Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/0096(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0034/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0034/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/11/2019 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0060

Usvojeni tekstovi
PDF 146kWORD 44k
Utorak, 26. studenog 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Izmjena pravila o porezu na dodanu vrijednost i trošarinama u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije *
P9_TA(2019)0060A9-0034/2019

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2019. o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije Vijeću (COM(2019)0192),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9‑0003/2019),

–  uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0034/2019),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog, u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Amandman
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
(4)  Zajednički obrambeni napori u okviru provedbe aktivnosti Unije na temelju ZSOP-a obuhvaćaju vojne misije i operacije, aktivnosti borbenih skupina, uzajamnu pomoć, projekte stalne strukturirane suradnje (PESCO) te aktivnosti Europske obrambene agencije (EDA). Međutim, time ne bi trebalo obuhvatiti ni aktivnosti na temelju klauzule o solidarnosti iz članka 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ni bilo koje druge bilateralne ili multilateralne aktivnosti među državama članicama koje se ne odnose na obrambene napore za provedbu aktivnosti Unije u okviru ZSOP-a.
(4)  Obrambeni napori za provedbu aktivnosti Unije u okviru ZSOP-a obuhvaćaju vojne misije, aktivnosti borbenih skupina i drugih multinacionalnih sastava ili struktura koje određuju države članice koje djeluju u okviru ZSOP-a, uzajamnu pomoć, projekte stalne strukturirane suradnje (PESCO), aktivnosti Europske obrambene agencije (EDA) i aktivnosti usmjerene na postupno oblikovanje zajedničke obrambene politike Unije. Međutim, time ne bi trebalo obuhvatiti ni aktivnosti na temelju klauzule o solidarnosti iz članka 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ni bilo koje druge bilateralne ili multilateralne aktivnosti među državama članicama koje se ne odnose na obrambene napore za provedbu aktivnosti Unije u okviru ZSOP-a. Komisija bi trebala voditi evidenciju o svim obrambenim naporima za provedbu aktivnosti Unije u okviru ZSOP-a u vezi s kojima se primjenjuju izuzeća.
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.
(8)  Slično izuzeću za obrambene napore NATO-a, izuzeće za obrambene napore u okviru provedbe aktivnosti Unije na temelju ZSOP-a trebalo bi biti ograničeno. Za izuzeće bi trebali biti prihvatljivi samo troškovi nastali u vezi sa zadaćama koje su izravno povezane sa obrambenim naporima. Zadaće koje obavlja isključivo civilno osoblje ili koje se obavlja isključivo upotrebom civilnih kapaciteta ne bi trebalo obuhvatiti izuzećem. Izuzećem ne bi trebalo obuhvatiti ni stavke kao što su rezervni dijelovi za oružanu opremu ili usluge prijevoza koje oružane snage države članice upotrebljavaju unutar te države članice ili koje se odnose na izgradnju infrastrukture prometnih sustava ili komunikacijskih i informacijskih sustava.
(8)  Slično izuzeću od PDV-a i trošarina za obrambene napore NATO-a, opseg izuzećâ za obrambene napore koji se poduzimaju radi provedbe aktivnosti Unije u okviru ZSOP-a trebao bi biti ograničen. Izuzeća bi se trebala primjenjivati samo na situacije u kojima oružane snage obavljaju zadaće izravno povezane s obrambenim naporima u okviru ZSOP-a. Tim izuzećima ne bi trebale biti obuhvaćene civilne misije u okviru ZSOP-a. Stoga bi roba ili usluge koje se isporučuju za potrebe civilnog osoblja mogle biti obuhvaćene izuzećima samo ako je civilno osoblje u pratnji oružanih snaga koje obavljaju zadaće izravno povezane s obrambenim naporima u okviru ZSOP-a izvan svoje države članice. Zadaće koje isključivo obavlja civilno osoblje ili koje se isključivo obavljaju upotrebom civilnih kapaciteta ne bi trebalo smatrati obrambenim naporima. Nadalje, izuzećima ne bi ni pod kojim uvjetima trebale biti obuhvaćene roba ili usluge koje oružane snage primaju za potrebe snaga ili pratećeg civilnog osoblja u svojoj državi članici.
Posljednje ažuriranje: 5. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti