Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0096(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0034/2019

Texte depuse :

A9-0034/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/11/2019 - 8.2

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0060

Texte adoptate
PDF 141kWORD 43k
Marţi, 26 noiembrie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Modificarea normelor privind TVA și accizele în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii *
P9_TA(2019)0060A9-0034/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 noiembrie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2019)0192),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0003/2019),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0034/2019),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  Acțiunile de apărare desfășurate pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC includ misiunile și operațiunile militare, activitățile grupărilor tactice, asistența reciprocă, proiectele de cooperare structurată permanentă (PESCO) și activitățile Agenției Europene de Apărare (AEA). Ele nu ar trebui, însă, să includă activitățile în temeiul clauzei de solidaritate prevăzute la articolul 222 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau orice alte activități bilaterale sau multilaterale între statele membre care nu sunt legate de acțiuni de apărare desfășurate pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC.
(4)  Acțiunile de apărare desfășurate pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC includ misiunile militare, activitățile grupărilor tactice și ale altor formațiuni sau structuri multinaționale instituite de statele membre în cadrul PSAC, asistența reciprocă, proiectele de cooperare structurată permanentă (PESCO), activitățile Agenției Europene de Apărare (AEA) și activitățile care vizează definirea progresivă a unei politici de apărare comune a Uniunii. Ele nu ar trebui, însă, să includă activitățile în temeiul clauzei de solidaritate prevăzute la articolul 222 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau orice alte activități bilaterale sau multilaterale între statele membre care nu sunt legate de acțiuni de apărare desfășurate pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC. Comisia ar trebui să țină evidența tuturor eforturilor de apărare depuse pentru punerea în aplicare a unei activități a Uniunii în cadrul PSAC, pentru care se aplică derogări.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)  În mod similar scutirii pentru acțiunile de apărare ale NATO, scutirea în cazul acțiunilor de apărare desfășurate pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC ar trebui să aibă un domeniu de aplicare limitat. Numai cheltuielile suportate în legătură cu sarcini direct legate de o acțiune de apărare ar trebui să fie eligibile pentru scutire. Sarcinile îndeplinite exclusiv de personal civil sau efectuate exclusiv prin utilizarea capabilităților civile nu ar trebui să facă obiectul scutirii. De asemenea, scutirea nu ar trebui să vizeze elemente cum ar fi piesele de schimb pentru echipamente militare sau servicii de transport pe care forțele armate ale unui stat membru le achiziționează pentru a le utiliza în statul membru respectiv și nu ar trebui nici să fie extinsă la construcția de infrastructuri de transport sau de sisteme informatice și de comunicații.
(8)  În mod similar scutirii de TVA și de accize pentru acțiunile de apărare ale NATO, scutirile în cazul acțiunilor de apărare desfășurate pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC ar trebui să aibă un domeniu de aplicare limitat. Scutirile ar trebui să se aplice numai în situațiile în care forțele armate îndeplinesc sarcini direct legate de o acțiune de apărare în cadrul PSAC. Aceste scutiri nu ar trebui să includă misiunile civile din cadrul PSAC. Prin urmare, bunurile livrate sau serviciile prestate pentru uzul personalului civil ar putea face obiectul scutirilor numai în cazul în care personalul civil însoțește forțele armate care îndeplinesc sarcini direct legate de o acțiune de apărare în cadrul PSAC în afara statului lor membru. Sarcinile îndeplinite exclusiv de personalul civil sau efectuate exclusiv prin utilizarea capabilităților civile nu ar trebui considerate acțiuni de apărare. De asemenea, scutirile nu ar trebui să vizeze în nicio circumstanță bunurile sau serviciile pe care forțele armate le achiziționează pentru a le utiliza ele însele sau personalul civil care le însoțește pe teritoriul propriului stat membru.
Ultima actualizare: 5 martie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate