Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/0096(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0034/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0034/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 26/11/2019 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0060

Elfogadott szövegek
PDF 150kWORD 44k
2019. november 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A hozzáadottérték-adóra és a jövedéki adóra vonatkozó rendelkezések módosítása az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében*
P9_TA(2019)0060A9-0034/2019

Az Európai Parlament 2019. november 26-i jogalkotási állásfoglalása a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0192),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0003/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0034/2019),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladatok köre a katonai missziókra és műveletekre, a harccsoportok tevékenységeire, a kölcsönös segítségnyújtásra, az állandó strukturált együttműködés (PESCO) projektjeire, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) tevékenységeire terjed ki. Nem terjedhet ki azonban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 222. cikkében foglalt szolidaritási klauzula szerinti tevékenységekre, illetve a tagállamok közötti bármely más olyan kétoldalú vagy többoldalú tevékenységre, amely nem kapcsolódik valamely, a KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladathoz.
(4)  A KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladatok köre a katonai missziókra, a harccsoportok és egyéb olyan, a tagállamok által létrehozott és a KBVP keretében működő multinacionális alakulatok vagy struktúrák tevékenységeire, a kölcsönös segítségnyújtásra, az állandó strukturált együttműködés (PESCO) projektjeire, az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) tevékenységeire, valamint a közös uniós védelmi politika fokozatos kialakítását célzó tevékenységekre terjed ki. Nem terjedhet ki azonban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 222. cikkében foglalt szolidaritási klauzula szerinti tevékenységekre, illetve a tagállamok közötti bármely más olyan kétoldalú vagy többoldalú tevékenységre, amely nem kapcsolódik valamely, a KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladathoz. A Bizottságnak nyilvántartást kell vezetnie minden olyan védelmi feladatról, amelyet a KBVP keretében egy uniós tevékenység végrehajtása érdekében végeznek, és amelyre mentesség vonatkozik.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Indokolt előírni, hogy a KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladatokra vonatkozó mentesség alkalmazási köre – a NATO védelmi feladataival kapcsolatos mentesség alkalmazási köréhez hasonlóan – korlátozott legyen. Indokolt úgy rendelkezni, hogy csak a valamely védelmi feladathoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek kapcsán felmerülő kiadások legyenek adómentesek. A kizárólag a polgári állomány tagjai által vagy polgári képességek felhasználásával végzett feladatokat ki kell zárni a mentesség alkalmazási köréből. Rendelkezni kell arról is, hogy a mentesség ne terjedhessen ki olyan tételekre – például a katonai felszerelések pótalkatrészeire vagy szállítási szolgáltatásokra, amelyeket valamely tagállam fegyveres erői az adott tagállamban való felhasználás céljából szereznek be, sem pedig a szállítási vagy kommunikációs és információs rendszerek infrastruktúrájának kiépítésére.
(8)  Indokolt előírni, hogy a KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladatokra vonatkozó mentesség hatálya – a NATO védelmi feladataival kapcsolatos héa és jövedéki adó alóli mentességek hatályához hasonlóan – korlátozott legyen. Ilyen mentességek kizárólag azokra a helyzetekre alkalmazhatók, amikor a fegyveres erők a KBVP keretében folytatott valamely védelmi feladathoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket végeznek. A mentességek a KBVP keretében folytatott polgári missziókra nem terjedhetnek ki. Ezért a polgári állomány általi felhasználás céljából értékesített termékek, illetve nyújtott szolgáltatások kizárólag abban az esetben tartozhatnak a mentességek hatálya alá, ha a polgári állomány a tagállamukon kívül, a KBVP keretében folytatott valamely védelmi feladathoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket végző fegyveres erőket kísér. A kizárólag a polgári állomány tagjai által vagy polgári képességek felhasználásával végzett feladatok nem tekinthetők védelmi feladatnak. Rendelkezni kell arról is, hogy a mentességek semmilyen esetben se terjedhessenek ki olyan termékekre vagy szolgáltatásokra, amelyeket a fegyveres erők a saját tagállamukban való, általuk vagy az őket kísérő polgári állomány általi felhasználás céljából szereznek be.
Utolsó frissítés: 2020. március 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat