Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2005(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0023/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0023/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 14/11/2019 - 5.1

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0051

Pieņemtie teksti
PDF 145kWORD 44k
Ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris - Brisele
Pieprasījums atcelt José Manuel Fernandes imunitāti
P9_TA(2019)0051A9-0023/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. novembra lēmums par pieprasījumu atcelt José Manuel Fernandes imunitāti (2019/2005(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pieprasījumu atcelt José Manuel Fernandes imunitāti, kuru 2018. gada 26. novembrī iesniedzis Porto Kriminālizmeklēšanas un kriminālvajāšanas departaments saistībā ar kriminālprocesu Nr. 1406/14.3TDPRT un par kuru paziņots 2019. gada 31. janvāra plenārsēdē,

–  pēc José Manuel Fernandes uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu(1),

–  ņemot vērā Portugāles Republikas Konstitūcijas 157. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9‑0023/2019),

A.  tā kā Porto Kriminālizmeklēšanas un kriminālvajāšanas departaments ir pieprasījis atcelt Eiropas Parlamenta deputāta José Manuel Fernandes imunitāti saistībā ar iespējamu tiesvedību uz aizdomu pamata par amatnozieguma izdarīšanu, kas paredzēts Portugāles 16. jūlija Likuma Nr. 34/87 11. pantā un par kuru draud cietumsods no diviem līdz astoņiem gadiem;

B.  tā kā kriminālprocess neattiecas uz viedokli, kas ir pausts, vai balsojumu, kas ir veikts, pildot Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus, kā tas ir noteikts 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā;

C.  tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

D.  ņemot vērā Portugāles Republikas Konstitūcijas 157. panta 2. un 3. punktu, kurā ir paredzēts, ka:

2. Republikas Asamblejas deputātus nedrīkst iztaujāt kā lieciniekus vai nopratināt kā apsūdzētos bez Asamblejas atļaujas. Šādā gadījumā Asambleja obligāti pieņem lēmumu atļaut minēto darbību veikšanu, ja ir skaidras norādes par to, ka runa ir par tīšu noziegumu, par kuru soda ar brīvības atņemšanu maksimāli uz laiku, kas pārsniedz trīs gadus.

3. Nevienu republikas Asamblejas deputātu nedrīkst aizturēt, arestēt vai ieslodzīt bez Asamblejas atļaujas, izņemot saistībā ar tīšu noziegumu, par ko var sodīt ar brīvības atņemšanas sodu, kā norādīts iepriekšējā punktā, un ja aizturēšana notiek nodarījuma izdarīšanas brīdī.

E.  tā kā pret José Manuel Fernandes notiek izmeklēšana, pamatojoties uz aizdomām par to, ka viņš kā Verde pilsētas mērs un pildot savus pienākumus šajā amatā, slepeni vienojoties ar citām personām, pārkāpis publiskā iepirkuma noteikumu vispārējos principus un jo īpaši taisnīguma, neitralitātes, konkurences un pārredzamības principus pārkāpšanu, vienam uzņēmumam nodrošinot labvēlīgāku stāvokli nekā tā konkurentiem, un piedalījies konkursa procedūrai nepieciešamo dokumentu iepriekšējā sagatavošanā un pabeigšanā; tā kā minētajam uzņēmumam 2008. gada 22. decembrī tika piešķirts publiskā pasūtījuma līgums;

F.  tā kā saskaņā ar Reglamenta 9. panta 8. punktu Juridiskā komiteja nekādā gadījumā neizsakās par deputāta vainīgumu vai nevainīgumu un par to, vai ir nepieciešama kriminālvajāšana par uzskatiem vai darbībām, kas deputātam piedēvēti, pat ne tad, ja pieprasījuma izskatīšanas rezultātā komiteja ir ieguvusi detalizētu informāciju par lietas faktiskajiem apstākļiem;

G.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta 5. panta 2. punktu deputāta imunitāte nav viņa personīgā privilēģija, bet gan visa Parlamenta un tā deputātu neatkarības garantija;

H.  tā kā José Manuel Fernandes ir lūdzis atcelt viņa imunitāti; tā kā tikai Parlamentam konkrētā gadījumā ir jāizlemj, vai atcelt imunitāti; tā kā Parlaments, lai pieņemtu lēmumu par imunitātes saglabāšanu vai atcelšanu, var pienācīgi ņemt vērā deputāta nostāju(2);

I.  tā kā parlamentārās imunitātes mērķis ir aizsargāt Parlamentu un tā deputātus pret tiesas procesiem saistībā ar darbībām, kas veiktas, pildot parlamentāros pienākumus, un kuras nevar skatīt atrauti no šiem pienākumiem;

J.  tā kā šajā gadījumā Parlaments nav konstatējis pierādījumus par fumus persecutionis, t. i., faktus, kas liecina, ka tiesvedības pamatā esošais mērķis var kaitēt deputāta politiskajai darbībai un tādējādi arī Eiropas Parlamentam;

1.  nolemj atcelt José Manuel Fernandes imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Portugāles iestādēm un José Manuel Fernandes.

(1) Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedums, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, 28. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 2. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika