atzinīgi vērtē to, ka Komisija jaunajā sastāvā ir atkārtoti paudusi pilnīgu atbalstu priekšlikuma par publisku pārskatu sniegšanu par katru valsti ātrai pieņemšanai;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0284.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0309.
(3) O-000015/2018 (B8-0013/2018).
(4) Uzklausīšanas stenogramma pieejama vietnē https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.
(5) Uzklausīšanas stenogramma pieejama vietnē https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf.
(6) OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 30. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika